.

 

W mediach

Port Gdańsk
01.03.2024

Były poseł Konfederacji ma również pełnić funkcję...

16.11.2004

W najnowszym wydaniu miesięcznika Press przeczytamy o tym, jak napisać brief dla agencji PR. „Nawet najlepsza agencja public relations nie przygotuje dobrej oferty dla klienta, który w zamówieniu nie przekazał ważnych informacji na swój temat” – pisze Monika Polewska. Autorka radzi, aby w ofercie przedstawić bieżącą sytuację firmy: zakres i zasięg działania, oferowane usługi, informację o porażkach i sukcesach, które mogły wywrzeć zły wpływ na wizerunek firmy. Ważne są również plany marketingowe firmy. Problemem na linii klient-agencja PR mogą być niedomówienia dotyczące planowanego budżetu...

16.11.2004

McDonald's Polska uważa, że film „Super Size Me" mu nie zaszkodzi, dlatego nie będzie się bronił przed kinowym atakiem – podała Gazeta Wyborcza. Krzysztof Kłapa, dyrektor McDonald's ds. public relations powiedział, że firma nie boi się filmu, ale oczywiście nie zgadza się z tezą, jaką w filmie próbuje udowodnić reżyser. Reżyser (i główny aktor), Morgan Spurlock, przez 30 dni jadł tylko duże porcje w McDonald's. Eksperyment był dokumentowany, a z zebranego materiału powstał film. W efekcie diety Spurlock utył i rozchorował się. Obraz wchodzi do polskich kin w najbliższy piątek. W poniedziałek...

16.11.2004

PKO BP chce odejść od wizerunku banku skierowanego głównie do masowego klienta. Jak mówi Renata Janczura, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej banku, PKO BP chce być kojarzone z najlepszymi markami i jakością. „Jeśli PKO BP chce być bankiem także dla najbogatszych, musi aktywnie o nich zabiegać” – czytamy w Rzeczpospolitej. „Widzimy, że PKO przypomniał sobie o zamożnych klientach. Poprawienie jakości obsługi, oferty i zadbanie o tych niesamowicie wymagających klientów przyda się bankowi. Dotychczas nie słyszałam, żeby któraś z bogatych osób zachwycała się PKO BP” - Rzeczpospolita cytuje...

15.11.2004
Gazeta Ubezpieczeniowa opublikowała raport przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów dotyczący wizerunku firm ubezpieczeniowych w mediach. Publikacje przeanalizowano pod kątem najczęściej poruszanych tematów, częstotliwości ukazywania się i profilu prasy, w której zamieszczano informacje na temat firm, a także dziennikarzy najczęściej piszących o poszczególnych firmach i rodzajach ubezpieczeń.
15.11.2004

Raport firmy ACR Rynek i Opinia pokazuje efekt pracy działów PR firm ubezpieczeniowych. Ankietowani dziennikarze (ok. 60 osób), wysunęli szereg krytycznych uwag wobec działów PR w towarzystwach ubezpieczeniowych, zwłaszcza wobec ich rzeczników prasowych. „Najważniejsze zarzuty to: niedostępność rzeczników, stwarzanie problemów biurokratycznych, pasywność, brak inicjatywy w przekazywaniu informacji, nieumiejętność komunikowania się, powolność działania, zajmowanie się innymi sprawami, a nie „rzecznikowaniem", brak umocowania do przekazywania ważnych informacji, nieumiejętność zorganizowania...

15.11.2004

W najnowszym numerze Marketingu w praktyce, Iwona Kubicz pisze o wpływie nowych mediów na formę komunikacji marketingowej. Jej zdaniem charakter nowych mediów sprawia, że komunikacja przybiera formę dialogu, a co za tym idzie, w miejsce jednostronnych przekazów perswazyjnych, za jakie uważana jest reklama, pojawiają się formy dialogowe, czyli public relations. „Problem malejącego znaczenia reklamy i rosnącego znaczenia public relations w kształtowaniu komunikacji marketingowej należy rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia zmiany w funkcji pełnionej przez reklamę, ale również pod względem...

15.11.2004

Chęć poprawy wizerunku skłoniła kielecki PKS do zmiany zasad korzystania z informacji telefonicznej. 15 listopada rusyzły dwa nowe numery: pierwszy, dla połączeń komórkowych – 8720 81 35 i drugi, dla numerów stacjonarnych – 0300 300 135. Informację będzie obsługiwać zewnętrzna firma Media Com. Nowa usługa PKS będzie droższa od dotychczasowej: za połączenie z telefonu stacjonarnego pasażerowie zapłacą 2,04 zł, a z telefonu komórkowego 2,44 zł.

15.11.2004

Artykuł Roberta Mikulskiego i Konrada Buczyłko zatytułowany „Nie będzie inwestycji bez ochrony marki” jest elementem debaty prasowej, która związana jest z ankietą przeprowadzoną wśród przedsiębiorców na temat barier inwestycyjnych. Z artykułu wynika, że brak skutecznej ochrony prawnej dóbr niematerialnych może wpłynąć na decyzje inwestycyjne w Polsce. „Światowe badania pokazują, iż marka poza technicznymi aspektami w postaci nieruchomości, budynków czy technologii jest jego największym i często najbardziej wartościowym zasobem. (...) To dzięki marce klient spośród wielu podobnych towarów...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin