Wybory do Rady Związku Firm Public Relations

dodano: 
15.02.2011
komentarzy: 
0

W ubiegłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Firm Public Relations. Przeprowadzono wybory do związkowej Rady. Przedstawiciele firm członkowskich jednogłośnie przyjęli także sprawozdania z działalności Władz ZFPR.

Na kolejną kadencję powołano ponownie te same osoby. Członkami nowej Rady ZFPR są: Bogdan Biniszewski (ComPress), Adam Łaszyn (Alert Media Communications), Lidia Marcinkowska (Neuron Agencja PR), Norbert Ofmański (On Board PR) i Anita Zdrojewska (Publink). Rada na pierwszym posiedzeniu wybierze ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Rada w ciągu ostatnich dwóch lat sprawowała kontrolę nad działaniami Zarządu, opiniowała prowadzone projekty oraz wspierała Zarząd swoimi rekomendacjami. Kadencja Rady ZFPR trwa dwa lata. Członkowie Władz Związku pracują społecznie.

Podczas Zgromadzenia swoje sprawozdanie przedstawił także Zarząd w składzie: Paweł Trochimiuk – prezes, Sebastian Hejnowski i Mariusz Pleban - wiceprezesi. Obecna była również Katarzyna Przewuska, która dołączyła do składu Zarządu w styczniu 2011 roku. Podsumowanie dotyczyło pierwszej połowy dwuletniej kadencji Zarządu. Przyjęte zostało jednogłośnie. (bs)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin