Kaczmarek-Śliwińska odpowiada na stanowisko REPR

dodano: 
15.09.2011
komentarzy: 
5

Publikujemy oświadczenie dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej, dotyczące ostatniego stanowiska REPR w sprawie wniosku o naruszenie przez nią standardów PR - kultury wypowiedzi publicznej oraz etyki.

 

Koszalin, 14.09.2011

Oświadczenie dla mediów

 

Szanowni Państwo,

w wyniku głosowania członków Rady Etyki Public Relations została podjęta decyzja o odrzuceniu wniosku dotyczącego postawionych mi zarzutów. Niestety, w mojej opinii, mimo iż Szanowna Rada postanowiła nie rozpatrywać wniosku dot. mojej osoby, niesie to dla mnie więcej szkód, niż korzyści, gdyż pozostawia sprawę zarzutów w sferze domniemywań i ewentualnych domysłów. Rada Etyki PR zdecydowała się podać do publicznej wiadomości słowa wyrażające zakres oskarżeń bez podania powodów i przedstawienia zarzutów.

Fakt taki powoduje, iż bardzo szeroki zakres pojęciowy domniemanych oskarżeń może oznaczać wszystko i nic. Członkowie REPR w swej pracy powinni stosować się do Regulaminu Rady Etyki Public Relations, który w punkcie III.5 określa sposób postępowania ze zgłoszonymi wnioskami. Cytując: „Rada każdorazowo głosuje nad przyjęciem wniosku do rozpatrzenia. W przypadku, gdy Rada uzna, iż we wnioskowanej sprawie nie istnieją podstawy do wydania opinii, jest zobowiązana do przesłania wnioskującej osobie lub instytucji pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.” Oznacza to, iż po etapie głosowania, którego wynik wskazuje na nieprzyjęcie wniosku do rozpatrzenia, obowiązkiem Rady jest jedynie przekazanie informacji wnioskującej instytucji lub wnioskującej osobie. Na tym procedura nieprzyjęcia wniosku do rozpatrzenia przez REPR kończy się. W punktach dot. przyjmowania wniosków nie ma mowy o jakiejkolwiek publikacji - żadnych oświadczeń na stronach internetowych, żadnych oświadczeń dla mediów. Publikacje na stronie internetowej REPR oraz wysyłka do mediów dot. decyzji Rady w postaci „opinii” i „orzeczeń”. Wystąpiła więc taka sytuacja, w której Rada poinformowała, że nie rozpatruje wniosku, po czym rozpatrzyła go.

W związku z faktem, iż dokument opublikowany przez członków REPR określony jako ”Stanowisko Rady Etyki Public Relations w sprawie wniosku o naruszenie przez Monikę Kaczmarek Śliwińską dwóch standardów PR – kultury wypowiedzi publicznej oraz etyki” nie mieści się wg mnie w formie określonej Regulaminem REPR wniosłam do REPR o zamieszczenie przy w/w stanowisku mojej wypowiedzi odnoszącej się do postawionych mi zarzutów. Taka forma wypowiedzi pozwoliłaby mi na odniesienie się do postawionych zarzutów i pozostawienie zainteresowanym do oceny ich wagę oraz formę.

Jednocześnie chciałabym wyrazić swoje zastrzeżenia odnośnie dokumentu REPR określonego jako „Stanowisko Rady …”:

1. Uważam, iż członkowie REPR argumentując odrzucenie wniosku poprzez fakt, iż wniosek dotyczy osoby, odnośnie której członkowie REPR nie mogą podejmować oceny działań narusza pkt. V.2 Regulaminu REPR dotyczący kwestii wykluczeń. Cytując: „Członek Rady może być wyłączony z postępowania na pisemne żądanie jednej ze stron lub na własny wniosek, jeżeli między nim a jedną ze stron zachodzi stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.” W związku z powyższym, jeżeli którykolwiek z członków REPR czuł, iż nasza ewentualna znajomość mogłaby przełożyć się na zachwianie jego bezstronności, powinien był złożyć wniosek o wyłączenie z postępowania. Fakt nierozpatrywania wniosku dot. mojej osoby przez Radę jest tym bardziej zaskakujący, iż dwóm członkom Rady, którzy telefonicznie poinformowali mnie o możliwości wycofania wniosku, przekazałam informację, iż jestem gotowa na poddanie się jurysdykcji Rady i nie będę mieć jakichkolwiek pretensji, gdy członkowie REPR podejmą decyzję o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia.

Z drugiej strony można zastanawiać się w jaki sposób skutecznie i bezstronnie członkowie REPR mogą podejmować się oceny pozostałych osób lub organizacji (firm, instytucji itp.) z branży, znając je osobiście, czasami z pewnością pozostając z niektórymi osobami w bliższych relacjach.

2. Punkt 3 i 4 upublicznionego przez Szanowną Radę „Stanowiska Rady …” nosi znamiona formy zdefiniowanej w Regulaminie REPR jako „orzeczenie” (gdy dotyczy osoby lub instytucji) lub „opinia” (gdy dot. zjawisk, trendów itp), gdyż określa, co członek Rady powinien lub czego nie powinien. Ale o orzeczeniu lub opinii można mówić wtedy, gdy REPR wniosek rozpatrzyła. W mojej sytuacji nie miało to miejsca. W związku z tym punkty 3 i 4 są całkowicie pozbawione uzasadnienia.

3. Punkt 5 „Stanowiska Rady…” jest dla mnie najmniej zrozumiały i najbardziej zadziwiający, gdyż w opinii/orzeczeniu dotyczącym naruszenia standardów określonych we wniosku przez konkretną osobę, REPR zamieszcza informację odnośnie swoich przyszłych zamierzeń. Członkowie REPR, jako osoby szanowane w branży, z pewnością posiadają wiedzę, iż takie informacje zamieszcza się w komunikatach, gdyż nie są one w żaden sposób związane z omawianą sprawą.

Jednocześnie, jako członkini REPR, poprosiłam REPR o wyjaśnienie dlaczego decyzje odnośnie przyszłych działań Rady Etyki PR zapadają w uzgodnieniu części członków REPR, z pominięciem mojej osoby. Na podst. pkt. V.1 Regulaminu w dniu 30.08.2011 wnioskowałam o wyłączenie mojej osoby jedynie w kwestii zgłoszenia dotyczącego mojej osoby. Wciąż jestem członkinią REPR i oburzające dla mnie jest pomijanie mnie w korespondencji związanej z przyszłymi działaniami Rady.

4. Odnosząc się od wypowiedzi Pana Marka Woźniaka (cytat: „Według Marka Woźniaka domysły, jakoby wniosek wobec Karczmarek-Śliwińskiej był formą zemsty za jej zdanie odrębne w sprawie przetargu poznańskiego magistratu, są bezpodstawne.„, wypowiedź dla proto.pl – adres: http://www.proto.pl/informacje/info?itemId=100206&rob=REPR_nie_zajmie_si...) koordynującego sprawę, której dotyczy „Stanowisko Rady…”, analizując owo powiązanie warto rozważyć terminy: - działania będące przedmiotem zgłoszenia dotyczą moich wypowiedzi w internecie z 11.08.2011 godz. 18:29 i 12.08.2011 godz. 00:51,

- przesłanie mediom przez REPR opinii i mojego zdania odrębnego w sprawie przetargu organizowanego przez Urząd Miasta Poznania z dnia 29.08.2011 po godz. 10,

- zgłoszenie mojej osoby do REPR wpłynęło dnia 29.08.2011 o godz. 23:10.

Reasumując, jakiekolwiek wiązanie wniosku przeciwko mojej osobie ze zgłoszonym przeze mnie zdaniem odrębnym w sprawie przetargu organizowanego przez Urząd Miasta Poznania jest całkowicie bezzasadne.

 

Z poważaniem,

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska

członkini Rady Etyki Public Relations, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej

monika.kaczmareksliwinska@gmail.com

 

 

komentarzy:
5

Komentarze

(5)
Dodaj komentarz
16.09.2011
13:18:34
Adam
(16.09.2011 13:18:34)
Jasio, jest inżynierem i do tego ekonomistką, a na dodatek doktorem ekonomii, więc nie czepiaj się. Kadencja Rady jest dwuletnia, więc dr Monika Kaczmarek-Śliwińska wciąż jest cżłonkiem REPR ;)
15.09.2011
20:21:04
pr-owiec
(15.09.2011 20:21:04)
no i brawo. po co dziwny twor, ktory uzurpuje sobie prawo do bycia sumieniem calej branzy, skoro sam zachowuje sie nie w porzadku? brawo za odwage p. Moniki, ze w koncu ktos glosno powiedzial co wiadomo nie od dzis - panowie z REPR to koledzy, wiec jak jeden drugiego ma "ukarac"? Jaka REPR, taka branza. A wszyscy i tak robia swoje.
15.09.2011
18:28:26
Jasio
(15.09.2011 18:28:26)
Wszystko ładnie i konkretnie. Już chciałem napisać, że jak u prawnika, ale doczytałem, że autorka jest inżynierem i to od dość dawna. To wiele tłumaczy. ;) Jedno, czego nie rozumiem, to kwestii następstwa czasu - dr Kaczmarek-Śliwińska jest członkiem REPR bodaj od lipca ub.r., a pisze, że jej zgłoszenie do REPR wpłynęło 29.08 tego roku. Czyżby w międzyczasie jej mandat wygasł? Jeśli tak, to chyba nie powinna się dziwić, że REPR decydowała o czymś bez niej. A jeśli nie, to coś tu jest niejasne.
15.09.2011
15:19:24
Rada
(15.09.2011 15:19:24)
Rada rządzi, Rada radzi, Rady nigdy pijarków nie zdradzi!
15.09.2011
10:40:20
Matt
(15.09.2011 10:40:20)
Podobnie jak w pryzpadku zdania odrębnego znów 100% merytoryki!!! brawo - gdzyby cała Rada tak działała...
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin