Wiadomości

pisanie
08.04.2020

Związek Pracodawców Branży Internetowej zauważa, że kryzys przyspieszy konieczność digitalizacji gospodarki...

03.03.2005

BCA wdrożyła na potrzeby komunikacji z mediami nową aplikację formatu XML. eXtensible Markup Language to nowy system powiadamiania dziennikarzy przez Internet. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony mediów na dostarczanie informacji drogą elektroniczną w sposób błyskawiczny, czytelny i bezpieczny. „Aplikacja formatu XML łączy w sobie profesjonalny odbiór informacji z wykorzystaniem layoutu biura prasowego, jak i dużego bezpieczeństwa odbioru informacji” - powiedział Piotr Mitraszewski, Dyrektor ds. Logistyki. Unikalną cechą aplikacji korzystającej z formatu XML jest równie...

03.03.2005

Z okazji uruchomienia II edycji Podyplomowego Studium Lobbingu w Collegium Civitas, z dziennikarzami spotkali się prof. Jadwiga Koralewicz, Rektor Collegium Civitas, dr Małgorzata Molęda-Zdziech, Kierownik Studium oraz Grzegorz Ziemniak, Przewodniczący Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Rozmawiano między innymi o potrzebie rozwoju i promowania profesjonalnego lobbingu w Polsce, a także o przyszłości Podyplomowego Studium Lobbingu, którego pierwsi absolwenci niedawno obronili prace dyplomowe. „Lobbing to w całym cywilizowanym świecie niezwykle ciekawy i szanowany zawód - mówi dr...

02.03.2005

Od 14 lutego trwa kampania wizerunkowa nowego zapachu Boss Soul, dostępnego już w polskich perfumeriach. „Kampania adresowana jest do pewnych siebie i intrygujących mężczyzn w wieku 25 – 35 lat, którzy cenią sobie możliwość kontrolowania sytuacji poprzez stwarzanie aury tajemniczości” – poinformował w informacji prasowej Grey Worldwide Warszawa, koordynator kampanii.

02.03.2005

1 marca w Fundacji im. Stefana Batorego ogłoszono raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2004 - 100 dobrych przykładów” przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kształtują warunki do działania firm w tym obszarze. „Ostatni rok przyniósł wiele zmian w postrzeganiu idei społecznie odpowiedzialnego biznesu przez firmy oraz społeczeństwo. CSR cieszy się również rosnącym zainteresowaniem mediów” – mówiła Małgorzata Greszta, prezes Forum FOB. Więcej informacji na...

02.03.2005

ZigZap, kanał telewizyjny dla młodzieży, włączył się w Ogólnopolski Program Wsparcia Utalentowanych Dzieciaków „Spoko Dzieciak”. ZigZap będzie informował na swojej antenie o projektach, sukcesach akcji i nowoodkrytych talentach. „Spoko Dzieciak” to nowatorska inicjatywa, która ma na celu pomaganie utalentowanym dzieciom poprzez organizację serii cyklicznych wydarzeń: warsztatów, zajęć oraz konkursów. Prace i poziom artystycznych uzdolnień młodych ludzi będą oceniane przez profesjonalistów. Integralną częścią programu jest strona internetowa www.spokodzieciak.org, na której dzieci znajd...

02.03.2005

W raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2004 FOB znalazł się opis badania omnibusowego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków, które przeprowadzono na zlecenie firmy Danone i FOB. Celem badania było sprawdzenie jak odpowiedzialność biznesu jest postrzegana przez Polaków i jakie motywy przypisują firmom podejmującym tego typu działalność. Wyniki badań pokazują, że zdecydowana większość Polaków rozumie jako odpowiedzialny biznes działania o charakterze etycznym powiązane z biznesem, czyli uczciwe postępowanie wobec pracowników, kontrahentów i klientów (68,8% badanych...

02.03.2005

4 marca w Słupsku i 12 kwietnia w Siemianowicach Śląskich odbędą się spotkania rozpoczynające XI edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Celem akcji „Szukam domu...” jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz znalezienie odpowiednich kandydatów na rodziców zastępczych. Organizatorzy chcą podnieść społeczną świadomość, uwrażliwić na los pokrzywdzonych i osadzonych w domach dziecka dzieci. Dotychczas udało się dzięki tej akcji rozbudzić u wielu ludzi zainteresowanie losem osieroconych dzieci i umieścić w rodzinnych formach opieki ponad...

02.03.2005

Program Dajesz Pracę to przedsięwzięcie promujące polskie produkty na dużą skalę. Kampanią telewizyjną „Kupując polskie produkty - dajesz pracę” rozpoczyna się program działań promocyjnych dla polskich produktów na ten rok. W jego ramach zorganizowana zostanie między innymi ogólnopolska akcja promocyjna „Dni produktu polskiego” w placówkach handlowych oraz kampania billboardowa. Cały czas kontynuowany jest ogólnopolski program wyróżniania produktów znakiem Dajesz Pracę – jedynym znakiem identyfikującym polskie pochodzenie produktów. „Polakom trzeba przypominać, że warto wybierać na zakupach to...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin