.

Tefal dla szpitali
17.04.2020

Do 31 szpitali w całym kraju trafiły ekspresy do kawy, ale również odkurzacze, czajniki i inne sprzęty, które ułatwią pracę personelu medycznego i lekarzy...

13.04.2007

Projekt „Ekologiczny Obywatel” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący projekt
DHL Express (Polska)

Tytuł projektu
„Ekologiczny Obywatel”

Cel projektu
Ze względu na charakter działalności (usługi logistyczne i transportowe) firma chce zapewniać efektywny przepływ towarów w zgodzie z zasadą równowagi ze środowiskiem.

Opis projektu/rozwiązanie
Przyjęty program jest publiczną deklaracją i zobowiązaniem firmy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Zakłada...

13.04.2007

Tytuł projektu:
Pracownia Umiejętności

Podmioty realizujące projekt:
Polska Telefonia Cyfrowa we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Określenie problemu/możliwości:
Od 2003 roku Polska Telefonia Cyfrowa operator sieci Era i Heyah we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnymi organizacjami pozarządowymi realizuje program Pracownia Umiejętności. Powstał on w odpowiedzi na problem społeczny, którym jest utrudniony dostęp młodzieży z małych miejscowości do instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Tym samym młodzież ta, w...

13.04.2007

 Tytuł:
„Pij mleko! Będziesz wielki”

Podmioty realizujące kampanię:
Communication Unlimited

Grupa docelowa:
Dzieci z różnych środowisk

Cele kampanii:
Zachęcenie dzieci do picia mleka i spożywania napojów mlecznych Określenie problemu: „Pij mleko! Będziesz wielki” to jedna z najbardziej znanych i najdłużej trwających polskich kampanii społecznych. Jest prowadzona cyklicznie od 2003 roku i stanowi element programu Marketing dla Przyszłości, stworzonego i realizowanego przez w Polsce. Do tej pory zrealizowano cztery edycje kampanii. W tej bezprecedensowej, szeroko zakrojonej akcji społecznej...

13.04.2007

Festiwal Komunikacji Społecznej - święto tych, którzy od wielu lat czynią starania, aby uświadomić konieczność powszechnego udziału w eliminowaniu negatywnych zjawisk i rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych, a także tych, którzy, z własnej woli, wspierają działania społecznych organizacji. Pod hasłem „Święto komunikowania dla wspólnego dobra” zorganizowano pierwszą edycję Festiwalu Komunikacji Społecznej.

Fundacja Komunikacji Społecznej zaprosiła przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych, mediów oraz specjalistów public relations do udziału w licznych panelach dyskusyjnych, m.in. na...

05.04.2007

Podmiot realizujący program:
Profile dla Telekomunikacji Polskiej

Grupa docelowa:
- rodzice,
- lekarze i pielęgniarki,
- liderzy opinii,
- media,
- opinia publiczna.

Analiza sytuacji:
Telekomunikacja Polska na rynku usług telekomunikacyjnych odgrywa rolę quasi – monopolistyczną. Według badań opinii publicznej (TNS OBOP) Telekomunikacji Polskiej nie ufa 62 proc. Polaków, co daje najgorszy wynik wśród podobnych przedsiębiorstw (byłych bądź wciąż jeszcze państwowych o monopolistycznej pozycji – takich jak Polskie Linie Lotnicze, Poczta Polska, Polskie Koleje Państwowe). Co więcej, w 2003 miały...

22.02.2007

Tytuł kampanii:
Kampania easyJet dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Podmiot realizujący program:
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants dla easyJet

Problem:
Ponad 50% Polaków, w przypadku utraty pracy, jest gotowych poszukać jej w innym kraju Unii Europejskiej. Takie wyniki przyniosły badania przeprowadzone przez Komisję Europejską.
Według różnych szacunków, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, od 500 tysięcy do 2 milionów Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych zarobków. Z oczywistych przyczyn trudno o dokładne...

11.01.2007

Tytuł projektu:
A Campaign to Win the Freedom of the World’s Longest-Held Prisoners of War (Kampania na rzecz uwolnienia najdłużej przetrzymywanych jeńców wojennych świata)

Golden World Award w konkursie IPRA za doskonałość w Public Relations w kategorii: Advocacy and Lobbying

Podmioty realizujące projekt:
Edelman w imieniu Marokańsko-Amerykańskiego Centrum Polityki (Moroccan American Center for Policy - MACP)

Określenie problemu:
Porucznik Ali El Jaouhar, który udał się na wojnę w Zachodniej Saharze, tak jak setki jego towarzyszy, żołnierzy marokańskich, został uwięziony przez partyzantów...

20.12.2006

Tytuł projektu:
Christmas gift box regulation
(Przepisy w sprawie rozdawania paczek świątecznych)

Podmioty realizujące projekt:
Hill&Knowlton dla Wholesale Suppliers Association

Określenie problemu:
Makro, Sligro i Deli XL to najwięksi dostawcy paczek bożonarodzeniowych dla pracowników w Holandii. Każdego roku 4,5 miliona rodzin holenderskich otrzymuje tradycyjne paczki od swoich pracodawców. Ze względu na poprawkę w holenderskim prawie podatkowym (od stycznia 2003) pracodawcy musieli płacić nie tylko podatek od wypłacanych pensji, ale także od prezentów.
W wyniku takiej sytuacji, jak...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin