Wiadomości

logo REPR
23.05.2019

Branżowy organ „nie dysponuje faktograficzną wiedzą pozwalającą na wydanie opinii”. Przypomina jednak o niektórych zapisach kodeksów etyki...

24.11.2004


W Warszawie zakończyła się dwudniowa konferencja „Odpowiedzialny biznes 2004 - Jak skutecznie budować społeczną wartość firmy?”, zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej pierwszy dzień był poświęcony prezentacji idei CSR, przykładów wdrożenia programów odpowiedzialnego biznesu, a także wymianie wiedzy i informacji o dobrych praktykach. Drugiego dnia odbyły się dwa warsztaty: „Od PRu do CSRu - czyli jak uczynić odpowiedzialność społeczną strategicznym elementem zarządzania?” i „Odpowiedzialny Biznes a pracownicy, czyli jak przekonywać pracowników do CSR?”. Relacja z konferencji...
24.11.2004


Ruszyła druga edycja kampanii społecznej zorganizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” ma zmniejszyć rozmiar zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Kampania realizowana jest przez Marketing & Communications Consultants i jest kontynuacją zeszłorocznych działań. Około 80% osób, które zetknęły się z pierwszą edycją kampanii stwierdziło, że może ona mieć istotny wpływ na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom poniżej osiemnastego...
22.11.2004

Na konferencji „Odpowiedzialny Biznes 2004” ogłoszono przystąpienie do grona Partnerów Strategicznych Forum trzech nowych członków. Są nimi: Bank Pekao S.A. oraz firmy DHL i Microsoft. „Członkostwo firmy DHL w Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest dla nas wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do dalszego doskonalenia naszych postaw i zachowań. Wspólnie z innymi partnerami Forum chcemy promować ideę odpowiedzialnego biznesu w Polsce oraz aktywnie angażować się w realizację projektów pro środowiskowych i pro społecznych”- powiedział Aleksander Morozowski, prezes DHL Express...

22.11.2004

Wraz z rozpoczęciem konferencji poświęconej biznesowi odpowiedzialnemu społecznie, firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu podpisały deklarację „Biznes dla społeczeństwa”. Dzięki tej inicjatywie firmy chcą wspierać rozwój polskiego społeczeństwa i realizować programy społeczne zapewniające poprawę warunków życia w Polsce. Obszary wybrane przez koalicję nawiązują do Narodowej Strategii Integracji Społecznej stworzonej przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Sygnatariusze deklaracji będą m.in. budować i zapewniać wysoką jakość miejsc pracy, promować postawy przedsiębiorczości, wspiera...

22.11.2004

Instytut Monitorowania Mediów rozszerzył ofertę monitoringu o dwa kolejne ośrodki regionalne: Koszalin i Elbląg. Obecnie pracownicy IMM codziennie monitorują prasę regionalną z 21 ośrodków lokalnych m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Częstochowy, Katowic, Kielc, Koszlina, Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Radomia. Dzięki nowym ośrodkom lokalnym, prasa regionalna jest monitorowana na bieżąco – już w dniu jej wydania.

22.11.2004


Amnesty International przygotowała kampanię społeczną „Stop przemocy wobec kobiet”, której celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na problem przemocy domowej, a zwłaszcza przemocy wobec kobiet. 25 listopada rozpoczynają się światowe obchody 16. „Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”, które w Polsce będą obchodzone w 6 miastach. Amnesty International organizuje m.in. panele dyskusyjne, akcje uliczne oraz lekcje w szkołach poświęcone problemowi przemocy domowej. Strategię i kreację kampanii prasowej przygotowała agencja PZL, autorem zdjęć jest Tomasz Sikora, a nieodpłatne powierzchnie w...

22.11.2004


Agencja TBWA\TELESCOPE wspólnie z Fundacją Urszuli Jaworskiej – największym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego rozpoczęła kampanię, której celem jest pozyskanie funduszy na badania dawców szpiku kostnego. Pierwszy etap trwający do końca bieżącego roku skierowany jest do firm, zaś z początkiem 2005 roku ruszy kampania skierowana do osób fizycznych. Agencja TBWA\TELESCOPE przygotowała kreację plakatu, ulotki oraz ogłoszenia prasowego do kampanii zachęcającej firmy do przekazywania części swoich podatków na badania dawców szpiku kostnego zarejestrowanych w Banku Dawców Szpiku Kostnego Fundacji...
19.11.2004

Już drugi raz studenci uczelni wyższych o profilu artystycznym mogą wziąć udział w konkursie Samsung Art Master. Właśnie rozpoczęła się jego druga edycja - „Prawdziwe kolory”, która jest uznawana za największe przedsięwzięcie artystyczne tego typu w Polsce. Ideą konkursu jest stworzenie wartościowego plastycznie obrazu inspirowanego nowoczesnym wzornictwem produktów firmy Samsung. Organizator konkursu, firma Samsung Electronics Polska przygotowała dla zwycięzców cenne nagrody - za zdobycie pierwszego miejsca student otrzyma 20 tysięcy złotych, za drugie - 15 tysięcy, a trzecie - 10 tysięcy...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin