McDonalds
28.09.2018

Kampania z oczywistych względów musiała mieć charakter rekrutacyjny: zapewnić wystarczający spływ aplikacji...

30.12.2015

Akcja społeczna przybliżająca temat szczęścia mieszkańcom Warszawy…

23.12.2015

W ramach kampanii pokazywane są szczęśliwe zwierzęta wraz ze swoimi opiekunami, historią adopcji oraz opowieściami o tym, jak pokonywać problemy związane z adopcją zwierzęcia, dbaniem o jego zdrowie i dobre samopoczucie...

18.12.2015

Nestlé tworzy możliwości zatrudnienia młodzieży na całym świecie, współpracując ze swoimi partnerami biznesowymi...
 

11.12.2015

Cząstki stałe (PM 10, PM 2,5) to temat, który w Polsce do niedawna podejmowany był prawie wyłącznie w kontekście filtrów antycząstkowych do silników samochodowych. W dyskusji o jakości powietrza i ociepleniu klimatu, w której jako główny „winowajca” podawany był CO2, cząstki nie pojawiały się wcale...

04.12.2015

Niska emisja odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Jej źródłem jest wykorzystywanie do ogrzewania: starych pieców, niskiej jakości węgla, a nawet odpadów...

27.11.2015

Kampania ma na celu w przewrotny sposób zwrócić uwagę, na problem dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, a także naświetlić działalność mało znanego, łódzkiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM"...

20.11.2015

W okresie rozliczania PIT-ów wiele organizacji pozarządowych prosi o wsparcie w postaci przekazania 1 proc. Celem kampanii było zachęcenie jak największej liczby odbiorców, aby swój 1 proc. oddała właśnie na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje...

06.11.2015

Misją kampanii Honeywell „Czadowe Domy” jest wzrost świadomości oraz edukacja społeczeństwa na temat tlenku węgla i zagrożeń, które powoduje. Akcja, zgodnie z hasłem „Czad nie jest tym, czym się wydaje…”, obala stereotypy dotyczące nie tylko zagrożonej infrastruktury, ale przede wszystkim postępowania w sytuacji zatrucia.

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin