Wydarzenia

21.11.2006

15 grudnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się II Ogólnopolskie Seminarium Studenckie. Jego tematem jest „PR w kreowaniu wizerunku organizacji i menedżera”. Organizatorami Seminarium są twórcy Kongresu PR - Zakład Public Relations WSIiZ oraz studenci - członkowie Marketingowego Forum Naukowego. Gośćmi Seminarium będą zarówno przedstawiciele środowisk akademickich, menadżerowie przedsiębiorstw, jak i osoby odpowiedzialne za kształtowanie wizerunku organizacji. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na seminarium znaleźć można pod adresem

17.11.2006

16 listopada odbyła się w Warszawie konferencja „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu” zorganizowana przez Gazetę Prawną. Wydarzenie rozpoczęło słowo wstępne wygłoszone przez prof. Piotra Płoszajskiego, prorektora SGH. Podkreślił on w swojej wypowiedzi, że obecnie korporacje mają 3 cele swojej działalności – ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej powszechna, a tzw. „przyjazność” firmy – względem ludzi i środowiska – można uznać za piąty element marketing mixu. Zdaniem Płoszajskiego to konsumenci wywierają największy wpływ na firmy...

10.11.2006

5 grudnia rozpocznie się dwudniowy kongres „Skuteczne Public Relations branż kontrowersyjnych – Alkohole i Tytoń”. Jego organizatorem jest ECU-Marketing. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest posiadanie spójnego wizerunku, zwłaszcza firm z branży kontrowersyjnej, kształtowanie government relations i sposobów na trwałe ich utrzymanie, jakie są planowane zmiany prawne w zakresie dozwolonej reklamy piwa, jak skutecznie wprowadzić marki na rynek przy pomocy niestandardowych narzędzi i w jaki sposób największe korporacje wdrażają CSR.
Kongres przeznaczony jest dla dyrektorów...

09.11.2006

W dniach 27-28 listopada w Warszawie odbędzie się Trening Medialny organizowany przez firmę BusinessHouse. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a w jego trakcie poruszone zostaną m.in. tematy kształtowania udanych kontaktów z dziennikarzami, budowania pozytywnego wizerunku firmy w mediach oraz publicznych wypowiedzi.
Organizatorzy warsztatów zapowiadają też praktyczne ćwiczenia z użyciem kamery oraz prezentację i omówienie przez trenerów nagranego materiału. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 649 62 81, adresem mailowym office@businesshouse.pl, lub na stronie...

09.11.2006

Wiosną przyszłego roku w Warszawie odbędzie się I edycja Festiwalu Promocji Miast Polskich. Jest to wydarzenie dedykowane działalności samorządów miast w obszarze tzw. city marketingu. Festiwal ma stać się forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień zajmującymi się tworzeniem i realizacją strategii promocyjnych zmierzających do budowania rozpoznawalnego wizerunku miast.
Projekt skierowany jest do samorządów, mediów, ekspertów i autorytetów w dziedzinie promocji miast, w tym przedstawicieli agencji reklamowych oraz do mieszkańców. Festiwal obejmuje dwa kluczowe elementy...

07.11.2006

16 listopada odbędzie się konferencja zatytułowana „Liderzy odpowiedzialnego biznesu”. Jej organizatorem jest Gazeta Prawna. Uczestnicy spotkania mają porozmawiać o dwóch aspektach przywództwa i sukcesu w biznesie: poprawie wyników finansowych i wpływie społecznym.
Wśród zaproszonych panelistów znajdują się m.in. Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Hancke, Przemysław Pohrybieniuk, Marek Kosycarz, prof. Jerzy Hausner. Konferencja jest bezpłatna, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz program dostępny na stronie. Dodatkowych informacji udziela...

02.11.2006

3 listopada odbędzie się spotkanie łódzkiego oddziału PSPR-u z okazji rocznicy jego istnienia. Organizatorzy planują podsumowanie pierwszego roku istnienia oddziału oraz dyskusję dotyczącą kierunków dalszego działania. Dla osób, które nie opłaciły składki na PSPR, koszt udziału w spotkaniu wynosi 30 zł. (kk

30.10.2006

W dniach 27-28 listopada w Hotelu Belweder w Warszawie odbędzie się Trening Medialny zorganizowany przez BusinessHouse. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak umiejętnie kształtować relacje z dziennikarzami, jak budować pozytywny wizerunek firmy w mediach, jak najlepiej zaprezentować się w trakcie wywiadów i publicznych wypowiedzi. Zostanie także poruszone zagadnienie umiejętności medialnych osób publicznych.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie zajęć z kamerą wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego sprawdzenia się w trakcie czterech nagrań, a zebrany materia...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin