REKLAMA

Regulamin Newslettera

1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Proto.pl w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej, mejlingów reklamowych lub szkoleniowych i ankiet wysłanych  przez Proto.pl, a także zgodnie z pkt. 3 poniżej.
2. Proto.pl jako administrator danych chroni dane osobowe Użytkowników i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu, archiwizacją oraz do celów marketingowych Proto.pl, Instytutu Monitorowania Mediów sp. z o.o lub innych partnerów Proto.pl.. Do realizowania tych celów dane Użytkowników mogą być przekazywane osobom trzecim.
4. W trakcie korzystania z Serwisu zbierane są automatycznie dane Użytkownika dotyczące adresu IP
5. Proto.pl zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji lub usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać  stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Proto.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin