„All In My Hands” – akcja CSR-owa marki Semilac

dodano: 
04.01.2019

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Semilac

TŁO KAMPANII

Polki prowadzące własne firmy generują 16 proc. PKB. Ten odsetek mógłby być jednak zdecydowanie wyższy, gdyby kobiety w naszym kraju nie obawiały się tak bardzo prowadzenia własnej działalności. Co je wstrzymuje? Często tłumaczą się m.in. strachem przed niepowodzeniem. Marka Semilac, której celem nadrzędnym od początku istnienia jest wspieranie i inspirowanie kobiet oraz wyzwalanie w nich potencjału, postanowiła to zmienić. Dlatego firma Nesperta (właściciel marki Semilac) przeprowadziła badania dotyczące sytuacji Polek na rynku pracy. Efektem tych działań było opublikowanie ich wyników w raportach: „Kobiety współPRACUJĄCE” oraz jego zaktualizowanej wersji „Polki w pracy”. Uzyskane w ramach badań odpowiedzi ukazały kobiecą perspektywę związaną z pracą, samozatrudnieniem, solidarnością w środowisku zawodowym oraz trudnościami, z jakimi muszą borykać się pracujące Polki. Wyniki tych dwóch raportów stały się punktem wyjścia do opracowania założeń kampanii CSR-owej marki Semilac – „All In My Hands”.


 

CEL

Kampania „All In My Hands” odpowiadała na potrzeby bezpośrednio wynikające ze wspomnianych raportów. Okazało się, że kobiety odczuwają chęć krzewienia żeńskiej solidarności, jak również niezależności zawodowej. Zadaniem akcji CSR-owej marki Semilac stało się zatem wsparcie kobiet na ich drodze kariery, pomoc w realizacji pasji oraz zapewnienie dostępu do edukacji. Równie ważnym elementem było stworzenie platformy do dyskusji i nadanie jej odpowiedniego tonu.

GRUPA DOCELOWA

Odbiorcami akcji były studentki kierunków kosmetologicznych z uczelni wyższych w całej Polsce: w Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Poznaniu i we Wrocławiu, które silnie stawiały na rozwój zawodowy.

OPIS DZIAŁAŃ

Pierwszym krokiem do stworzenia kampanii „All In My Hands” było powstanie raportów „Kobiety współPRACUJĄCE” i „Polki w pracy”. Badania zostały przeprowadzone na grupie Polek w wieku 22-45 lat, pochodzących z różnych miejsc zamieszkania, posiadających zróżnicowane wykształcenie oraz staż i doświadczenie zawodowe. Łącznie przeprowadzonych zostało 800 wywiadów. Ankietowane pytane były m.in. o to, jak oceniają swoje umiejętności i szanse na sukces w biznesie, jakie mają zdanie na temat swoich współpracowników, co myślą o stereotypach płci w biznesie oraz czego się obawiają i co motywuje je do założenia własnej firmy. Wyniki wykazały m.in. niepokojąco niski poziom zawodowej współpracy Polek i duże obawy przed założeniem własnej firmy, pomimo posiadanego wykształcenia i szerokiej wiedzy. Jako powody respondentki wymieniały strach przed niepowodzeniem lub podjęciem ryzyka czy brak funduszy. Wyniki potwierdziły również m.in. istniejące nierówności w miejscach pracy, posługiwanie się stereotypami dotyczącymi płci oraz ich utrwalanie. Znamiennym przykładem było częstsze wybieranie przez kobiety na swoich przełożonych mężczyzn, w sytuacji gdy mogły dokonać wyboru spośród obu płci. Tym zachowaniem powielały i pogłębiały stereotyp dotyczący faktu piastowania wyższych stanowisk przez mężczyzn.

Jako pierwsze z raportem zapoznać się mogły uczestniczki ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. Wnioski zasygnalizowane zostały również podczas lokalnych spotkań poznańskiej Ligi Kobiet Sukcesu.

Drugi raport, „Polki w pracy”, był uzupełnieniem pierwszych badań. Wzbogacony został o dodatkowe wyniki i zyskał odświeżoną szatę graficzną. Jego premiera miała miejsce podczas tegorocznych, największych w Polsce Targów CSR w Warszawie, które zostały zorganizowane pod hasłem „Biznes we współpracy”.

Na podstawie wyników raportu marka Semilac postanowiła stworzyć plan działań, które pozwoliły wpłynąć na zastaną sytuację. Niedługo po tym na rynek trafiła specjalna kolekcja lakierów hybrydowych „All In My Hands”. Ze sprzedaży każdego z nich marka Semilac część kwoty przekazywała na działania wspierające edukację i przedsiębiorczość kobiet. Serię produktów charytatywnych wyróżniało specjalne opakowanie – na etykietach znajdowały się skrzydła - symbol uskrzydlania kobiet.

Ze środków pozyskanych ze sprzedaży lakierów Nesperta, właściciel marki Semilac, wspólnie z pięcioma uczelniami z całej Polski zorganizowała serię warsztatów dla studentek kierunków kosmetologicznych, które swoją zawodową przyszłość wiążą ze stylizacją paznokci. Każdy warsztat został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszego dnia uczestniczki zdobywały wiedzę i doświadczenie z zakresu manicure hybrydowego i tajników stylizacji paznokci, którymi podzielili się eksperci Akademii Semilac. Z kolei następnego dnia poznały formalne aspekty zakładania firmy i prowadzenia działalności gospodarczej, tajniki zarządzania zespołem czy najlepsze narzędzia promocyjne. Tą wiedzą podzielili się z uczestniczkami doświadczeni trenerzy biznesowi z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Zwieńczeniem akcji były granty finansowe o łącznej wartości 10 tys. zł, które przyznane zostały trzem laureatkom finałowego konkursu. Ich zadaniem było przygotowanie biznesplanu opisującego koncepcję własnego biznesu z branży beauty, który miał uwzględniać m.in. takie elementy jak: istota działalności, charakterystyka klienta oraz segmentu rynku, budowanie relacji czy strumienie przychodów oraz struktura kosztów i zysków. Biznesplany zostały poddane ocenie ekspertów–praktyków pod względem kompletności, spójności poszczególnych elementów oraz realności założeń. Nagrodzone zostały trzy najlepsze pomysły. Podczas uroczystej kolacji laureatki mogły opowiedzieć organizatorom i instruktorom Akademii Semilac o swoich wygranych biznesplanach oraz marzeniach na przyszłość.

Dodatkowo, akcja wspierana była równolegle przez współpracę z dziennikarkami i blogerkami. W ramach działań teaserowych rozdystrybuowanych zostało 100 przesyłek kreatywnych, w skład których wchodził list przewodni, limitowana kolekcja charytatywna oraz dwie koszulki sygnowane logo „All In My Hands”. Jedną z nich dziennikarki i blogerki miały wręczyć kobiecie, która pozytywnie wpłynęła na ich rozwój oraz wzmocnienie pewności siebie. Uzupełnieniem tych działań, zarówno na etapie początkowym, jak i podsumowującym były standardowe kroki, m.in. takie jak wysyłka informacji prasowej do mediów marketingowych, kosmetycznych, lifestylowych i CSR.

EFEKTY

Finalnie zaangażowanych zostało ponad 150 studentek kierunków kosmetologicznych z Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie, Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Wybrane zostały trzy laureatki, które stworzyły najlepsze biznesplany. Nagrody pomogą im rozpocząć i rozwinąć własną działalność lub podszkolić swoje umiejętności. Łącznie udało się uzyskać 134 publikacje w mediach oraz 94 w social mediach (Facebook, YouTube, Instagram i blogi) – wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów.

Akcja przeprowadzona w ramach kampanii „All In My Hands” będzie miała swoją kontynuację w kolejnej edycji. Marka Semilac deklaruje, że projekt będzie miał charakter cykliczny, a szczegóły zostaną zaprezentowane niebawem.

Powyższa infografika została przygotowana przez Instytut Monitorowania Mediów na zlecenie PRoto.pl

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin