Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.zamknij
O PRoto Kontakt Reklama 
sonda
Czy to już koniec kariery politycznej posłów Hofmana, Rogackiego i Kamińskiego?
tak, ujawnione ostatnio nadużycia posłów są nie do przyjęcia
w polityce posłem powinien zostać ktoś, kto miał wcześniej jakiś dorobek i może być dla innych wzorem
w polityce nigdy nie wiadomo, w przeszłości obserwowaliśmy już wiele powrotów "synów marnotrawnych"
powroty są możliwe, ale trzeba pokazać, że ma się jakiś kapitał i potrafi się funkcjonować poza polityką
jak tylko sprawa przycichnie, zobaczymy ich na listach innej frakcji albo zostaną przywróceni na łono PiS-u
głosuj >>

Jeśli masz inne propozycje napisz do PRoto.

Umowa patronacka

                                                     
Zawarta w .................................................. dnia ................r. pomiędzy: ............................................,
z siedzibą w................................................. zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. .................................................................................................................................. NIP.................................................REGON ................................................................................ reprezentowanym/reprezentowaną przez:.....................................................................................
zwanym/zwaną dalej Organizatorem

a ................................................................,
z siedzibą w .................................................., zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. ...........................................................................................................................................
NIP.................................................REGON.................................................................................
reprezentowanym/reprezentowaną przez: ...................................................................................
zwanym/zwaną dalej Patronem

Strony postanawiają co następuje:


                                                                       § 1

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu medialnego ………………………… nad ……………………………………………………………… zwanym dalej……………………….w okresie od…………………do……………………


                                                                        § 2
 
Organizator zobowiązuje się do:

1. Nadania …………………………… statutu Patrona medialnego.
2. Zapewnienia akredytacji dziennikarskiej dla dziennikarzy …………………… na zakończenie/podsumowanie…………………………..……………………………………………..
3. Umieszczenia logo i nazwy ………………………. we wszystkich publikacjach własnych związanych z ………………………, w których wymieniani będą patroni i sponsorzy (…………………………………………………………………).


                                                                         § 3

Patron zobowiązuje się do:

1. Zamieszczenia w……………………………………… reklamy o powierzchni …………………………...Wzór reklamy zostanie dostarczony przez Organizatora.
2. Zamieszczenia informacji o …………………………. w okresie od …………………… do…………………….., wraz z logo organizatora konkursu.
3. Zamieszczenia informacji o wynikach …………………………..w………………..


                                                                         § 4

Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy. 


                                                                         § 5

Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań z niego wynikających. 


                                                                         § 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 


                                                                         §7

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy k.c.


                                                                         § 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


                                

                                Patron:                                                         Organizator:17.08.2004

NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE
Z MEDIÓW
OSTATNIE
RAPORTY PROTO
NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA