.

 

Wydarzenia

22.02.2007

27 lutego odbędzie się debata nt. wizerunku Wrocławia. Jej organizatorem jest dolnośląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Uczestnicy spotkania mają dyskutować m.in. o tym, jakie działania należy podjąć, by wzmocnić i podtrzymać istniejący wizerunek regionu oraz o możliwości współpracy specjalistów ds. PR-u z miastem.
Dyskusja animowana będzie przez panelistów: Rafała Czechowskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Joannę Delbar, wiceprezesa PSPR-u, Pawła Romaszkana, dyrektora Biura Promocji Miasta UM Wrocławia, dr. Andrzeja Ostrowskiego, filozofa...

22.02.2007

7 marca w Warszawie odbędzie się szkolenie z cyklu e-firma poświęcone zagadnieniom e-PR-u, którego organizatorem jest firma Sun Solutions. Jego uczestnicy zapoznają się z definicją e-PR-u, zaletami i wadami działań public relations w Internecie na tle tradycyjnych mediów, a także z możliwościami wykorzystania narzędzi e-PR-u w kreowaniu wizerunku firmy. W trakcie szkolenia poruszone zostaną też kwestie internetowych publikacji, takich jak newslettery, biuletyny i e-ziny oraz ich roli w komunikacji z otoczeniem.
Uczestnikom szkolenia zostaną ponadto przybliżone zagadnienia społeczności...

22.02.2007

16 marca w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się szkolenie na temat prawa autorskiego w marketingu. Jego organizatorem jest agencja SARTO PR, a przygotowane zostało z myślą o osobach pracujących w PR oraz marketingu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej w przepisach unijnych i polskich, ochrony dóbr osobistych oraz planowanych zmian w prawie autorskim.
W trakcie zajęć poruszane będą także kwestie praw majątkowych twórcy, zasady zakupu autorskich praw majątkowych i licencji, a także reguł konstrukcji umów i przenoszenia...

20.02.2007

Agencja SARTO PR organizuje 15 marca szkolenie na temat technik poligraficznych w marketingu. Jego głównymi adresatami są osoby związane zawodowo z marketingiem i public relations. Zajęcia mają charakter warsztatów, a poprowadzą je Robert Wawrzeń i Maciej Piejko. Wawrzeń jest menedżerem projektu w firmie KORAB Reklama, współpracuje też z pismem PrintPartner. Piejko pełni funkcję menedżera zarządzającego w wydawnictwie i drukarni Korab. W trakcie warsztatów zostaną poruszone m.in. zagadnienia: współczesnych technik druku i ich zastosowania, wykorzystania fotografii w reklamie, materiałów i...

19.02.2007

16 marca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Forbes Executive Congress, które tym razem będzie poświęcone tematowi zarządzania reputacją w procesie zmian. Jego organizatorami są magazyn Forbes oraz firma Lighthouse Consultants. Spotkanie będzie złożone z dwóch części: konferencyjnej oraz warsztatowej. W trakcie modułu konferencyjnego zaplanowano debatę oksfordzką na temat „Dlaczego media interesują się problemami firm a nie ich sukcesami?”, w której wystąpią m.in. Michał Kobosko, redaktor naczelny Newsweek Polska, Grzegorz Miecugow, szef wydawców TVN24, Piotr Płocharski, managing director...

15.02.2007

14 marca w Warszawie odbędzie się seminarium „Dziennikarstwo Internetowe”, organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do dziennikarzy, PR-owców i publicystów. Obrady poprowadzi Tomasz Kulisiewicz, ekspert stowarzyszenia Komputer w Firmie.
W trakcie zajęć zostaną poruszone zagadnienia m.in. profesjonalizmu dziennikarskiego w mediach internetowych, problematyki prawnej publikacji w Internecie, a także redagowania tekstów internetowych. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się: Edwin Bendyk, publicysta tygodnika Polityka, Leszek Olszański, redaktor...

15.02.2007

W dniach 25 – 28 lutego, pod tytułem „Sztuka komunikowania się”, odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Szkół Wyższych. Organizatorem tegorocznej edycji jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Konferencja będzie poświęcona najważniejszym kwestiom związanym z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną uczelni oraz problemom, z jakimi mogą spotykać się w swojej codziennej pracy osoby odpowiedzialne za komunikację szkół wyższych.
W trakcie imprezy jej uczestnicy będą mogli uczestniczyć m.in. w plenarnych sesjach poświęconych mówieniu publicznemu...

15.02.2007

21 lutego odbędzie się w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Dzień Odpowiedzialnego Biznesu. W jego ramach szczególna uwaga zostanie poświęcona interesariuszom i ich roli w idei CSR-u. W trakcie zajęć będzie można wcielić się w poszczególne grupy z bliższego i dalszego otoczenia firmy i zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a także zapoznać się z konkretnymi działaniami firmy kierowanymi w stronę interesariuszy właśnie.
Podczas debaty natomiast uczestnicy spróbują ustalić, czy firmy narodowe przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, z którym często łączą je związki nie tylko biznesowe, ale także...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin