Życie w Polsce szkodliwe dla zdrowia psychicznego?

dodano: 
14.12.2021
komentarzy: 
0

Blisko 3/4 Polaków uważa, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego – opisuje polsatnews.pl, powołując się na badanie CBOS „Zdrowie psychiczne Polaków”.

Czytamy, że listopadowe badanie pokazało, że według Polaków warunki życia w naszym kraju są „szkodliwe dla zdrowia psychicznego i niosące ryzyko zachorowania na choroby psychiczne” – tak odpowiedziało 71 proc. badanych. 42 proc. jest zdania, że są one „raczej szkodliwe, a 29 proc. jest o tym w pełni przekonanych – podaje źródło. Za nieszkodliwe warunki życia w Polsce uważa zaledwie 17 proc. Polaków, a 12 proc. nie ma zdania na ten temat – czytamy dalej.

Opinia o szkodliwości warunków życia w Polsce dominuje właściwie w każdej grupiw społeczno-demograficznej – dowiadujemy się. Najczęściej taką opinię mają osoby w wieku 18-24 lata, mieszkające w dużych miastach, z wyższym wykształceniem. Źródło podaje, że negatywny wpływ warunków życia w Polsce na zdrowie psychiczne najczęściej dostrzegają „uczniowie i studenci, badani pracujący na własny rachunek, pracownicy usług, pracownicy administracyjno-biurowi oraz robotnicy niewykwalifikowani”. Problem jest zauważany także przez „osoby oceniające swoją sytuację materialną jako złą lub średnią” – czytamy dalej.

Gospodynie domowe, osoby określające swoją sytuację jako dobrą, najstarsi badani, mieszkańcy małych miast i wsi oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym mają z kolei przeciwne opinie.

74 proc. badanych pozytywnie ocenia stan swojego zdrowia psychicznego, lecz jedynie 22 proc. określa go jako bardzo dobry. Jedna piąta Polaków uważa, że nie jest on ani dobry, ani zły. Łącznie 4 proc. ankietowanych wskazało, że jest on bardzo zły lub zły – dowiadujemy się.

Źródło podaje także, że odsetek Polaków odczuwających niepokój związany ze stanem swojego zdrowia psychicznego wzrósł w porównaniu z wynikami z poprzednich badań i obecnie wynosi 39 proc. 57 proc. nie ma takich problemów – czytamy. Okazuje się, że w porównaniu z 2005 rokiem odsetek ten zmniejszył się o 6 pkt. proc. – wówczas swoim zdrowiem psychicznym był zaniepokojony niemal co drugi Polak. Wynik jest jednak wyższy w porównaniu z badaniami z 2008 i 2012 roku, kiedy to odnotowano odpowiednio 31 proc. i 33 proc. – podaje źródło.

Czytamy, że o swoje zdrowie psychiczne częściej niepokoją się kobiety niż mężczyźni. Lęk taki pojawia się wśród rencistów, bezrobotnych, osób źle oceniających swoje warunki materialne, osób o podglądach lewicowych, respondentów praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, uczniów i studentów oraz ludzi młodych.

„Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 4 do 14 listopada 2021 r. na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI)” – podaje dalej źródło. (mb)

Źródło:

polsatnews.pl, CBOS: Polacy oceniają warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego, 10.12.2021
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin