.

Jak komandos uczył „rekrutów” w Roca Polska

dodano: 
06.04.2018

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Imago PR, Roca Polska

WYZWANIE

Gliwicki zakład firmy Roca oferuje ponadstandardowe warunki pracy na stanowiskach produkcyjnych. Mimo to zmagał się z bardzo wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników. Wielu rezygnowało po kilkunastu dniach pracy, niektórzy nawet na etapie szkolenia gwarantującego zatrudnienie. Tego typu sytuacja utrudniała realizację założonych planów biznesowych oraz znacznie podnosiła koszty obsługi agencji pośrednictwa pracy.

CEL

Agencja Imago Public Relations otrzymała zadanie odwrócenia tego niekorzystnego trendu. Celem było osiągnięcie wyniku, w ramach którego określony odsetek osób zakwalifikowanych na szkolenie ukończyłby je i pozostał w firmie przez co najmniej trzy miesiące.

DIAGNOZA

Konsultanci Imago Public Relations dokonali pogłębionej analizy, w ramach której bazowali na wnioskach z warsztatu przeprowadzonego z zarządem, zespołem HR i marketingu; wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród nowych i obecnych pracowników; analizie materiałów wykorzystywanych w procesie rekrutacji.

Poza przyczynami organizacyjnymi, jak m.in. niedoskonałości wdrożonego systemu zmianowego, z analizy wyłoniły się trzy powody nadmiernej rotacji. Pierwszym był rozdźwięk między wyobrażeniami zbudowanymi na etapie ofert pracy a zastaną przez zainteresowanych rzeczywistością. Drugim powodem było niskie morale nowych pracowników zderzonych z intensywnością pracy fizycznej i ich słaba motywacja do przetrwania etapu wdrożenia do pracy. Ostatnią przyczyną dużej rotacji były niskie zdolności przywódcze nauczycieli zawodu (pracowników ze znacznym stażem), które mimo ich wysokich kompetencji zawodowych nie wystarczały, by odpowiednio motywować kandydatów do przetrwania najtrudniejszego okresu.

STRATEGIA

Przyjęta strategia obejmowała:

* wprowadzenie takiego systemu prezentacji ofert pracy, który będzie czytelnie informował o profilu pracy i zadaniach kandydata;

* budowanie identyfikacji z zespołem jako przesłanki do pozostania w Roca Polska;

* wdrożenie działań zwiększających umiejętności przywódcze nauczycieli prowadzących szkolenia;

* kształtowanie umiejętności rekrutów w zakresie redukcji obciążeń fizycznych powstających w czasie pracy.

Równolegle zarząd Roca Polska zdecydował o wprowadzeniu programu optymalizacji systemu pracy, którego niedoskonałości sygnalizowali doświadczeni członkowie załogi.


 

REALIZACJA

Analiza systemu wdrożenia do pracy w Roca Polska w sferze wyzwań fizycznych i psychicznych wykazała łudzące podobieństwo do tych, jakie – z zachowaniem wszelkich proporcji – stają przed rekrutami aspirującymi do służby w jednostkach militarnych. W stosunkowo krótkim czasie przyszli pracownicy Roca Polska przyswajają wiele umiejętności technicznych, które docelowo mają ułatwić pracę. Jednak sam charakter zadań – fizyczna produkcja ciężkich elementów ceramicznych – dla wielu z przystępujących do programu wdrożeniowego stanowił nadmierne wyzwanie fizyczne.

Jednocześnie podobieństwo zauważono również w obowiązującym systemie „mentorskim” programu wdrożeniowego – „zahartowani w boju” pracownicy sprawowali rolę przypominającą funkcję „kaprali” stawiających przed rekrutami do jednostek specjalnych kolejne wyzwania.

Bazując na tych spostrzeżeniach, konsultanci Imago Public Relations zdecydowali o zaproszeniu do współpracy gen. Romana Polko, legendarnego dowódcy elitarnej jednostki GROM. Przyjęte działania miały za zadanie pozytywnie wpłynąć na morale przyszłych pracowników, zwiększyć determinację kandydatów do ukończenia szkolenia i podjęcia pracy oraz – dzięki doświadczeniom mentorskim komandosa – poszerzyć kompetencje przywódcze nauczycieli. W efekcie – przenieść zatrudnienie w Roca na inny, mieszczący się w kategoriach aspiracyjnych „prawdziwych mężczyzn” poziom.

Nagrodą dla najwytrwalszych było spotkanie szkoleniowe z gen. Polko, stanowiące ostatni, a jednocześnie najbardziej nobilitujący etap szkolenia. Wcześniej „rekruci” poznawali legendę jednostek specjalnych dzięki nagraniom wideo, dostępnym w specjalnie przygotowanym serwisie internetowym. Uzupełnieniem programu były warsztaty dla nauczycieli z certyfikowanym trenerem i szkoleniowcem, które były poświęcone psychologicznym aspektom nauczania zawodu i wdrażania do pracy.


 

Do analizy powstających obciążeń fizycznych zaproszono profesjonalnego trenera sportów siłowych. Okazało się, że główną przyczyną zniechęcenia kandydatów nie są zbyt duże obciążenia, ale brak znajomości techniki wykonywania kluczowych ruchów związanych z przenoszeniem elementów ceramiki w czasie pracy. Na bazie tych obserwacji został opracowany program przygotowania siłowego i technicznego. W cyklu tutoriali wideo zawodowy trener przedstawił opracowane przez siebie techniki prawidłowego przenoszenia produktów. Dostępny w specjalnym serwisie internetowym program uzupełnił pakiet materiałów programu szkoleniowego.

Jednocześnie analizie poddano wszystkie materiały informacyjne (m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia o pracę) dotyczące rekrutacji do Roca Polska. Rozbudowano je o wątki związane ze specyfikacją pracy, niwelując w ten sposób dysonans między opisem a zastaną przez kandydatów rzeczywistością.

Przed rozpoczęciem działań Roca Polska nie dysponowała przestrzenią online przybliżającą specyfikę pracy. Na potrzeby projektu utworzono serwis praca.roca.pl, podzielony na strefę otwartą i zamkniętą. W strefie otwartej opisano ogólną filozofię pracy i jej charakter w zakładzie, wskazując na wyzwania stojące przed kandydatami. W części serwisu dostępnej dla zakwalifikowanych do szkoleń kandydatów do pracy znajdowały się przygotowane na potrzeby kampanii mentorskie materiały wideo gen. Polko oraz specjalny program ćwiczeń w formie filmu, który poprowadził trener ćwiczeń siłowych.


Źródło: praca.roca.pl/szkolenie

EFEKTY

Wdrożony program spowodował odwrócenie trendu. Szkolenie w Roca, a później pracę, podjęła w okresie trwania kampanii większość zakwalifikowanych osób – prawie dwukrotnie więcej niż przeciętnie w poprzednich okresach.

W ciągu trzech miesięcy trwania kampanii nowy serwis internetowy employerbrandingowy Roca Polska odwiedziło około sześciu tys. potencjalnych pracowników. W szczytowych okresach z filozofią pracy w Roca zapoznawało się ponad 80 osób dziennie.

Zwrot z inwestycji, liczony tylko oszczędnościami w zakresie kosztów rekrutacji, przekroczył kilkudziesięciokrotnie budżet kampanii, wynoszący równowartość mniej więcej trzech rocznych pensji pracownika produkcyjnego w Roca Polska.

Poniższe infografiki zostały przygotowane przez Instytut Monitorowania Mediów na zlecenie PRoto.pl

Nagrody:

Dwa Złote Spinacze w kategoriach Research & insight i Komunikacja wewnętrzna oraz Brązowy Spinacz w kategorii Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin