PR – niepopularny i niepotrzebny?

dodano: 
10.03.2014
komentarzy: 
0

Jak wynika z raportu zrealizowanego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie Procontent Communication, tylko co drugi Polak uważa, iż firmy i instytucje powinny korzystać z usług specjalistów od budowania wizerunku. Nic dziwnego – aż 40 proc. respondentów nie wie, czym jest PR i nie potrafi wyjaśnić tego terminu.

Badanie przeprowadzone w ramach kampanii „PR bez uprzedzeń” pokazuje, iż mimo rosnącej popularności usług komunikacyjnych, prawie połowa Polaków nadal nie dostrzega korzyści płynących z prowadzenia działań public relations lub nie ma na ten temat wyrobionego zdania. Udzielone odpowiedzi w dużej mierze zależały jednak od wykształcenia i doświadczenia zawodowego ankietowanego.

73 proc. osób posiadających wykształcenie wyższe uważa, że firmy i instytucje powinny korzystać z usług PR. Jeszcze więcej, bo aż 75 proc. Polaków pracujących umysłowo na wyższych szczeblach, podziela tę opinię. Podobne zdanie posiada jednak już tylko 48 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym i tylko 39 proc. pracowników fizycznych lub rolników.

Wysoki wynik jest prawdopodobnie skorelowany z faktem, że aż 62 proc. osób z niższym wykształceniem w ogóle nie zna terminu public relations, a tym samym nie wie, czym zajmują się specjaliści od budowania wizerunku. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, termin ten potrafi wyjaśnić aż 89 proc. Polaków. Zbliżone wyniki występują w przypadku badania statusu zawodowego ankietowanych. Aż 85 proc. pracowników wyższego szczebla jest świadomych istnienia pojęcia public relations, natomiast w grupie pracowników fizycznych i rolników zna je tylko 35 proc. badanych.

Okazuję się, że znajomość istnienia branży PR jest także ściśle związana z wiekiem. Osoby w wieku produkcyjnym (25-34 lat) wykazują się największą znajomością tego terminu – 69 proc., niewiele gorszy wynik osiąga najmłodsza grupa ankietowanych (18-24 lat) – 65 proc. Najgorzej w zestawieniu wypadają natomiast osoby w tzw. średnim wieku. W tej grupie znaczenie pojęcia public relations potrafi wyjaśnić 53 proc. badanych.

Rozpoznawalność terminu public relations ma również związek z miejscem zamieszkania. Osoby, żyjące w dużych ośrodków miejskich, lepiej orientują się w działalności związanej z budowanie wizerunku – prawie 80 proc. mieszkańców największych polskich miast wie, czym jest doradztwo komunikacyjne. Z kolei, im mniejszy ośrodek miejski, tym większa liczba osób, które nie znają tego pojęcia. Wyniki badania pokazują, że branża PR nie jest rozpoznawalna wśród wszystkich Polaków, szczególnie tych posiadających niższe wykształcenie, wykonujących prace fizyczne, starszych czy pochodzących z mniejszych miejscowości.

Co ciekawe, znaczna część osób, które wiedzą, na czym polega praca PR-owca, często ma o niej pozytywne zdanie. Aż 45 proc. ankietowanych uważa, że działania agencji stanowią dobre uzupełnienie informacji przekazywanej w reklamach, a  42 proc. respondentów twierdzi, że informacje udostępniane przez PR-owców pozwalają wyrobić sobie pogląd na daną sytuację.

Badanie przeprowadzone zostało w ramach kampanii „PR bez uprzedzeń”, przełamującej negatywne stereotypy o branży PR. Badanie zlecone przez agencję Procontent Communication  zrealizowano na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin