Artykuły

cybersecurity
03.02.2022

Naruszenia danych mają znaczący wpływ zarówno na reputację firmy, jak i wyniki finansowe...

21.07.2005


Nic tak nie zaprząta umysłu jak ciągły widok rywala,
który chce wymazać Cię z mapy.
Wayne Calloway

Jeżeli dalekosiężny biznesplan twojej firmy nie uwzględnia jej przejęcia przez inną spółkę, przygotuj PR-owską strategię przetrwania.

Tylko w styczniu rynek fuzji i przejęć (M&A) przyniósł prawie 200,000 miliardów dolarów. SBC połączyło się z AT&T, Procter & Gamble z Gillette, Alltel z Western Wireless, Liberty Media z United GlobalCom, News Corp z Fox Entertainment – przykłady można by mnożyć. Rosnący rynek akcji zachęcał zarządy spółek do ubijania interesów. Ekonomia światowa...

15.07.2005

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób motywowani są specjaliści public relations w badanych przez nas firmach. Wszystkie płace podane w tekście są kwotami brutto i oznaczają całkowite wynagrodzenie pracownika.

W porównaniu z zarobkami specjalistów ds. PR z roku 2004, zarobki w roku 2005 wzrosły o około 5-7 %. Kiedy na przykład rok wcześniej osoba na tym stanowisku miała pensję w wysokości 5 500 zł, to dziś jest to pensja ponad 5 700 zł. Taka pensja na stanowisku specjalisty nie jest powszechna, a dotyczy głównie firm z zagranicznym kapitałem. Średnie wynagrodzenie tych specjalistów, według naszego...

08.07.2005

W Polsce, kraju zmian i ciągłych reform resortu zdrowia, gdzie nie ma ściśle określonego kierunku rozwoju, trudno jest jednoznacznie mówić o wizerunku służby zdrowia. Wynika to z braku pieniędzy i niejasnych uwarunkowań prawnych dotyczących usług medycznych. Taka sytuacja panuje w Polsce – aczkolwiek nie tylko, istnieje również np. w krajach bloku wschodniego. Wpływa ona bezpośrednio na samą strukturę mechanizmu lecznictwa, lecz także na pacjenta, czyli na środowisko zewnętrzne kreujące wizerunek.

Pacjent, czyli beneficjent i klient sytemu ochrony zdrowia, jest niedoinformowany i, co...

01.07.2005

Realizację strategii komunikacji fuzji UniCredito Italiano oraz HVB na dziś należy oceniać bardzo pozytywnie. Moim zdaniem, podstawą sukcesu jest sprawnie prowadzona komunikacja wewnętrzna. Dzięki niej sprzeciw wobec przekształceń, który rodzi się w obliczu większości zmian, w tym przypadku wydaje się, że został odparty przez specjalistów ds. komunikacji wewnątrz organizacji. Na zewnątrz łączące się instytucje finansowe mówią jednym głosem.

Pracownicy obu łączących się banków nie strajkują i nie zachęcają do bojkotu produktów obu instytucji finansowych. Nie ma zbiorowej histerii na łamach...

24.06.2005

Celtycki Tygrys, irlandzki cud gospodarczy lat 90-tych, znacznie stracił swoją zaciętość. Mimo to Irlandia nadal wykazuje jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Również rynek PR czerpie z tego korzyści. Według raportów krajowych International Communications Consultancy Organisation (ICCO) z października 2004 roku istnieje około 120 agencji PR, które łącznie zatrudniają 390 specjalistów ds. komunikacji i osiągają roczny dochód z opłat w wysokości 35 milionów euro.

Ponadto, w porównaniu z ostatnim raportem z maja 2004 roku, rynek PR wykazuje znaczny wzrost we wszystkich sektorach...

16.06.2005

Niewielka różnica pomiędzy informacją a operą mydlaną

Pierwszym środkiem masowego przekazu jest bez wątpienia telewizja. Ogólnie dla PR w telewizji (oraz PR w radiu) obowiązują takie same zasady jak dla Public Relations w prasie: muszą być wiarygodne i poważne oraz przydatne dla widza. Informacje z przedsiębiorstw i agencji powinny być jednocześnie jak najprostsze do przerobienia dla redaktora. Wykorzystuje się zwłaszcza tak zwany „footage”: wcześniej wyprodukowane, gotowe do emisji filmy, które chętnie używają głównie małe stacje prywatne. Ważny jest (tak jak w prasie!) kontakt z redaktorami...

16.06.2005

2005 jest wyjątkowym rokiem w trwającej od pięciu lat ogólnoświatowej kampanii ONZ na rzecz zwalczania ubóstwa w krajach rozwijających się. We wrześniu 2000 r. 189 krajów w tym Polska podpisało Deklarację Milenijną. Państwa te zobowiązały się do realizacji 8 celów:
1. Wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu,
2. Zapewnienia powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,
3. Promowania równouprawnienia płci i awansu społecznego kobiet,
4. Ograniczenia umieralności dzieci,
5. Poprawy opieki zdrowotnej nad matkami,
6. Ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV, malarii i innych chorób zakaźnych...

10.06.2005

Na pytanie zawarte w tytule próbowali odpowiedzieć sobie uczestnicy kolejnego spotkania zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations oddział Śląsk. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 6 czerwca br. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Debatę na temat roli języka w kształtowaniu wizerunku poprzedziło wystąpienie dr hab. Jacka Warchala (Uniwersytet Śląski).

Dr hab. Jacek Warchala rozpoczął od wskazania kodów, którymi posługuje się reklama oraz public relations. Zwrócił uwagę, że kod werbalny to tylko jeden z kodów wykorzystywanych w działaniach komunikacyjnych. Public relations...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin