ZFPR wybrał nową Radę Programową

dodano: 
03.03.2017
komentarzy: 
0

1 marca 2017 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Firm Public Relations wybrano nową Radę Programową Związku na kadencję 2017–2019. Głosowanie było tajne. Na mocy jego wyników nowymi członkami organu zostali:

Przemysław Mitraszewski (Przewodniczący) – Lighthouse Consultants

Katarzyna Kamińska – Havas PR

Tomasz Podolak – Linkleaders

Tomasz Alberski – Komunikacja Plus

Norbert Ofmański – On Board PR.

Poprzednio do Rady Związku należeli: Lidia Marcinkowska (Przewodnicząca), Katarzyna Terej, Przemysław Mitraszewski i Jan Ściegienny.

Do kompetencji organu należy kontrolowanie działalności Zarządu ZFPR-u, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium dla kierownictwa oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów między członkami Związku. Kadencja Rady trwa dwa lata. (mp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin