PR w dobrym nastroju

dodano: 
21.12.2004
komentarzy: 
0

Międzynarodowa Organizacja Konsultantów ds. Komunikacji ICCO opracowała kolejny półroczny raport dający obraz branży public relations na świecie. W jego przygotowaniu brało udział 558 agencji z 20 krajów, zrzeszonych w stowarzyszeniach i związkach PR. Za najważniejsze w swojej pracy specjaliści PR uznali: zarządzanie reputacją, zarządzanie kryzysowe oraz public affairs. PR nabiera na znaczeniu również jako dziedzina marketingu. W większości krajów coraz lepiej oceniane są perspektywy zatrudnienia w branży. Wyjątkami są Austria, Grecja, Włochy, Szwecja i Szwajcaria, w których popyt na specjalistów PR ma tendencję spadkową. Z raportu wynika, że najbardziej opłacalną branżą dla działań PR jest IT (Internet technology), a plasujący się do niedawna na pierwszym miejscu sektor opieki zdrowotnej jest w tej chwili na miejscu trzecim. W związku dużym zainteresowaniem integracją europejską w krajach Europy Wschodniej sektor publiczny stwarza drugie, co wielkości perspektywy rozwoju. Najczęściej wymienianymi zagrożeniami dla branży są naciski cenowe, słaby wzrost gospodarczy i długie procedury decyzyjne. Prawie we wszystkich krajach, nawet na tak dojrzałych rynkach jak Wielka Brytania, popyt na wykwalifikowaną kadrę PR jest nadal duży. Największy deficyt na specjalistów odnotowano w Indiach. "Zarządy agencji PR mogą spokojnie jechać na świąteczne urlopy. Ogólnie rzecz biorąc, globalna branża PR jest w znacznie bardziej optymistycznym nastroju niż w pierwszym kwartale bieżącego roku. Co ważne, po raz pierwszy dostrzegamy najlepsze perspektywy rozwoju w tych dziedzinach, które oferują największą wartość zarówno klientowi, jak i agencji. Powinno to poprawić rentowność agencji i wzmocnić ich funkcję strategicznych doradców dużych przedsiębiorstw i innych organizacji" – wyniki raportu komentuje Sekretarz Generalny ICCO Simon Quarendon. Oryginalny tekst Raportu ICCO znajdziemy na stronie: www.iccopr.com. Polska wersja ukarze się w ciągu najbliższych dni na stronie ZFPR www.zfpr.pl

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin