Lobbing? A co to jest?

dodano: 
27.02.2012
komentarzy: 
0

Pojęcie lobbing często pojawia się w mediach. Jednak, jak wykazało badanie przeprowadzone przez warszawską Wyższą  Szkołę Promocji i firmę Procontent Communication, większość osób nie zna tego określenia i nie jest w stanie go wytłumaczyć.

Na pytanie o znajomość pojęcia lobbing 32 proc. respondentów stwierdziło, że nigdy się z nim nie zetknęło. 28 proc. przyznało natomiast, że słyszało już o czymś takim, jednak nie było w stanie określić, czym jest lobbing. Kolejne 29 proc. odpowiedziało, że zna to pojęcie, jednak nie jest w stanie spontanicznie go zdefiniować. Bardzo dobrą znajomość pojęcia lobbing zadeklarował 1 proc. ankietowanych.

Osoby, które zetknęły się ze słowem lobbing, zostały poproszone o ocenę 7 przedstawionych tez dotyczących tego pojęcia. Najbardziej popularne okazały się te odnoszące się do negatywnych aspektów lobbingu. Najwięcej ankietowanych (32 proc.) raczej lub całkowicie zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Lobbing to wywieranie presji na polityków w celu uzyskania korzystnych rozwiązań”. Niewiele mniej respondentów (31 proc.) zaznaczyło podobne odpowiedzi przy tezie, że „Lobbing wzmaga zachowania korupcyjne”. Taki sam odsetek skłonny był stwierdzić, że  „Lobbing prowadzi do nadużyć władzy, uzyskiwania wyłącznie prywatnych lub grupowych korzyści”. 29 proc. respondentów było skłonnych stwierdzić, że „Lobbing to profesjonalna działalność zawodowych pośredników pomiędzy grupami interesów a ośrodkami władzy administracyjnej lub politycznej”. 21 proc. raczej lub całkowicie zgodziło się z tezą, że „Lobbing jest działalnością, która sprawia, że politycy są lepiej poinformowani o danej sprawie”. Zaledwie 15 proc ankietowanych raczej lub całkowicie zgodziło się z twierdzeniem, że „Lobbing pozwala na poznanie różnorodnych opinii na temat jakiejś kwestii”. Najmniej respondentów, bo jedynie 8 proc. byłoby gotowych poprzeć twierdzenie, że „Lobbing pozwala na wypracowanie kompromisu tam gdzie prezentowane są sprzeczne interesy”. (ks)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin