Sąd oddalił wszelkie roszczenia SW Repropol przeciwko IMM

dodano: 
11.06.2013
komentarzy: 
0

7 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo SW Repropol przeciwko Instytutowi Monitorowania Mediów. Sprawa dotyczyła naruszenia dóbr osobistych i naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji.

Stowarzyszenie Wydawców Repropol pozwało Instytut Monitorowania Mediów, po tym jak IMM przedstawił swoje stanowisko w zakresie intencji SW Repropol, Izby Wydawców Prasy, Spółki Repropol i Wydawnictwa JAR „e-prasa” a także zaprezentował powiązania personalne pomiędzy powyższymi podmiotami.

Spór pomiędzy SW Repropol a IMM został jednoznacznie rozstrzygnięty na korzyść Instytutu. Sąd w całości oddalił stawiane Instytutowi zarzuty.

W ustnym uzasadnieniu wyroku, Sąd wskazał, że IMM nie naruszył dóbr osobistych SW Repropol ponieważ wypowiedzi IMM dotyczące faktów były prawdziwe, a oceny adekwatne i rzeczowe. Sąd zwrócił uwagę, m. in. na to, że twierdzenia dotyczące powiązań personalnych pomiędzy SW Repropol, Izbą Wydawców Prasy, Spółką Repropol, Wydawnictwem JAR „e-prasa” co do zasady zostały potwierdzone przez powoda w zeznaniach.

Wyrok nie jest prawomocny.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin