Polskie Towarzystwo Kardiologiczne szuka agencji PR

dodano: 
07.11.2019
komentarzy: 
0

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło konkurs ofert na wybór agencji, która zajmie się działaniami PR i budowaniem jego wizerunku.

Wybrana firma miałaby zająć się działaniami public relations i public affairs. Do jej zadań ma należeć prowadzenie komunikacji zewnętrznej, kreowanie wizerunku PTK, zintensyfikowanie współpracy z parlamentem, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi (organizacjami pacjentów, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami zawodowymi i innymi interesariuszami systemu opieki zdrowotnej).

Celami Towarzystwa są m.in. profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń, a także promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych, upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca i naczyń oraz współdziałanie z parlamentem, administracją państwową czy samorządową. PTK zamierza zwiększyć swoją aktywność w zakresie budowania pozytywnego wizerunku w mediach. Chce to robić m.in. przez przygotowanie i realizację stałej kampanii medialnej dotyczącej problematyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne planuje podpisać umowę z wybraną w konkursie firmą na dwa lata (współpraca miałaby rozpocząć się od stycznia 2020) z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie. Oferty będą przyjmowane pod adresem Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3a/1, 00-193 Warszawa (z dopiskiem: Oferta PR) do 30 listopada 2019 roku do godziny 12:00. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin