.

 

Wydarzenia

29.11.2006

14 grudnia w Kobylnicy koło Słupska odbędzie się konferencja na temat kreowania wizerunku szkoły, instytucji oraz współpracy z mediami. Wiodącym tematem konferencji są metody i problemy w kreowaniu szkoły i jej współpracy ze środowiskiem dziennikarskim.
Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół oraz przedstawicieli instytucji w Słupsku i okolicach. Ma ona przybliżyć przedstawicielom szkół gimnazjalnych i średnich oraz instytucji zagadnienia kreowania wizerunku szkoły, przygotować dyrektorów do promocji i budowania wizerunku szkoły poprzez projekty edukacyjne i współpracę z mediami...

28.11.2006

W dniach 25 i 26 stycznia Informedia zorganizuje kongres poświęcony kluczowym aspektom zarządzania organizacją w czasie zmian. Jego uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak budować kulturę organizacji elastycznie reagującą na zmieniający się rynek, jak prowadzić skuteczną komunikację podczas zmian, jak angażować i motywować pracowników czy jak pokonać opór i bariery przed wdrażaniem innowacji.
Temat zarządzania zmianą ma być potraktowany jako zjawisko ponadbranżowe i przedstawiony przez osoby sprawujące różne funkcje w firmie. Spotkanie przeznaczone jest dla członków zarządu, dyrektorów...

22.11.2006

29 listopada na warszawskiej SGH zaczynają się otwarte, bezpłatne wykłady dotyczące zarządzania marką, których patronem jest Superbrands. Pierwszy z nich wygłosi Nina Kowalewska-Motlik, twórczyni polskiego wydawnictwa Harlequin, obecnie prezes agencji New Communications, która jest jedynym w Polsce partnerem organizacji Superbrands.
20 grudnia o sukcesie marki Radio ZET opowie jego prezes - Robert Kozyra. Wykłady, organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Marką „Brandies” na SGH, adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami brandingu. Spotkanie rozpocznie się o...

22.11.2006

14 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Informacja w mieście” zorganizowana w ramach drugiej edycji programu „Bramy Kraju”. Jej głównym tematem będą systemy informacji miejskiej, a także promocji turystyki oraz kształtowania wizerunku miasta poprzez jakościowe zmiany w przestrzeni miejskiej. Kontynuowana też będzie dyskusja nad kreatywnymi sposobami promowania miast.
Do udziału zaproszeni są przedstawiciele władz samorządowych, w tym urzędnicy odpowiedzialni za promocję, estetykę oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach, a także aktywne społeczności lokalnych architektów...

21.11.2006

15 grudnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się II Ogólnopolskie Seminarium Studenckie. Jego tematem jest „PR w kreowaniu wizerunku organizacji i menedżera”. Organizatorami Seminarium są twórcy Kongresu PR - Zakład Public Relations WSIiZ oraz studenci - członkowie Marketingowego Forum Naukowego. Gośćmi Seminarium będą zarówno przedstawiciele środowisk akademickich, menadżerowie przedsiębiorstw, jak i osoby odpowiedzialne za kształtowanie wizerunku organizacji. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na seminarium znaleźć można pod adresem

17.11.2006

16 listopada odbyła się w Warszawie konferencja „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu” zorganizowana przez Gazetę Prawną. Wydarzenie rozpoczęło słowo wstępne wygłoszone przez prof. Piotra Płoszajskiego, prorektora SGH. Podkreślił on w swojej wypowiedzi, że obecnie korporacje mają 3 cele swojej działalności – ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej powszechna, a tzw. „przyjazność” firmy – względem ludzi i środowiska – można uznać za piąty element marketing mixu. Zdaniem Płoszajskiego to konsumenci wywierają największy wpływ na firmy...

10.11.2006

5 grudnia rozpocznie się dwudniowy kongres „Skuteczne Public Relations branż kontrowersyjnych – Alkohole i Tytoń”. Jego organizatorem jest ECU-Marketing. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest posiadanie spójnego wizerunku, zwłaszcza firm z branży kontrowersyjnej, kształtowanie government relations i sposobów na trwałe ich utrzymanie, jakie są planowane zmiany prawne w zakresie dozwolonej reklamy piwa, jak skutecznie wprowadzić marki na rynek przy pomocy niestandardowych narzędzi i w jaki sposób największe korporacje wdrażają CSR.
Kongres przeznaczony jest dla dyrektorów...

09.11.2006

W dniach 27-28 listopada w Warszawie odbędzie się Trening Medialny organizowany przez firmę BusinessHouse. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a w jego trakcie poruszone zostaną m.in. tematy kształtowania udanych kontaktów z dziennikarzami, budowania pozytywnego wizerunku firmy w mediach oraz publicznych wypowiedzi.
Organizatorzy warsztatów zapowiadają też praktyczne ćwiczenia z użyciem kamery oraz prezentację i omówienie przez trenerów nagranego materiału. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 649 62 81, adresem mailowym office@businesshouse.pl, lub na stronie...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin