REKLAMA

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie prawa zastrzeżone – PRoto Sp. z o.o.

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.proto.pl
Wydawca Serwisu – Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-697) przy ul. Chmielnej 85/87, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218024, będąca właścicielem i administratorem serwisu proto.pl.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

I. Korzystanie z Serwisu www.proto.pl
1. Korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wypowiedzi na forach dyskusyjnych otwartych w domenie www.proto.pl prezentują osobiste opinie ich twórców. Opinie i twierdzenia zawarte w tych wypowiedziach nie są opiniami i twierdzeniami redakcji serwisu www.proto.pl ani administratora portalu www.proto.pl.
3. Redakcja serwisu www.proto.pl wzywa uczestników dyskusji na forach otwartych w domenie www.proto.pl do powstrzymania się od wypowiedzi naruszających cudze dobra osobiste, o treści wulgarnych lub zawierających niesprawdzone informacje o faktach, lub inne treści o charakterze bezprawnym.
4. Redakcja serwisu www.proto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów promocyjnych i reklamowych umieszczanych na stronie.
5. Redakcja serwisu www.proto.pl przypomina, że wypowiedzi naruszające dobra osobiste mogą stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej.
6. W przypadku zamiaru wszczęcia lub sprawy sądowej w toku przeciwko osobie zamieszczającej komentarze na www.proto.pl, Redakcja ujawni prokuraturze, innym organom władzy publicznej lub podmiotom trzecim niezbędne dane potrzebne do identyfikacji autora komentarza będące w posiadaniu Redakcji.
7. Redakcja serwisu www.proto.pl zastrzega sobie prawo usunięcia z forum wypowiedzi, której treść lub forma nasuwa podejrzenie, że może ona naruszać cudze dobra osobiste, lub która zawiera nieprawdziwe lub nieścisłe informacje o faktach, lub inne treści o charakterze bezprawnym lub wulgarnym.
8. Redakcja serwisu www.proto.pl prosi osoby, których dobra osobiste zostały naruszone w wypowiedziach na forum, o pisemne zgłoszenie tej okoliczności. Redakcja, w razie stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych, może zamieścić w serwisie www.proto.pl stosowne oświadczenie.
9. Osoby naruszające cudze dobra osobiste, łamiące pkt. 3 powyżej Zastrzeżeń prawnych lub Rozdział III dotyczący Własności intelektualnej mogą zostać pozbawione możliwości wyrażania swoich opinii na forum poprzez tzw. zbanowanie ich adresu IP.
10. Redakcja serwisu www.proto.pl prosi ponadto o sygnalizowanie nieścisłości w wypowiedziach zamieszczanych na forum, co umożliwi Redakcji prostowanie tych nieścisłości.

II. Ochrona danych osobowych  
1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Proto.pl w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej, mejlingów reklamowych lub szkoleniowych i ankiet wysłanych  przez Proto.pl, a także zgodnie z pkt. 3 poniżej.
2. Proto.pl jako administrator danych chroni dane osobowe Użytkowników i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu, archiwizacją oraz do celów marketingowych Proto.pl, Instytutu Monitorowania Mediów sp. z o.o lub innych partnerów Proto.pl.. Do realizowania tych celów dane Użytkowników mogą być przekazywane osobom trzecim.
4. W trakcie korzystania z Serwisu zbierane są automatycznie dane Użytkownika dotyczące adresu IP
5. Proto.pl zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji lub usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać  stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Proto.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

III. Własność intelektualna
1. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach przesyłanych do Serwisu. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej zgody Proto.pl lub na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 Prawo autorskie i prawa pokrewne, dotyczących dozwolonego użytku, pod warunkiem podania źródła, autora publikacji oraz aktywnego linku do artykułu na www.proto.pl.
2. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wydawca Serwisu www.proto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych  „Zastrzeżeń prawnych”. Wprowadzone zmiany obowiązują wraz z momentem ich ogłoszenia na stronie www.proto.pl.
2. Proto.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.
3. Użytkownik może zgłaszać uwagi w razie zastrzeżeń do działalności Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na redakcja@proto.pl.

 

REKLAMA

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin