10 lat PSPR

dodano: 
22.06.2005
komentarzy: 
0

We wtorek 21 czerwca br. z okazji 10-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations odbyło się jubileuszowe spotkanie członków i sympatyków tej organizacji. Gośćmi specjalnymi byli: Larissa i James Grunigowie, należący do najbardziej poważanych na świecie naukowców w dziedzinie PR. Polskie Stowarzyszenie Public Relations po raz pierwszy przyznało również tytuły „Łbów PR” osobom o szczególnych zasługach dla środowiska i branży Public Relations w Polsce.
Otwierający spotkanie Rafał Czechowski, Prezes Zarządu PSPR, podkreślił, że najważniejszymi wydarzeniami ostatnich 10 lat było stworzenie Kodeksu Etycznego oraz Karty Przejrzystości Mediów. Odpowiedzią na zmiany i rozwój branży w ciągu tych lat, jest również aktywowanie oddziałów w regionach. „Z trzema ośrodkami prowadzimy już zaawansowane rozmowy” - powiedział Czechowski. W dyskusji panelowej nad przeszłością oraz wyzwaniami branży wzięli udział Piotr Czarnowski, członek i założyciel PSPR, Wiesław Uziębło, współzałożyciel i prezes honorowy PSPR, Ryszard Ławniczak, Doradca ds. Ekonomicznych Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Andrzej Drzycimski, ekspert marketingu politycznego, współautor książki „Sztuka kształtowania wizerunku”. Piotr Czarnowski wspominał pierwsze kroki PR-u w Polsce, problemy z rejestracją działalności PR, początki PSPR.

Piotr Czarnowski podkreślił wielokrotnie w swoich wypowiedziach, że „public relations tworzą przede wszystkim ludzie, których w stowarzyszeniu nigdy nie brakowało, a nie firmy czy instytucje. Chociaż na początku branżę PR w Polsce tworzyło tylko kilka osób, dzisiaj grupa ta jest bardzo liczna” – powiedział z satysfakcją. Jak podkreślił, PSPR zmuszone było czerpać wzorce z zagranicy, ale nie było to łatwe ze względu na specyfikę polskich mediów. Wiesław Uziębło zapytany o pierwszy przełomowy moment w historii rynku świadczący o początku PR w Polsce powiedział żartobliwie, że „przełomem była z pewnością pierwsza faktura za usługi PR wystawiona przez Piotra Czanowskiego”. Według Wiesława Uziębło, osobą, która po raz pierwszy wprowadziła standardy współpracy pomiędzy PR-owcami a dziennikarzami, był Janusz Onyszkiewicz, rzecznik prasowy podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności”. Andrzej Drzycimski przypomniał także czasy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II i strajk w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, w trakcie którego powołano pierwszego rzecznika Komitetu Strajkowego. Zwrócił uwagę na fakt, że pierwszych profesjonalnych rzeczników prasowych cechowała otwartość wobec mediów. Andrzej Drzycimski wspominał również pierwsze narzędzia marketingu politycznego, z których korzystano podczas kampanii Lecha Wałęsy i jego prezydentury. Ryszard Ławniczak podkreślił znacznie gospodarki rynkowej, która wymusiła wprowadzenie kampanii PR. Dyskusję podsumował Piotr Czarnowski, który uważa, że branża PR w Polsce rozwija się szybko, brakuje jej jednak mechanizmu samoregulacji. Wyraził zadowolenie z analiz rynku, które zapowiadają powstawanie coraz więcej miejsc pracy dla PR-owców.

W drugiej części spotkania wystąpili Larissa i James Grunigowie z wykładem „Excellence and Ethics in PR”. James E. Grunig jest profesorem Uniwersytetu Maryland, na Wydziale Komunikacji, kierował badaniami w obszarach: public relations, zarządzanie strategiczne, segmentacja opinii publicznej, modele PR, organizowanie funkcji PR, globalne PR, komunikacja pracownicza, rozwój PR, PR dla organizacji naukowych oraz teoria komunikowania. Jest współautorem oraz redaktorem 5 książek oraz 219 publikacji naukowych. Dr. Larissa A. Grunig, wykłada na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Maryland, jest twórcą programu studiów dyplomowych na UMCP. Przeprowadziła również badania nad public relations, komunikacją rozwoju, teorią komunikowania, gender studies oraz aktywnoścą organizacji. James Grunig w swoim przemówieniu opowiedział o licznych badaniach nad public relations, nad behawioryzmem i nad znaczeniem PR dla organizacji. Podczas badania „Studium Doskonałości” Grunig wytypował 10 cech doskonałości, które tłumaczą, dlaczego i w jaki sposób organizacje korzystają z usług PR i komunikacji. Podkreślił, że firma jest efektywna nie tylko wówczas, kiedy przynosi zysk. Decydujące o efektywności są również realizacja celów zgodnych z charakterem firm czy kontakt ze związkami i działalność społeczna, która wpływa na budowanie relacji z otoczeniem. Grunig jest przeciwny traktowaniu PR jako części marketingu. „PR jest oddzielną funkcją firmy, która powinna tworzyć osobną komórkę bądź wchodzić w skład komunikacji korporacyjnej” – mówił. Jego zdaniem, osoba zajmująca się PR powinna być bardziej menedżerem niż technikiem, ponieważ jej zadaniem jest również udział w budowaniu strategii. Przemówienie Jamesa Gruniga uzupełniła Larissa A. Grunig, która wymieniła warunki, jakie powinien spełniać efektywny PR. Najważniejszą kwestią jest symetryczność, którą porównała do klasycznej architektury. Wywarzenie interesów firmy jest początkiem dobrego PR, który krótkotrwałe relacje mogą uniemożliwić. „Słuchanie jest ważniejsze od rozsyłania przekazów a efektywny PR to PR etyczny” – mówiła Larissa A. Grunig. Siłą i przyszłością PR są, według niej, skuteczne w działaniu kobiety, jak na razie niedoceniane w branży, szczególnie na rynkach zachodnich. Kobiety powinny zadbać o swój image w środowisku, ponieważ w branży potrzebna jest „heterogeniczność”.

W kolejnej, najbardziej burzliwej, części spotkania prof. Jerzy Bralczyk zaangażował publiczność we wspólne utworzenie jednozdaniowej definicji PR. Słowami spornymi były: zarządzanie, działanie, kształtowanie, relacje, stosunki, związki, postrzeganie, reputacja, nastawienie i wiele innych. Prof. Bralczyk analizował przedmiotowość i podmiotowość słów, ich charakter, znaczenie i zasięg. W wyniku wspólnych przemyśleń powstała następująca definicja public relations: „PR to system działań podmiotu w celu kształtowania postrzegania go przez innych”. Jak powiedział prof. Bralczyk, definicja jest mało szczegółowa, ale zawierają się w niej wszystkie aspekty tej działalności.

Polskie Stowarzyszeni Public Relations po raz pierwszy rozdało trzy „Łby PR”, nagrody za szczególne osiągnięcia w branży na rynku Polskim. W tym roku nagrody, wręczone przez Larissę i James’a Grunigów, powędrowały do trzech osób, ale od przyszłego roku statuetka będzie tylko jedna. „Złotymi Łbami” nagrodzeni zostali Piotr Czarowski, prof. Krystyna Wojcik, oraz Ryszard Ławniczak.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
   

Źródło: PSPR

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin