Szymon Piechowiak

Szymon Piechowiak

Obecne stanowisko:

Rzecznik prasowy

1 kwietnia 2020 roku został nowym rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Obecnie, od marca 2019 roku, w instytucji pracuje również jako zastępca dyrektora biura generalnego dyrektora. Odpowiada m.in. za komunikację i współpracę międzynarodową.

Piechowiak pracę w GDDKiA rozpoczął w styczniu 2019 roku jako naczelnik wydziału współpracy międzynarodowej. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie odpowiadał za obszary budownictwa i funduszy europejskich – był m.in. kierownikiem trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zajmował się także współpracą międzynarodową, w tym ze Szwecją i Singapurem, oraz brał udział w pracach przybliżających Polskę do wprowadzenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych. Jak informuje, w trakcie pracy w administracji publicznej przeszedł przez wszystkie kolejne szczeble kariery, od specjalisty, przez starszego i głównego specjalistę, kierownika zespołu, naczelnika wydziału, aż do obecnie zajmowanego stanowiska. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Ukończył również Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskiem – Akademię Ewaluacji oraz Akademię Oceny Skutków Regulacji.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin