.

Kampania informacyjna na rzecz programu profilaktycznego Nie uciekaj Fundacji ITAKA

dodano: 
05.07.2012

Rodzaj:

case'y agencji

Niniejsza praca zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu PRaktykuj za granicą, zorganizowanego przez Instytut Monitorowania Mediów

Tytuł:
Kampania informacyjna na rzecz programu profilaktycznego Nie uciekaj Fundacji ITAKA

Autor:
Magdalena Krakowska

Sytuacja wyjściowa
Ucieczki z domu wśród młodzieży są poważnym problemem społecznym w Polsce. Według statystyk policyjnych oraz fundacji ITAKA, każdego roku odnotowuje się około 3 500 ucieczek młodzieży w wieku 13-17 lat. Ucieczka oraz towarzyszący jej strach, głód, kradzież, alkohol, narkotyki, towarzystwo osób zdeprawowanych społecznie pozostawiają w młodym człowieku nieodwracalne piętno. Dlatego tak istotna jest prewencja ucieczek oraz uświadamianie młodzieży, że istnieją inne, lepsze sposoby na rozwiązanie problemów. Problem ucieczek dotyczy również młodych ludzi mieszkających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jednak głównym powodem ucieczek ich wychowanków jest fakt, iż część z tych placówek prowadzona jest w nie najlepszy sposób – dochodzi w nich do przemocy fizycznej i psychicznej, wykorzystywania seksualnego, braku wzorców zachowania. Dlatego też kierowanie działań informacyjnych do młodzieży przebywającej w ww. ośrodkach nie przyniesie oczekiwanych skutków. Aby poprawić sytuację dzieci i młodzieży wychowywanych w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należy zmienić system funkcjonowania tych placówek.

Fundacja ITAKA powołana została aby nieść pomoc osobom zaginionym oraz ich rodzinom. Swe działania koncentruje na wielu płaszczyznach – poszukuje osób zaginionych, zapobiega zaginięciom, oferuje wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną. ITAKA założona została w 1999 roku, a swoją siedzibę ma w Warszawie. Jest ona jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się zaginięciami naszych obywateli w kraju i za granicą oraz udziela wszelkiej niezbędnej pomocy rodzinom i samym zaginionym. Na stronie zaginieni.pl Fundacja prowadzi bazę osób zaginionych oraz osób o nieustalonej tożsamości. Z jej inicjatywy powstała również całodobowa, bezpłatna infolinia 116 000 w sprawie zaginionego dziecka. Na bazie porozumienia, Fundacja współpracuje z policją. Organizacja programów prewencyjno-edukacyjnych jest jednym z głównych zadań statutowych Fundacji. Program prewencyjny „Nie uciekaj” skierowany jest do młodzieży pomiędzy 12 a 17 rokiem życia, ma na celu zmniejszenie liczby ucieczek z domu wśród
nastolatków.

Dotychczasowe działania:
- Istnienie strony internetowej Fundacji zaginieni.pl, na której znajdują się informacje dotyczące działalności Fundacji, osób zaginionych, osób odnalezionych, porady jak postępować w sytuacji gdy zaginie ktoś bliski, numery telefonów, pod którymi dyżurują pracownicy Fundacji. Uwagę zwraca to, że strona bardzo sprawnie funkcjonuje, nie zawiesza się oraz posiada wersję w 16 językach obcych (przy czym najbardziej rozbudowana jest wersja angielskojęzyczna).

-Fundacja prowadzi 5 akcji profilaktycznych mających na celu dotarcie do różnych grup społeczeństwa: Bezpieczna praca, Stop depresji, Nie uciekaj, Porwania rodzicielskie, Child Alert.

-Akcja „Nie uciekaj”, prowadzona od 10 lat. W jej ramach organizowane są eventy (pikniki) w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, promowany jest numer telefonu 116 000 w sprawie zaginionego dziecka, konkursy kierowane do nastolatków, uczestnictwo w Przystanku Woodstock, rozprowadzane są plakaty, ulotki, spot telewizyjny, poradniki kierowane do rodziców i młodzieży, materiały dla nauczycieli oraz uruchomione zostało forum eksperckie na portalu gazeta.pl,

-kanał Fundacji na portalu youtube.com, a tam dostępne są spoty reklamowe Fundacji,

-fanpage na portalu Facebook, a na nim znajdują się informacje dotyczące prowadzonych akcji, bieżących informacji, osób poszukiwanych, kampanii. Strona posiada ponad 2 tys. fanów,

-prowadzenie całodobowej, bezpłatnej linii interwencyjnej skierowanej do rodziców, którym zaginęło dziecko, jak również małoletnich przebywających poza domem lub planujących ucieczkę,

-prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych; spotkania odbywają się w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Katowicach,

-liczne konferencje na temat zaginięć, porwań, ich zapobieganiu,

-kampania informacyjna prowadzona w bankomatach Euronet,

-akcje przekazywania 1% podatku oraz inne akcje mające na celu zebranie funduszy na
działania Fundacji,

Analiza otoczenia
-Inne organizacje
Fundacja ITAKA jest jedyną w Polsce Organizacją Pożytku Publicznego zajmującą się problemem zaginięć. Jedyne organizacje o zbliżonej działalności to Fundacja La Strada, która działa przeciwko handlowi ludźmi oraz program telewizyjny Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, który na prośbę rodzin osób zaginionych przedstawia okoliczności zaginięcia ich bliskich. Obie organizacje nie stanowią jednak konkurencji dla ITAKI, a w niektórych działaniach wspomagają się nawzajem. Bycie jedyną fundacją kompleksowo poszukującą ludzi zaginionych wpływa na jej dużą dostrzegalność wśród odbiorców.

-Media
Informacje na temat Fundacji regularnie ukazują się w prasie drukowanej, portalach internetowych, telewizji oraz radiu. Przekazy te dotyczą w głównej mierze kampanii oraz prowadzonych przez Fundację działań, relacji dotyczących zaginięć oraz odnalezienia osób zaginionych, możliwości przekazania 1% podatku, konferencji i aukcji charytatywnych organizowanych przez Fundację. Fundacja jest organizacją stosunkowo medialną, co sprzyja budowaniu dobrego wizerunku.

Zrozumienie odbiorców kampanii:
Młodzi ludzie przeżywają dużo zmiennych stanów emocjonalnych, co jest silnie związane z wiekiem dojrzewania, wysokimi oczekiwaniami ze strony dorosłych oraz szkoły. Radzić sobie muszą z pierwszymi rozczarowaniami miłosnymi oraz porażkami. Rodzicom i dzieciom często trudno jest się porozumieć, w rezultacie czego rodzi się samotność, brak zrozumienia. Gdy problemy stają się zbyt duże, młodzież wybiera ucieczkę błędnie myśląc, iż jest to jedyne wyjście awaryjne.

Rodzice z kolei chcą wychować swoje dzieci na wartościowych ludzi i zapewnić im dobre warunki materialne, ale często zapominają jak ważna jest rozmowa, zainteresowanie, okazywanie uczuć.

W celu lepszego zrozumienia odbiorców kampanii przeprowadzone zostały dwa oddzielne badania ankietowe – pierwsze na grupie 52 dorosłych w wieku 20 – 61 lat oraz 175 nastolatków w wieku 13-17 lat z południowej części Polski (Dębica, Kraków, Brzesko oraz nieznaczna ilość ankiet z Wrocławia i Lublina). Badanie miało na celu zbadać znajomość Fundacji Itaka oraz programu ‘Nie uciekaj’ w obu grupach, jak również ich stosunek do problemu i potencjalne sposoby ograniczenia problemu jakim są ucieczki z domu.
Znajomość Fundacji u odbiorców kampanii jest bardzo zróżnicowana, gdyż aż 80% dorosłych wskazało, iż zna Fundację ITAKA, natomiast znajomość wśród młodzieży to 47%.

Jeśli chodzi o program ‘Nie uciekaj’, to 29% dorosłych spotkała się z akcją, natomiast jedynie 2% ankietowanych nastolatków przyznała, że spotkała się z kampanią. We wszystkich przypadkach głównym medium, które dostarczyło informacji była telewizja oraz Internet. Zapytani o to gdzie najbardziej chcieliby zostać poinformowani o prowadzonej kampanii, zarówno dorośli jak i młodzież wskazali telewizję.

Na pytanie dlaczego młodzież ucieka z domu większość dorosłych podała zróżnicowane powody ucieczek, natomiast zdecydowana większość młodych ludzi problem ucieczek zdiagnozowała w problemach w domu oraz braku komunikacji z rodzicami.

Obie grupy ankietowanych były zgodne co do tego, że aby skutecznie zapobiegać ucieczkom z domu potrzebna jest rozmowa oraz poświęcanie dzieciom więcej czasu.

Młodzi ludzie zapytani o to do kogo najczęściej zwracają się o pomoc gdy mają problem, w zdecydowanej większości wskazali na przyjaciela. Wynik ten pokazuje, że ważne jest uświadamianie młodzieży aby nie lekceważyli sygnałów wysyłanych przez rówieśników.

Strategia

a) Sformułowanie strategii
Opracowanie oraz wdrożenie prewencyjnej kampanii informacyjnej skierowanej do młodzieży oraz jej rodziców mającej na celu zmniejszenie liczby ucieczek z domu. Działania muszą być spójne wizerunkowo z dotychczasowymi akcjami, a w szczególności poprzednimi edycjami kampanii „Nie uciekaj”. Projekt jest zgodny ze statutem Fundacji.

b) Cele strategii
Cele główne:
-zmniejszenie liczby ucieczek z domu wśród młodzieży w wieku 12-17 lat, -promocja 116 000 w Sprawie Zaginionego Dziecka lub Nastolatka.

Cele szczegółowe:
-edukowanie młodych ludzi poprzez wskazanie im rozwiązań alternatywnych dla ucieczki, -uświadomienie młodym ludziom jak destrukcyjnym i degradującym doświadczeniem jest ucieczka,
-edukacja rodziców i opiekunów aby wiedzieli jak radzić sobie z dorastającymi dziećmi, jak z nimi rozmawiać,
-uświadomienie rodzicom i opiekunom jak ważna jest ich rola w wychowaniu dzieci oraz iż to oni mają realny wpływ na to czy ich dziecko zechce uciec z domu,

-uświadomienie młodzieży, że nie są sami, każdy problem da się rozwiązać oraz są ludzie do których można zgłosić się o pomoc.
-zbudowanie wizerunku Fundacji jako organizacji przyjaznej młodym ludziom, działającej dla ich dobra.
-zlikwidowanie barier jakie młodzież może mieć w związku z zwróceniem się do Fundacji o pomoc.

c) Grupy docelowe
Bezpośrednie:
-Młodzież w wieku 12-17 lat,
-Rodzice, opiekunowie ponieważ są bezpośrednim otoczeniem nastoletnich dzieci i to ich zachowanie w znacznym stopniu wpływa na zachowanie i decyzje podejmowane przez młodych ludzi.
Pośrednie:
-media będące kanałami informacji,
-nauczyciele ponieważ są istotnym ogniwem dotarcia do młodych ludzi,
-partnerzy.

d) Strategia komunikowania:
-Hasło tegorocznej kampanii:
„Ucieczka to nie wycieczka”.
-Przesłania akcji:
„Są lepsze sposoby rozwiązywania problemów niż ucieczka”
„Każdy problem da się rozwiązać”
„Ucieczka jest drogą donikąd”
„Rodzicu, interesuj się swoim dzieckiem”
-Język: prosty i dostosowany do wieku odbiorców
-System identyfikacji wizualnej:
-istniejące już logo kampanii „Nie uciekaj”
-logo Fundacji ITAKA
-tegoroczna wizualizacja z żółwikiem
Powyższe hasło kampanii oraz system identyfikacji wizualnej będą umieszczane na każdej publikacji oraz dołączane do każdej formy promocji, tak aby podejmowane działania były spójne i rozpoznawalne.

e) Narzędzia:
Eventy:
1) Akcja „Nie uciekaj – biegnij z nami” połączona z drzwiami otwartymi Fundacji
- wspólny bieg młodzieży, rodziców, opiekunów oraz osób chętnych kończący się w siedzibie Fundacji
-dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych ufundowane zostaną nagrody – obuwie oraz odzież sportowa; potencjalni partnerzy akcji oraz sponsorzy nagród to firmy Nike, Adidas, Puma,
-w celu rozpropagowania wysłane zostaną listy do warszawskich i podwarszawskich szkół z informacją o organizowanej akcji oraz zaproszeniem do wzięcia udziału.
-na miejscu: wystawa prac studentów wydziałów artystycznych warszawskich uczelni wyższych - prace koncentrują się wokół tematu „Nie uciekaj”. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty dla zgromadzonej młodzieży: wyrobu biżuterii, fotografii, plastyczne, pokazy naukowe. Na miejscu możliwa będzie również rozmowa z psychologiem oraz pracownikami Fundacji.
-po zakończonej akcji wszystkie prace plastyczne zostaną wystawione na sprzedaż aukcyjną,
a całkowity dochód zostanie przeznaczony na działania Fundacji.

2) Udział Fundacji ITAKA w trasie koncertowej RMF FM Najlepsza Muzyka Pod
Słońcem lub Lata z Radiem:
Zorganizowanie mini miasteczka namiotowego ITAKI (dmuchany namiot wizualizujący logo i kolorystykę Fundacji, kampanii oraz eksponujący numer 116 000 w sprawie zaginionego dziecka lub nastolatka) a w nim konkursy, gry, zabawy dla młodzieży i dzieci oraz ich rodziców, multimedialna prezentacja; konkurs na wymyślenie przyszłorocznego hasła kampanii „Nie Uciekaj”, rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu trasy koncertowej. Przedstawienie fundacji oraz jej działalności na scenie głównej oraz zachęta publiczności do
udziału w konkursach. Pracownicy ubrani powinni być w koszulki z logo, numerem 116 000, także wszystkie nagrody i upominki powinny zawierać logo, rozdawane będą też balony przedstawiające żółwika i hasło kampanii.

Materiały drukowane:
1) Ulotki i plakaty (zawierające hasło, logo kampanii oraz telefon Fundacji 116 000). Przedstawione na nich zdjęcia powinny przyciągać uwagę oraz wzbudzać emocje. 4 projekty plakatów i ulotek przedstawiają:
I. chłopca siedzącego samotnie w ponurym, wilgotnym miejscu, obok niego znajduje się szczur – przedstawienie głodu, samotności jakie towarzyszą ucieczkom z domu;
II. nastolatkę z rozmazaną czerwoną szminką na ustach, męska ręka przytrzymuje jej ramię – sugeruje zmuszanie młodej uciekinierki do prostytuowania się;
III. kilka postaci w trakcie obrzędu religijnego, pomiędzy nimi znajduje się nastolatek – przedstawienie zwerbowania nieletniego do sekty;
IV. rozmawiające dwie dziewczynki, jedna podaje drugiej pomocną dłoń – tym razem przekaz jest pozytywny - nasza grupa docelowa ukazana została w sytuacji udzielania pomocy oraz wsparcia rówieśnikowi.
-Plakaty i ulotki skierowane będą do młodzieży aby pokazać i uzmysłowić im, że po ucieczce z domu nie czeka ich upragniona wolność i swoboda, a ciągły głód, strach, bezdomność, staną się łatwym celem dla przestępców, a nawet handlarzy żywym towarem.
-Rozmieszczone zostaną w miejscach w których znajdzie się grupa docelowa (przystanki autobusowe, środki komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej, szkoły, przychodnie, dworce PKP, PKS).

Narzędzia internetowe:
1) dodanie do adresu nieuciekaj.pl podstron – mini platformy wymiany doświadczeń, które młodzież będzie mogła współtworzyć:
„Podziel się swoim zdaniem”; „Co Ty możesz zrobić?”; „Twój przekaz dla innych”; interaktywna gra online; konkursy, komiksy, które będą mogły zostać uzupełnione przez użytkowników strony, etc. Osoby, którym Fundacja udzieli pomocy zostaną poproszone o podzielenie się swoimi doświadczeniami, radami dla rówieśników.
2) aktywne działania viralowe, tworzenie:
- filmików opowiadających prawdziwe historie ucieczek z domu, ich rozwiązania,
-wideo porad dla młodzieży i dorosłych.
Rozpowszechnianie ich za pomocą kanału Fundacji na youtube, facebooku oraz stronie nieuciekaj.pl
3) Produkcja spotu reklamowego promującego telefon w sprawie zaginionego dziecka. Istniejący spot reklamowy, z Lidią Popiel w roli głównej, okazał się być bardzo efektywny, gdyż wielu ankietowanych w rozmowie z ankieterem nawiązywało do tego spotu i wskazało go jako źródło z którego dowiedzieli się o Fundacji ITAKA.

Konkursy dla młodzieży:
1) Stworzenie amatorskich filmików na temat „Mój sposób na problem”.
2) Stworzenie komiksu przedstawiającego „Moje największe marzenie”.
3) Konkurs na najlepszy blog poświęcony sprawom młodzieży.
Podstrona oraz konkursy dadzą możliwość zaangażowania młodych ludzi w realizację działań akcji „Nie uciekaj”. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na fanpage’u Fundacji na portalu Facebook, a oceniane będą przez innych użytkowników za pomocą funkcji „Lubię to”. Autorzy prac oraz inne osoby zaangażowane w projekt zapewne polecą stronę swoim znajomym i w ten sposób fanpage Fundacji jak również kampania ‘Nie uciekaj’ dotrą do większej ilości młodych użytkowników portalu. Popularyzacja konkursów odbywać się
będzie poprzez stronę Facebook, youtube.com, nieuciekaj.pl, informację w szkołach oraz jeżeli będzie to możliwe, to informację w telewizji.

Działalność redaktorska:
Redagowanie artykułów skierowanych do:
-młodzieży – jak radzić sobie z problemami, jak żyć w relacjach z innymi (rówieśnikami oraz rodzicami), jak radzić sobie z pierwszymi zawodami miłosnymi, etc. i ich publikowanie w prasie oraz portalach młodzieżowych,
-proponowane media to: Victor, Cogito, Twist, Popcorn, Dziewczyna, Bravo, Droga, enastolatki.pl, 4teens.pl, nastek.pl
-rodziców – jak wspierać dzieci, jak z nimi rozmawiać, jak nie stracić kontaktu z dzieckiem, etc. oraz ich publikacja w prasie i portalach kobiecych, psychologicznych, life stylowych.
-proponowane media to: Pani domu, Claudia, Przyjaciółka, Viva, Wysokie obcasy, Życie na gorąco, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Fakt, Onet.pl, wp.pl, gazeta.pl, kobieta.pl. Jako, że będą to artykuły eksperckie, ich publikacja będzie nieodpłatna.

Współpraca ze szkołami
1) Akcja „Lekcja życia”
Przygotowanie materiałów dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji wychowawczej w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Materiały będą przygotowane dla dwóch kategorii wiekowych: 11-13 lat oraz 14-17. W skład lekcji przygotowanej dla pierwszej kategorii wiekowej wchodzić będzie dyskusja inicjowana przez nauczyciela (jakie problemy mają dzieci w ich wieku, do kogo zwracają się o pomoc, jakie zachowania wśród rówieśników powinny ich zaniepokoić i co w tej sytuacji mogą zrobić, etc.), ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej.

Wyemitowany zostanie kilkunastominutowy filmik (animowany lub nagrany z udziałem statystów) przedstawiający Staszka – 12 letniego chłopca, który miał problemy w domu i szkole, nie potrafił sobie z nimi poradzić, nie wiedział kogo poprosić o pomoc. W rezultacie uciekł z domu i spędził dwa dni na ulicy. W razie gdyby nakręcenie filmiku było niemożliwe do zrealizowania, lub zbyt trudne, można zastąpić go prezentacją przeprowadzoną przez nauczyciela wraz ze slajdami z obrazkami lub opowiadaniem, które dzieci przeczytają wspólnie z nauczycielem. Rozdanie uczniom tekturowych zakładek-linijek, na których znajdować będzie się podobizna Staszka, numer 116 000 oraz kilka praktycznych porad będących podsumowaniem lekcji. W skład lekcji dla drugiej grupy wiekowej wchodzić będzie inicjowana przez nauczyciela dyskusja między uczniami (problemy dzisiejszej młodzieży, jak sobie z nimi radzić, dlaczego młodzi ludzie uciekają, zagrożenia płynące z ucieczki, jak pomóc innym), emisja materiałów audiowizualnych (reportaż przedstawiający historię kilku uciekinierów, ich obecną refleksję na temat tamtych wydarzeń). Rozdanie uczniom tekturowych zakładek-linijek zawierających informacje dotyczące Fundacji, sposobu kontaktu, oferowanego wsparcia.

Wprawdzie, na stronie nieuciekaj.pl znajdowały się wcześniej materiały dla nauczycieli, jednak z dostępnych źródeł wnioskuję, iż nie była to akcja o dużym zasięgu. Lekcja taka umożliwi dotarcie do ogromnej ilości młodzieży w jednym czasie i przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym. Ponadto, lekcja da młodzieży możliwość wypowiedzenia się na temat swoich problemów, nawiązania dialogu. Kampania nie może być mentorskim wykładem, ale dialogiem aby grupa docelowa poczuła, że ktoś się nimi interesuje. W niektórych szkołach i klasach nauczyciele mogą spotkać się małym zainteresowaniem i chęcią do dyskusji ze strony uczniów. Dlatego tak ważny jest aspekt audiowizualności takiej lekcji aby materiały te przyciągnęły uwagę nawet sceptycznie nastawionych uczniów. Podział na dwie grupy wiekowe ma na celu wstępne przedstawienie problemu ucieczek oraz ukazanie jak ważna jest rozmowa z rodzicami i rówieśnikami wśród młodszych uczniów. Dla starszych, którzy są bardziej narażeni na chęć ucieczki, będzie to już forma udzielenia poradyna temat alternatywnych rozwiązań problemów oraz wskazania tragicznych konsekwencji jakie niesie ucieczka.
- Dużym plusem tej akcji jest jednoczesne dotarcie do bardzo dużej ilości osób z naszej grupy docelowej.
- W tym celu niezbędna będzie współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz kuratoriami oświaty, przekonanie ich do pomysłu oraz przeszkolenie pedagogów szkolnych, którzy następnie przeszkolą nauczycieli w szkołach w których pracują.

- Należy dostarczyć nauczycielom gotowe materiały do przeprowadzenia lekcji – CD z materiałami audiowizualnymi, scenariuszem lekcji oraz przygotowane zakładko-linijki dla uczniów. W przygotowaniu i rozpowszechnianiu materiałów pomóc mogą inne instytucje pozarządowe zajmujące się tematyką powiązaną z kwestią ucieczek, np. przestępczości, uzależnień wśród nieletnich.

2) Rozmowy z rodzicami w trakcie zebrań szkolnych
Poprowadzenie rozmów z rodzicami w trakcie zebrań w szkole. Nauczyciel w trakcie takiej rozmowy mógłby uświadomić rodzicom jak ważna dla utrzymywania dobrej atmosfery w domu jest rozmowa z dzieckiem oraz interesowanie się jego sprawami. Nauczyciel zwróciłby również uwagę na sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców. Rozdałby również mini informatory w kształcie i o rozmiarze karty kredytowej, na których to z jednej strony znajdowałby się numer 116 000, na drugiej zaś garść porad dotyczących radzenia sobie z
młodymi ludźmi.
-Numer telefonu przedstawiony jest w formie obrazkowej, co ma ułatwić jego zapamiętanie, z kolei wybór żonkili i gołębia jest nieprzypadkowy, gdyż są one symbolami nadziei.
-Warto uświadomić rodzicom, że ucieczka jest to problem, który może dotknąć każdego z nas. Wbrew temu, co myśli wiele osób, uciekają nie tylko dzieci z tak zwanych domów patologicznych, ale z domów zwykłych Kowalskich także.

3) Nawiązanie współpracy z samorządami szkolnymi.
W wielu szkołach istnieje prężnie działający samorząd szkolny, prowadzi on cykliczną gazetkę, radiowęzeł. Współpracując z przewodniczącymi szkół oraz opiekunami samorządów szkolnych, Fundacja pozyskałaby cennych sojuszników w docieraniu do młodzieży. W przypadku zainteresowania mogłyby powstać lokalne młodzieżowe kluby ITAKI, które propagowałyby prowadzone akcje skierowane do młodzieży, prowadziłyby mini akcje w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Najbardziej aktywni działacze byliby zapraszani do siedziby Fundacji, brali udział w eventach, konferencjach. Część z nich mogłaby w przyszłości chcieć zostać wolontariuszami.

Sojusznicy:
1) Porozmawiaj z Ewą:
Nawiązanie współpracy z dziennikarką Ewa Drzyzgą i nakręcenie odcinka „Rozmów w toku”z udziałem młodocianych uciekinierów oraz pracownikami fundacji ITAKA w roli ekspertów. Umożliwi to nagłośnienie problemu ucieczek, działalności Fundacji oraz numeru
kontaktowego 116 000. Wyemitowany zostanie też nowy spot reklamowy.
2) Lokowanie działalności fundacji w serialu:
Wprowadzenie wątku ucieczki nieletniego oraz jej negatywnych następstw do kultowego polskiego serialu efektywnie wypromuje działalność Fundacji. Istotne jest pozyskanie partnera, który ulokuje działalność Fundacji bezpłatnie. Proponowane seriale to ‘M jak miłość’, ‘Na dobre i na złe’.
3) Opracowanie i umieszczenie informatora na stronie nieuciekaj.pl zawierającego listę ośrodków w których młodzi ludzie mogą uzyskać fachową pomoc. W wielu miastach w Polsce funkcjonują świetlice środowiskowe, ośrodki pomocy psychologicznej, zajęcia drama w wychowywaniu, streetwalkerzy, etc. Taki informator ułatwi kontakt osób w potrzebie z odpowiednimi placówkami, a udzielona pomoc zapobiegnie wielu ucieczkom. Współpraca z innymi organizacjami.
4) Współpraca z Google Polska
Porozumienie z firmą Google Polska, a w wyniku współpracy, umieszczenie 25 maja na stronie google.pl informacji, iż jest to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.

Media relations:
1) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami.
Dostarczanie dziennikarzom informacji prasowej na temat podejmowanych działań – inicjowanie serii artykułów informujących grupę docelową oraz społeczeństwo o akcji „Nie uciekaj”. Materiały wysyłane powinny być do dzienników i tygodników ogólnopolskich oraz lokalnych. Informacja o niektórych akcjach wysyłana przed wydarzeniami, tak aby zainteresowane media mogły wysłać swoją ekipę.

2) Zorganizowanie konferencji prasowej upubliczniającej plan kampanii „Nie uciekaj”. Przygotowanie materiałów dla prasy zawierających najważniejsze dane. Ujawnienie wszystkich ważnych oraz ciekawych informacji, m.in. ewaluację zeszłorocznej kampanii, program, nazwa agencji, która wyprodukuje spot telewizyjny, etc.

Realizacja
W Fundacji na stałe zatrudnionych jest 18 osób (w tym 4 specjalistów ds. PR), posiada ona również wsparcie 40 wolontariuszy. Jest to wystarczający zespół aby zaplanować i wdrożyć kampanię.
-Musi zostać wyznaczony zespół odpowiedzialny za realizacje projektu. Nieoceniona będzie wiedza i doświadczenie specjalistów ds. PR pracujących w Fundacji oraz osób, które zaangażowane były w realizację poprzednich akcji, plus nowych wolontariuszy chętnych zaangażować się w projekt.
-Wszystkie prace koordynować będzie wyznaczony Leader Projektu.
-Finansowe:
Szacowany koszt wprowadzenia kampanii, to około 220 tyś zł.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe Fundacji, celem niniejszej strategii było opracowanie działań niewymagających pokaźnych nakładów finansowych. Jeżeli niektóre z proponowanych rozwiązań okażą się zbyt kosztowne do wdrożenia, istnieje możliwość rezygnacji z ich wykonania.
-Biuro znajdować będzie się w siedzibie Fundacji.
-Harmonogram 2013:

Ewaluacja
Efektywność kampanii zmierzyć będzie można poprzez:
-pozyskanie danych na temat ilości młodzieży, która uciekła z domu w roku w całym 2013
roku i porównanie jej z danymi z lat ubiegłych,
-porównanie ilości ucieczek jakie miały miejsce w trakcie trwania kampanii oraz po jej zakończeniu z analogicznymi okresami w latach ubiegłych,
-przeprowadzenie badania ankietowego, podobnego do tego, które zostało przeprowadzone przed wdrożeniem strategii; w ten sposób zmierzona zostanie deklarowana znajomość Fundacji oraz kampanii ‘Nie uciekaj’ i porównana ze stanem znajomości sprzed wdrożenia kampanii,
-monitorowanie liczby odbieranych telefonów infolinii 116 000,
-ilość maili i pytań kierowanych do Fundacji ze strony grupy docelowej, ilość nowych wątków na forum gazeta.pl,
-monitorowanie mediów – sprawdzenie liczby publikacji na temat kampanii oraz samej Fundacji,
-liczba zgłoszonych prac do konkursów,
-określenie zainteresowania eventami zorganizowanymi przez Fundację (liczba uczestników),
-statystyki odwiedzin strony nieuciekaj.pl, zaginieni.pl, fanpage’a na portalu Facebook,
kanału youtube.com – ilość nowych fanów, komentarzy, wciśnięć „lubię to”,
-liczba osób interesujących się kampanią oraz Fundacją, w tym chętnych aby zostać
wolontariuszem.

Nagrody:

I nagroda w konkursie PRaktykuj za granicą

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin