.

Tefal dla szpitali
17.04.2020

Do 31 szpitali w całym kraju trafiły ekspresy do kawy, ale również odkurzacze, czajniki i inne sprzęty, które ułatwią pracę personelu medycznego i lekarzy...

12.06.2007

Kampania nagrodzona w roku 1980 przez Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations nagrodą Silver Anvil.

Podmiot realizujący program:
Fleishman–Hillard

Podejście do problemu/możliwości:
W 1979 roku, tuż przed nadejściem wiosny, Departament Autostrad stanu Missouri stanął w obliczu problemów związanych z konserwacją i reperacjami dróg stanowych i mostów. Dochód ze stanowego podatku od benzyny – jedynego źródła finansowania Departamentu Autostrad – obniżył się gwałtownie na skutek zmniejszenia konsumpcji paliwa w Missouri. Rosnące koszty materiałów budowlanych i siły roboczej dodatkowo...

28.05.2007

Projekt „Program Odpowiedzialnej Sprzedaży” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący projekt:
British American Tobacco. W 2006 roku program odpowiedzialnej sprzedaży kontynuuje firma Philip Morris Polska wraz z 16 partnerami.

Tytuł projektu:
Program Odpowiedzialnej Sprzedaży

Analiza sytuacji:
Na skutek nieprzestrzegania istniejących regulacji prawnych przez sprzedawców oraz społecznego przyzwolenia na taki stan rzeczy, niepełnoletni mają zbyt łatwy dostęp do papierosów...

10.05.2007

Projekt „Europa w sztuce” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”

Podmiot realizujący program:
Bank BPH

Analiza sytuacji:
Bank BPH wchodzi w skład międzynarodowej grupy HVB zrzeszającej 9 banków z 8 krajów Europy. Z myślą o integracji personelu, poprawie znajomości grupy jako całości, a także znajomości poszczególnych krajów i spółek wchodzących w jej skład, co mogłoby przyczynić się do wzrostu identyfikacji i zaangażowania wśród pracowników, HVB zdecydowała o realizacji projektu „Europa w...

19.04.2007

Projekt „Apteka bez barier” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”

Podmiot realizujący program:
Program jest organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji; całość kosztów związanych z kampanią pokrył Torfarm.

Grupa docelowa:
- aptekarze

Analiza sytuacji:
Torfarm jest ogólnopolskim dystrybutorem farmaceutycznym. Firma chce być postrzegana jako społecznie odpowiedzialna i zaangażowana w problemy swoich klientów i społeczności, w których działa. Jedną z metod służących temu...

13.04.2007

W uznaniu szczególnych zasług na rzecz promowania sztuki współczesnej DaimlerChrysler Automotive Polska otrzymał prestiżową nagrodę „Sponsor Roku 2003”, której oficjalne wręczenie odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej, w dniu ogłoszenia wyników referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej w Polsce.

W 2003 roku Mercedes-Benz (jedna z marek koncernu DaimlerChrysler Automotive Polska) sponsorował:
-wystawę Leona Tarasewicza w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (feerie kolorów wypływające z betoniarek),
-7. Wielkanocny Koncert Ludwiga van Beethovena w Krakowie,
-dwujęzyczne wydanie (w...

13.04.2007

Carrefour Polska oprócz dbałości o rozwój gospodarki lokalnej podejmuje szereg działań prospołecznych. Współodpowiedzialność i zaangażowanie stanowią najważniejsze wartości Grupy Carrefour, którymi kieruje się firma.

Wartości wyznawane przez Carrefour Polska

W 2005 roku firma wspierała domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe. Pomagała osobom starszym i niepełnosprawnym. Ofiarowała swoje wsparcie fundacjom i domom opieki społecznej, zarówno w postaci darów rzeczowych, przekazując: pomoce naukowe, żywność, ubrania, zabawki, słodycze i artykuły pierwszej pomocy, jak i środki finansowe.

Na...

13.04.2007

Metsä Tissue, laureat konkursu Dobroczyńca Roku 2004 w kategorii ekologia, nominowany przez: Fundację „Nasza Ziemia” i Dolnośląską Fundację Ekorozwoju.

Opis przeprowadzonych działań

Firma Metsä Tissue przeprowadzila całoroczny Program Edukacji Ekologicznej - „Czyste środowisko - komfort, na co dzień”, realizowany w społecznościach, gdzie firma posiada swoje zakłady produkcyjne. Program, poprzez edukację ekologiczną skierowaną do lokalnej społeczności, a w szczególności do dzieci, pogłębia świadomość ekologiczną i zwraca uwagę na konieczność poszanowania zasobów przyrody, uczy „mądrej...

13.04.2007

Nazwa kampanii
Zdążyć z prawdą. Hospicjum to też Życie AD 2005

Organizator
Fundacja Hospicyjna - organizacja pozarządowa działająca od 2004 roku. Celem jej powołania było wsparcie Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza oraz ruchu hospicyjnego w Polsce. Stworzyła Centrum Wolontariatu, dzięki któremu w działania Fundacji i pracę w Hospicjum zaangażowały się setki wolontariuszy. Niedługo potem powstało Centrum Psychoedukacji szkolące rocznie około 500 osób i otaczające opieką psychologiczną pacjentów hospicjum, rodziny zmarłych oraz pracowników.

Czas trwania
8 października - 30 listopada 2005

Cele i...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin