.

Tefal dla szpitali
17.04.2020

Do 31 szpitali w całym kraju trafiły ekspresy do kawy, ale również odkurzacze, czajniki i inne sprzęty, które ułatwią pracę personelu medycznego i lekarzy...

27.09.2006

Tytuł projektu:
Encouraging savings in Central America with Plan Futura by Banco Uno.
(Zachęcanie do oszczędzania w Centralnej Ameryce z Plan Futura oferowanym przez Banco Uno)

Projekt wyróżniony w konkursie IPRA w kategorii Traditional Media Relations
 
Podmioty realizujące projekt: J.A. Llorente & O. Cuenca dla Banco Uno
 
Grupa/grupy docelowe:
- pracownicy i sprzedawcy Banco Uno;
- środki masowego przekazu;
- obecni i potencjalni klienci;
- odbiorcy finansowi: organy regulacyjne, analitycy, opiniodawcy;
- duże firmy i ich menadżerowie do spraw zasobów ludzkich.
 
Analiza sytuacji:
Banco...

20.09.2006

Tytuł projektu:
NII Holdings Conquers Chapter-11: Brand reputation remains intact and business is better than usual. (NII Holdings walczy z bankructwem: reputacja marki pozostaje nietknięta, a biznes ma się lepiej niż zazwyczaj)

Projekt wyróżnony w kategorii "Financial & Investor Relations" w konkursie IPRA

Podmioty realizujące projekt: Burson-Marsteller Miami dla NII Holdings

Grupa/grupy docelowe: Udziałowcy i klienci NII Holdings
 
Analiza sytuacji:
Spowolnienie globalnej gospodarki w ostatnich dwóch latach znacząco wpłynęło na przemysł telekomunikacyjny szybko wysuszając źródła...

13.09.2006

Tytuł projektu:
Avent Sisterhood Six Community
(Łącząc mamy)

Projekt nagrodzony w konkursie IPRA w kategorii Use of Internet

Podmioty realizujące projekt:
Agencja Edelman na zlecenie amerykańskiej firmy Avent

Grupa docelowa: Młode mamy i kobiety w ciąży. Cel projektu: Avent wprowadza na rynek nowe typy elektronicznych laktatorów: UNO i DUO. Zanim to zrobi zamierza zapoczątkować i podtrzymać dialog ze społecznością młodych mam. Celem projektu jest stworzenie wirtualnego forum, którego członkinie mogłyby wymieniać się spostrzeżeniami na temat osobistego macierzyństwa i różnych doświadcze...

07.09.2006

Tytuł kampanii
National Identity Fraud Prevention Week 17-23 October 2005 (Narodowy Tydzień Prewencji Kradzieży Tożsamości)

Projekt nagrodzony w konkursie IPRA w kategorii Special events

Podmiot realizujący program
Fleishman-Hillard dla firmy Fellows, producenta niszczarek

Problem
Kradzież tożsamości, która może przyjmować różne formy, począwszy od założenia sfałszowanego konta w banku, do wręcz całościowej kradzieży osobowości człowieka i zdobycia paszportu, stała się jedną z najszybciej rozwijających się praktyk przestępczych w Wielkiej Brytanii. W tym celu oszuści używają zdobytych numerów...

24.08.2006

Podmioty realizujące projekt
ING Bank Śląski, 13 oddziałów regionalnych

Tytuł projektu
„W towarzystwie lwa”

Określenie problemu
W Polsce rocznie ok. 2500 dzieci zapada na choroby onkologiczne, a blisko 6000 jest pod stałą kontrolą lekarską po terapii. Dzieci z chorobami nowotworowymi (w 2006 roku grupa beneficjentów zostanie poszerzona o dzieci z oddziałów nefrologii) spędzają na oddziałach onkologicznych często długie miesiące. Przeniesione z dnia na dzień w nieznane otoczenie, poddawane terapii, badaniom i zabiegom nie radzą sobie z olbrzymim poziomem lęku, który towarzyszy chorobie. Choroba...

17.08.2006

Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna „Zostań w grze!”

Podmioty realizujące projekt
Kampania społeczno-edukacyjna „Zostań w grze!” była wspólnym projektem Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV Prometeusze, firmy Roche Polska oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W kampanię zaangażowały się największe polskie autorytety z dziedziny chorób zakaźnych, w tym przedstawiciele Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych. Ponadto akcję wspierali: Fundacja Św. Jerzego, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Fundacja „Pod Prąd Żółtej Rzeki”. Za...

12.07.2006

Kampania „Masz prawo wiedzieć” została umieszczona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z 15 przykładowych akcji w kategorii Marketing i Komunikacja w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004”. Zdobyła również główną nagrodę w prestiżowym konkursie branży PR na świecie Golden World Awards organizowanym przez International Public Relations Association w kategorii Community Relations.

Analiza sytuacji, wyjaśnienie kontekstu oraz badania, na których oparto projekt

Analiza sytuacji, wyjaśnienie kontekstu
Z powodu problematycznego, jeśli nie negatywnego, wizerunku gazet Polskapresse...

28.06.2006

Projekt nominowany do finału konkursu organizowanego przez International Public Relations AssociationIPRA Golden World Awards w kategorii Traditional Media Relations.

Agencja:
Sigma International Ltd. Poland

Tytuł projektu:
„Meteowrażliwi” – Ogólnopolski Program Edukacyjny

Klient:
US Pharmacia

Określenie problemu:
Badania przeprowadzone przez instytut badawczy SMG/KRC wykazały, że ponad 61% naszego społeczeństwa cierpi z powodu meteoropatii, a 45% badanych twierdzi, że z powodu zmian pogody cierpi częściej niż raz w tygodniu. Z badań wynikało, że meteoropatia jest szerokim problemem, który...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin