Józef Ruszar

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Narodowym Banku Polskim od grudnia 2007 roku. Do Polski powrócił w roku 1996 po okresie emigracyjnym (m.in. Nowy Jork, Republika Federalna Niemiec). Pracował przy organizacji Festiwalu Kraków 2000 do roku 2000 - najpierw jako szef działu programowego, a następnie jako szef promocji i marketingu.

Od 2002 roku pracował zawodowo w Rzeczpospolitej jako doradca ds. public relations. Poza pracą zarobkową zajmuje się badaniem twórczości Zbigniewa Herberta – jest autorem dwóch książek („Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Z. Herberta” i „Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”) oraz redaktorem serii naukowej „Biblioteka Pana Cogito”.

Od 2004 roku dyrektor Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta. W roku 2007 był Koordynatorem Roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego z okazji 150 rocznicy urodzin pisarza. Od 2007 w TVP Historia prowadzi cotygodniowy program „Siła bezsilnych”, poświęcony walce demokratycznej opozycji z komunizmem.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin