.

„Koń jaki jest każdy widzi”

dodano: 
19.08.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Fundacja Pegasus

 

Tytuł projektu:„Koń jaki jest każdy widzi”

Podmiot realizujący projekt:
Fundacja Pegasus i Rowland Communications

Opis ogólny projektu
Koń bywał w Polsce symbolem narodowej wolności, lojalności i przyjaźni, jednak dzisiaj jest to często przyjaźń jednostronna. Konie są sprzedawane na targach do rzeźni, traktowane okrutnie podczas wielogodzinnych „transportów śmierci”. Razem z Fundacją Pegasus, w kampanii ratowania życia i bronienia godności zwierząt, agencja nawiązała do własnych tradycji i wartości, i dała wyraz ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży w cyklu wystaw plastycznych pt. „Koń jaki jest każdy widzi”. Ratowanie starych, wyeksploatowanych koni ma wymiar humanitarny, ale i praktyczny: spracowane zwierzęta pod opieką specjalistów, dzięki funduszom zebranym w kampanii, są rehabilitowane i przystosowywane do nowych zadań - w hipoterapii chorych dzieci.

Określenie problemu- analiza sytuacji wyjściowej
Zmiana świadomości społecznej, która milcząco akceptuje powszechne wykorzystywanie do ciężkiej pracy zwierząt, a potem ich bezwzględne uśmiercanie, wymaga lat żmudnej pracy. Program miał za zadanie uwrażliwienie polskiego społeczeństwa i zaangażowanie go w potrzeby i problemy zwierząt, a szczególnie nawiązanie do tradycji i symboliki konia jako odwiecznego przyjaciela człowieka. Wyzwanie polegało na odwołaniu się do prawie już zapomnianych wartości humanitarnych i narodowych, zagubionych w świecie komercji. Kampania bazowała na żywym zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, jako „nośnika” wartości. To dzieci stały się ambasadorami idei, poprzez ich wrażliwość, twórczość i autentyczną przyjaźń ze zwierzętami.

Badania
Prace nad programem poprzedziły szczegółowe analizy i monitoring mediów (z naciskiem na fora internetowe), ankiety uliczne, kwestionariusze i grupy focusowe reprezentantów grup odbiorców. Badania pokazały, że Polacy w większości są zbyt zabiegani, aby – mimo szczerych chęci – angażować się w pomoc maltretowanym zwierzętom czy dbanie o ich godność. Jednocześnie ogół społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z istnienia tak haniebnych procederów jak „końskie transporty śmierci”. 90% zapytanych osób jednak wyraziło wolę zmiany sytuacji na lepsze.

Cele projektu

Cele ogólne:
- Budowanie społeczeństwa zaangażowanego i wrażliwego na los koni i zwierząt w ogóle;
- Eko-edukacja jako łączenie historii z teraźniejszością: uświadomienie Polakom terapeutycznego potencjału koni jako przyjaciół dla dzieci chorych i niepełnosprawnych przy jednoczesnym przywołaniu tradycyjnych atrybutów związanych z tymi szlachetnymi zwierzętami (symbol szlachectwa, wolności i dumy narodowej);
- Zwrócenie uwagi publicznej na problem okrucieństwa wobec zwierząt/ koni i „transporty śmierci”, oraz zmiana powszechnego postrzegania koni nie tylko jako siły roboczą;
- Wzmocnienie wizerunku i prestiżu klienta na forum publicznym;

Cele szczegółowe:
- Zebranie funduszy na dalszą eko-edukację prowadzoną w ośrodkach hipoterapii i szkołach jazdy – zapewnienie koniom godnych warunków, rehabilitacji i nowego celu egzystencji;
- Zaangażowanie w program młodzieży i dzieci ze szkół w całym kraju poprzez sztukę jako środek budowania i wyrażania ich pozytywnych uczuć wobec koni;
- Dotarcie z problemem do jak najszerszego grona odbiorców, w tym artystów, liderów opinii, władz lokalnych, vipów, innych grup wsparcia i ich aktywny udział w programie jako wstęp do dotarcia „wyżej”, do decydentów na szczeblu rządowym, którzy pomogą zmienić prawo;
- nagłośnienie programu w mediach;

Grupy docelowe
Docelowo: ogół społeczeństwa, w tym szczególnie:
a.Dzieci i młodzież szkolna i ich rodziny (także dzieci upośledzone)
b.Środowisko nauczycieli i pedagogów
c.Miłośnicy koni, ekolodzy, szkoły jazdy
d.Artyści, plastycy, działacze kultury
e.Liderzy opinii, vipy, gwiazdy

Pośrednio:
a.media,
b.decydenci,
c.wystawcy sztuki, krzewiciele kultury

Przeprowadzone działania (sposoby dotarcia do grup docelowych):

Elementy emocjonalne jako oś programu:
- Dzieci i młodzież szkolna jako nośnik – zaangażowanie dzieci i młodzieży poprzez powołanie ich na Ambasadorów Programu;
- Technika wizualizacji artystycznej jako środek wyrażenia pozytywnych emocji wobec koni;
- Zainicjowanie pozywtywnej rywalizacji między najmłodszymi uczestnikami programu w drodze konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkołach;
Elementy racjonalne wspierające program:
- Zbadanie aktualnego zasięgu i wagi problemu (ankiety, analizy medialne z naciskiem na fora internetowe, sondy uliczne, kwestionariusze, grupy focusowe)
- Eko-edukacja (warsztaty, wykłady, strona www) prowadzona w szkołach, ośrodkach jazdy i hipoterapii Fundacji Pegasus;
- Współpraca ze szkołami, ośrodkami dla niepełnosprawnych i władzami lokalnymi na terenie całego kraju;
- Organizacja cyklu wystaw jako forma nagrodzenia uczestników programu;

Proces realizacji projektu (działań)
Kompleksowość i wielowymiarowość Programu narzuciła jego podział na kilka etapów:
Etap 1: Emfatyczne zaproszenie do udziału - polegał na edukacji i emocjonalnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej (specjalne zajęcia w szkołach podstawowych i licealnych w całej Polsce apelujące o osobiste zaangażowanie każdego uczestnika i jego całego środowiska);
Etap 2: Festiwal sztuki – seria konkursów rysunku i malarstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w całym kraju, które przerodziły się w swoisty kolorowy festiwal sztuki na skalę przerastającą najśmielsze oczekiwania.
Etap 3: Wielka galowa wystawa we wrześniu 2007 r. w Warszawie była momentem kulminacyjnym Programu. Najlepsze prace wykonane w wielkoformatowej wersji rozwieszono w formie ekspozycji ulicznej na parkanie Parku Łazienkowskiego, gdzie można je było publicznie podziwiać. Przechodnie poruszeni pięknem koni mieli możliwość spontanicznego wyrażenia poparcia dla sprawy w formie wrzucenia do urny swojego głosu protestu przeciwko transportom śmierci.

Wyniki / Ewaluacja
Każdy młody uczestnik wybierał sobie zdjęcie jednego z koni ocalonych przez Fundację z transportu śmierci i miał za zadanie przedstawić go własnymi oczami na płótnie. Ogromny kontrast i rozbieżność tych dwóch obrazów - realistycznie pokazanego na zdjęciu, zmaltretowanego zwierzęcia i emocjonalnego wyobrażenia na jego temat namalowanego przez młodego artystę okazał się najlepszym nośnikiem haseł tej emocjonalnej kampanii, idei pokazania piękna i przywrócenia godności tym niezwykłym zwierzętom.

Okazało się, że młodzi artyści z wielkim zapałem i oddaniem malowali konie we wszystkich kolorach tęczy, małe i wielkie, pasące się radośnie na zielonych łąkach, galopujące, śpiące, a nawet….fruwające po niebie – ale zawsze przedstawiali je jako szczęśliwe!
Napłynęło ponad 1000 prac – wszystkie ukazywały wewnętrzne piękno konia w sposób niedostępny dla osoby dorosłej. Jury konkursu wybrało z trudem 50 najlepszych prac, które potem podróżowały po całej Polsce w formie cyklu wystaw objazdowych (z pomocą lokalnych władz i zaangażowanych liderów opinii).

Oficjalna inauguracja cyklu wystaw pt „Koń jaki jest każdy widzi”, które dotarły aż do 14 największych miast w całym kraju, odbyła się w Warszawie, w prestiżowym salonie wystawowym budynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Autorzy wystawionych prac należeli do różnych szkolnych grup wiekowych, niektórzy z nich byli dziećmi upośledzonymi lub niepełnosprawnymi. Przegląd twórczości zainspirowanej losem koni pozwolił rozpocząć akcję zbierania funduszy na ich godniejsze życie (fundusze zebrane w drodze internetowej aukcji prac).

Programowi towarzyszyło wiele form BTL. Sponsorzy i partnerzy medialni (np. TVN, Radio Zet, Cityboard Media, Puls Biznesu) zadbali o odpowiednie nagłośnienie wystaw w formie gazetowych zapowiedzi, spotów radiowych i telewizyjnych oraz reklamy zewnętrznej. Wszelkie informacje o Programie udostępniono na stronie internetowej Fundacji Pegasus, http://www.pegasus.org.pl

Osoby odpowiedzialne za projekt
Z Publicis Consultants I Rowland – za całokształt odpowiadała Joanna Zgajewska i dział Healthcare & Life Sciences. Projekt osobiście koordynowała Agata Tyszkiewicz, General Manager, znana z zaangażowania w walkę o prawa zwierząt;

Nagrody
Wyróżnienie Kongresu ZFPR w Rzeszowie w konkursie „Mocni wizerunkiem” w 2008r.
Wyróżnienie i dyplom uznania na międzynarodowym konkursie PR, SABRE 2008

 

Nagrody:

Projekt został wyróżniony na Kongresie ZFPR w Rzeszowie w konkursie „Mocni wizerunkiem” w 2008 roku oraz zdobył wyróżnienie i dyplom uznania na międzynarodowym konkursie PR, SABRE 2008

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin