Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.zamknij
O PRoto Kontakt Reklama 
sonda
Czy nowy sportowy projekt SA Wardęgi ma szansę osiągnąć podobną popularność, jak te realizowane do tej pory?
tak, Wardęga stworzył tak silny wizerunek, że fani przy nim pozostaną
nie, nowy projekt jest ryzykownym posunięciem, może być mało wiarygodny
tak, ale tylko ze względu na fakt, że media mogą wykreować każdego jak chcą
głosuj >>

Jeśli masz inne propozycje napisz do PRoto.

Umowa patronacka

                                                     
Zawarta w .................................................. dnia ................r. pomiędzy: ............................................,
z siedzibą w................................................. zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. .................................................................................................................................. NIP.................................................REGON ................................................................................ reprezentowanym/reprezentowaną przez:.....................................................................................
zwanym/zwaną dalej Organizatorem

a ................................................................,
z siedzibą w .................................................., zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. ...........................................................................................................................................
NIP.................................................REGON.................................................................................
reprezentowanym/reprezentowaną przez: ...................................................................................
zwanym/zwaną dalej Patronem

Strony postanawiają co następuje:


                                                                       § 1

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu medialnego ………………………… nad ……………………………………………………………… zwanym dalej……………………….w okresie od…………………do……………………


                                                                        § 2
 
Organizator zobowiązuje się do:

1. Nadania …………………………… statutu Patrona medialnego.
2. Zapewnienia akredytacji dziennikarskiej dla dziennikarzy …………………… na zakończenie/podsumowanie…………………………..……………………………………………..
3. Umieszczenia logo i nazwy ………………………. we wszystkich publikacjach własnych związanych z ………………………, w których wymieniani będą patroni i sponsorzy (…………………………………………………………………).


                                                                         § 3

Patron zobowiązuje się do:

1. Zamieszczenia w……………………………………… reklamy o powierzchni …………………………...Wzór reklamy zostanie dostarczony przez Organizatora.
2. Zamieszczenia informacji o …………………………. w okresie od …………………… do…………………….., wraz z logo organizatora konkursu.
3. Zamieszczenia informacji o wynikach …………………………..w………………..


                                                                         § 4

Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy. 


                                                                         § 5

Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań z niego wynikających. 


                                                                         § 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 


                                                                         §7

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy k.c.


                                                                         § 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


                                

                                Patron:                                                         Organizator:17.08.2004

NAJCZĘŚCIEJ
CZYTANE
NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE
PORADY PRAKTYCZNE
NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA