.

Raport wizerunkowy o branży PR - wrzesień 2008

dodano: 
15.10.2008

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Media coraz częściej o PR - rekordowa liczba publikacji

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach we wrześniu 2008 roku.

Spostrzeżenia:
• We wrześniu 2008 roku ukazało się aż 375 publikacji związanych z PR-em, co jest rekordową liczbą w całym 2008 roku

• W opisywanym miesiącu pierwsze miejsce wśród tematów zajęła tematyka PR-u Polski (w zestawieniu znajdują się 162 publikacje na ten temat). Na drugim miejscu znalazły się zagadnienia PR-u politycznego – 80 publikacji, a na trzecim - ogólne zagadnienia branży PR, którym poświęcono 57 materiałów.

• We wrześniu media dużo uwagi poświęciły zagadnieniom lobbingu (25)

• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że zdecydowana większość (282) wrześniowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 53 materiały miały charakter negatywny, a 40 - pozytywny.

• We wrześniu 107 razy cytowano i 22 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 76 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.

• Wrześniowy ranking osób cytowanych w kontekście PR-u okazał się bardzo jednorodny. Pierwsze pięć osób, które się w nim znalazły, media cytowały po 3 razy. Byli to: Wojciech Cwalina, Wiesław Gałązka, Michał Krawczyk, Anna Kubiak, Piotr Tymochowicz.

• Wśród najczęściej wymienianych w kontekście PR-u firm i instytucji na pierwszym miejscu znalazły się: Fundacja Stefana Batorego i Polska Organizacja Turystyczna (po 6 razy). Drugie miejsce zajęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz portal PRoto.pl. Fundacja Batorego była wymieniana głównie jako współautor raportu o lobbingu. Media chętnie też powoływały się na raporty oraz rankingi portalu PRoto.pl.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji we wrześniu pierwsze miejsce zajęła Grupa Eskadra wzmiankowana 8 razy. Drugą lokatę uzyskała agencja First PR (3).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – wrzesień 2008 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – wrzesień 2008).

Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Wykres 3. Autorzy tekstów o PR oraz tematy przez nich poruszane

Wykres 4. Media publikujące informacje o PR

Wykres 5. Zasięg publikacji o PR

Wykres 6. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

PR Polski znowu najważniejszy

We wrześniowym zestawieniu PRoto pierwsze miejsce wśród tematów, którym były poświęcone materiały medialne związane z public relations, zajął temat PR-u Polski. Zostały tu zaliczone zarówno przekazy o działaniach promocyjnych polskich miast i regionów, jak i materiały analizujące wizerunek całego kraju.

Dziennik Polska oraz jego krakowskie wydanie poświęciły dużo miejsca tematowi promocji naszego kraju za granicą. Z trzech artykułów wynikało, że niebawem świat ma ujrzeć nowy obraz Polski – wszystko za sprawą reklamy w CNN, największej z dotychczasowych akcji promocyjnych naszego kraju. Zdaniem publicystki Anny Gwozdowskiej, w kwestii wizerunkowej mamy jeszcze sporo do zrobienia, jak choćby walkę z kojarzeniem Polski z Holokaustem i antysemityzmem. Gwozdowska miała wątpliwości, czy kampania w CNN przyciągnie do Polski inwestorów.

Puls Biznesu zamieścił wywiad z Rafałem Szmytke, prezesem POT, który stwierdził, że „Nadal jesteśmy postrzegani jako niezbyt nowoczesny kraj północy i zimna”. Prezes POT przytoczył powszechną opinię, że osoby, które biorą się za promocję kraju muszą być „wariatami”. Jego zdaniem, to zadanie rzeczywiście bardzo trudne, ponieważ „nie ma państwa, w którym w jednej instytucji kumulują się działania promocyjne i wizerunkowe. Tymczasem promocja zależy od wizerunku kraju, a ten z kolei od bardzo wielu czynników: od politycznych po obyczajowe”.

Ciepły wizerunek prezydenta Kaczyńskiego, czyli PR polityczny

We wrześniu media informowały o działaniach, których celem jest ocieplenie wizerunku Lecha Kaczyńskiego. Anita Werner i Paweł Siennicki na łamach dziennika Polska rozmawiali z Piotrem Kownackim, który, w opinii dziennikarzy, nie pasuje do „PiS-owskiego image’u”.

Zdaniem Kownackiego Kancelaria Prezydenta nie jest „strasznym dworem” i nieprawdą jest, że Lech Kaczyński nie panuje nad swoimi podwładnymi. Uważa on, że „prezydent nie ulega wpływom”, a zły wizerunek głowy państwa wykreowały media, w których dominuje „antykaczyzm”. „Lech Kaczyński jest bardzo kłamliwie i niesprawiedliwie opisywany w mediach. Trendy jest dowalać Kaczyńskim, a obciachem jest im sprzyjać” - mówił Kownacki.

Temat PR-u politycznego powracał w mediach także w związku z różnymi analizami i próbami odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na prowadzenie polityki mają doradcy PR. Dziennik zamieścił wywiad ze Sławomirem Nowakiem (PO), który stwierdził „Mamy świadomość, że dziennikarze nie są od tego żeby głaskać rząd”, jednocześnie dodając, że premier i jego ministrowie nie obrażają się na media nawet, gdy nie podają rzetelnie informacji o rządzie. Media, jego zdaniem są „dobrym doradcą” ekipy rządowej, bo monitorują i nagłaśniają wiele sytuacji, dzięki czemu premier jest dobrze poinformowany.

Opis:

• We wrześniu 2008 roku opublikowano 375 artykułów dotyczących branży public relations. 85 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe - to publikacje prasowe. • Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się tradycyjnie już Gazeta Wyborcza, która na łamach swojego ogólnopolskiego wydania oraz dodatków regionalnych opublikowała 57 artykułów związanych tematycznie z branżą PR. Warto zwrócić uwagę na wysokie, trzecie, miejsce w rankingu Superstacji, która na swojej antenie wyemitowała 19 materiałów związanych z PR-em, głównie politycznym.

• We wrześniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono aż 162 materiały. Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.

• We wrześniu, co ciekawe, częściej o PR pisały media regionalne, które zamieściły 213 publikacji związanych tematycznie z public relations. Natomiast w mediach ogólnopolskich znalazły się 162 materiały o tej tematyce.

• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations we wrześniu pisały dzienniki – pochodzi z nich aż 239 na 375 publikacji uwzględnionych w zestawieniu.

Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości, - traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku, W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin