.

ePR, media relations i social media dla projektu TEKLA PLUS

dodano: 
28.11.2014

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Grupa Adweb

Tytuł
ePR, media relations i social media dla projektu TEKLA PLUS

Autor
Grupa Adweb dla Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim

Określenie problemu: analiza sytuacji wyjściowej

Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu TEKLA PLUS zdecydowało się na promocję przedsiębiorczości akademickiej za pomocą działań z zakresu ePR.

Projekt zajmuje się edukowaniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych w dziedzinie przedsiębiorczości akademickiej. W wyniku prowadzonych działań, środowiska akademickie mają możliwość zdobywania wiedzy z zakresu komercjalizacji wiedzy, a także niezbędnych informacji na temat zakładania własnych firm oraz spółek typu spin-off i spin-out, powstających przy współudziale uczelni. W ramach swojej działalności projekt TEKLA PLUS zajmuje się przeprowadzaniem akcji informacyjnych w mazowieckich uczelniach oraz organizowaniem atrakcyjnych programów stażowych dla doktorantów. Projekt prowadzi również swój profil na Facebooku, a także serwis www.teklaplus.pl, w którym na bieżąco publikowane są artykuły, przedstawiające oblicza przedsiębiorczości akademickiej w praktyce. Działalność projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele i założenia

Ze względu na charakter działalności projektu  TEKLA PLUS, główny cel przeprowadzonej kampanii PR był dosyć nietypowy. Tym razem nie chodziło bowiem o wypromowanie w internecie konkretnego produktu, oferty czy marki. Promowana miała być głównie sama idea przedsiębiorczości akademickiej, w kontekście działalności projektu. W trakcie trzymiesięcznego czasu trwania kampanii wykorzystane zostały zróżnicowane narzędzia, dzięki którym możliwe było dotarcie z przekazem do wyznaczonych grup docelowych.

Znaczna część działań była również poświęcona promocji interaktywnej gry przygodowej pt. „Polizagadka”, stworzonej na cele kampanii przez Agencję Adweb. Gra w ciekawy i intrygujący sposób miała przybliżać internautom działalność projektu TEKLA PLUS. Więcej na temat gry w dalszej części tekstu.

Cele strategiczne

1. Propagowanie i wyjaśnianie zagadnień z zakresu przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wiedzy.

2. Przybliżanie internautom bieżącej działalności projektu TEKLA PLUS.

3. Promocja strony www.teklaplus.pl i zamieszczanych tam materiałów.

4. Promocja gry pt. „Polizagadka”.

 

Grupy docelowe

Przekaz kampanii kierowany był do trzech głównych grup docelowych: studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Oprócz wymienionych środowisk akademickich, w targecie znaleźli się również ludzie, interesujący się tematyką biznesową, gospodarczą oraz ogólnie rzecz biorąc – przedsiębiorczością.

Wykorzystane narzędzia

Przy planowaniu kampanii Agencja VanguardPR postanowiła skupić się na wykorzystaniu kilku narzędzi, dzięki którym możliwe było skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W tym celu prowadzone były zróżnicowane działania z zakresu media relations i marketingu szeptanego. Jednocześnie, w ramach działań niestandardowych, wymyślona i stworzona została interaktywna gra przygodowa „Polizagadka”, której poświęcona była odrębna część działań promocyjnych, m.in. jedna z informacji prasowych.

Opis projektu

I. Działania z zakresu media relations

Nasze działania z zakresu media relations rozpoczęły się od określenia mediów, poprzez które możliwe było dotarcie z przekazem do wszystkich, najbardziej zainteresowanych grup odbiorców. Tym samym, w trakcie trwania kampanii informacje prasowe regularnie wysyłane były do mediów studenckich, a także związanych z pracą, biznesem i gospodarką. Większość informacji prasowych dotyczyła tematyki przedsiębiorczości akademickiej, pracy oraz zakładania własnych firm. Nadrzędnym celem większości informacji było przybliżanie czytelnikom pewnych problemów, charakterystycznych dla polskiego rynku pracy, opisywanie różnych postaw wobec tych problemów, a także proponowanie możliwych rozwiązań i prognoz. W roli eksperta każdorazowo pojawiał się w artykule przedstawiciel projektu TEKLA PLUS, który doradzał czytelnikom i dzielił się swoją wiedzą na temat poruszanych tematów.

Informacje prasowe wysyłane do mediów każdorazowo spotykały się z dużym zainteresowaniem dziennikarzy. W rezultacie sześć napisanych informacji prasowych wygenerowało łącznie około dziewięćdziesięciu publikacji, głównie w mediach studenckich i biznesowych.

 

II. Działania z zakresu marketingu szeptanego

Drugim narzędziem, dzięki któremu tematyka przedsiębiorczości akademickiej, jak i sama działalność projektu TEKLA PLUS mogły zaistnieć w szerokiej świadomości odbiorców, było prowadzenie równoległej akcji marketingu szeptanego. Głównym zadaniem prowadzonych działań było zaznajomienie internautów z tematyką przedsiębiorczości akademickiej, zakładania własnej działalności gospodarczej, a także z działalnością samego projektu TEKLA PLUS – najczęściej poprzez zachęcanie do odwiedzenia portalu www.teklaplus.pl. Główne miejsca, w których prowadzona była kampania, to portale oraz fora o tematyce studenckiej, biznesowej oraz takie, na których poruszana była tematyka gospodarcza i związana z pracą.

Internauci dowiadywali się o artykułach i materiałach, zamieszczanych na stronie Klienta, poznawali działalność projektu i samą ideę przedsiębiorczości akademickiej. Odrębna część działań marketingu szeptanego poświęcona była promocji „Polizagadki”. Internauci na forach byli zachęcani do spróbowania swoich sił przy rozwikłaniu zagadki tajemniczego zniknięcia naukowca Filipa Bożaka oraz do dalszego dyskutowania na temat gry.

 

III. Działania dodatkowe – stworzenie i promocja gry pt. „Polizagadka”

W ramach działań dodatkowych stworzona została gra przygodowa z elementami zagadki kryminalnej, dostępna do dziś pod adresem www.polizagadka.pl. Zadaniem gracza jest wcielenie się w rolę detektywa i rozwikłanie tajemnicy zniknięcia fikcyjnej postaci, doktoranta UW Filipa Bożaka. Młodemu naukowcowi przypisane zostało wynalezienie rewolucyjnej metody wykorzystania wody do napędzania silników mechanicznych. Co się stało? Ktoś zapragnął przywłaszczyć sobie rewolucyjny pomysł? Któryś z wielkich koncernów paliwowych poczuł się zagrożony i postanowił zlikwidować Bożaka? A może za całą sprawą stoi pewna tajemnicza organizacja? Z tą zagadką musi zmierzyć się gracz.

Projekt TEKLA PLUS występuje w grze jako elitarna organizacja, która ujawnia swe oblicze dopiero w finalnym etapie fabuły. Projekt zaopiekował się Bożakiem, zapewniając mu warunki owocnego ukończenia dzieła oraz pomoc w znalezieniu uczciwych inwestorów. Organizacja jawi się przez to jako rzetelny i godny zaufania partner w realizowaniu karier młodych naukowców.

Pomysł i wykonanie gry, to efekt prac Agencji Interaktywnej Adweb.

 

IV. Działania wspierające z zakresu social media

Działania w trzech portalach społecznościowych miały charakter wspierający i uzupełniały grę prezentowaną powyżej. Specjalnie na potrzeby fabuły stworzone zostały fikcyjne profile zaginionego w najpopularniejszych portalach społecznościowych (Goldenline, Facebook oraz Nasza-Klasa). Tym samym Bożak, niczym prawdziwa osoba, posiadał i prowadził swoje profile na Naszej Klasie, Goldenline i na Facebooku. Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania, gra zyskała interaktywny charakter, polegający na tym, że w przypadku niektórych zagadek internauta musi uważnie przestudiować zawartość profili zaginionego, celem znalezienia informacji niezbędnych do dalszej rozgrywki.

Największy nacisk został położony na prowadzenie profilu Filipa Bożaka na Facebooku. Tym samym Bożak regularnie zyskiwał nowych znajomych, podrzucał tematy do dyskusji i aktywnie w nich uczestniczył. Jednocześnie Filip Bożak, jako podopieczny projektu TEKLA PLUS (o czym dowiadywały się osoby, którym udało się przejść „Polizagadkę”) aktywnie udzielał się na facebookowym profilu projektu, na bieżąco komentując pojawiające się nowe wpisy.

Ewaluacja

Redagowane przez nas informacje prasowe regularnie spotykały się z dużym zainteresowaniem mediów. Dzięki temu tematyka przedsiębiorczości akademickiej mogła zaistnieć w świadomości tysięcy czytelników, którzy trafiali na opublikowane artykuły. Wielokrotnie cytowane w artykułach wypowiedzi przedstawicieli projektu, dały możliwość budowania ich eksperckich wizerunków, jako ludzi posiadających obszerną wiedzę z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej, jak i z zakresu rynku pracy, a także zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przez cały czas trwania kampanii przekaz był nieustannie wzmacniany działaniami z zakresu marketingu szeptanego. Każdego tygodnia generowane były nowe wypowiedzi, dzięki którym nieustannie powiększało się grono osób, poznających działalność projektu TEKLA PLUS i problematykę przedsiębiorczości akademickiej.

Efekty

Oczekiwania Klienta w zakresie działań prowadzonych przez agencję VanguardPR dotyczyły rozpowszechnienia w Internecie wiedzy na temat działalności projektu TEKLA PLUS, a także budowania świadomości internautów, dotyczącej zagadnień takich, jak przedsiębiorczość akademicka czy komercjalizacja wiedzy. Cele te udało się osiągnąć, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi.

Szerokie zaistnienie w mediach i na forach internetowych, a przez to w świadomości odbiorców, przełożyło się na korzyści wizerunkowe oraz na wzrost rozpoznawalności projektu TEKLA PLUS, a także na wzrost świadomości grup docelowych w zakresie tematyki, poruszanej przez projekt.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin