Komunikowanie się w marketingu, Redakcja: H. Mruk

dodano: 
10.05.2006

Autor recenzji:

Maria Matusiewicz
komentarzy: 
0

Dzięki postępowi technologicznemu i zmieniającemu się otoczeniu mamy do czynienia z rosnącą liczbą nowych środków komunikacji. To, czego dzisiejsi menedżerowie i pr-owcy nauczyli się z książek sprzed lat, może być już nieaktualne, a poznawanie nowych instrumentów przez samo tylko doświadczenie, może okazać się niewystarczające.

Firma komunikuje się z otoczeniem, a jej pracownicy komunikują się między sobą wewnątrz firmy. Również indywidualnie, każdy z nas, na co dzień, posługuje się narzędziami komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontaktach z ludźmi. Dlatego też książka „Komunikowanie się w marketingu” została podzielona na 3 części: Komunikacja masowa (reklama, BTL, Internet, CI, media relations, kryzys, lobbing, sponsoring), komunikacja grupowa (wystąpienia i prezentacje, targi, event marketing, wewnętrzne PR, internetowe grupy dyskusyjne) oraz komunikacja indywidualna (mowa ciała, autoprezentacja, słuchanie, czytanie, pisanie, retoryka, zarządzanie przestrzenią, wizerunek własny, negocjacje, komunikacja elektroniczna, błędy w komunikacji).

Redaktor wydania, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Henryk Mruk, przybliża zagadnienia relacji z mediami i publicity (posługując się case’ami), lobbingu i sponsoringu (w części I), wystąpień publicznych i wydarzeń marketingowych (w części II) oraz mediacji i negocjacji (w części III).

H. Mruk opisuje przygotowanie merytoryczne jak i techniczne z uwzględnieniem zagadnień etykiety biznesu. Pozostali autorzy to również pracownicy AE w Poznaniu. Małgorzata Michalik pisze o rozgłosie, mowie niewerbalnej oraz sytuacjach kryzysowych. Renata Nestorowicz przybliża korzyści i zagrożenia komunikowania wewnątrz przedsiębiorstwa, elementy motywacji pozytywnej i negatywnej, roli lidera, podziale zadań, omawiając też kluczowe cechy pracy efektywnego zespołu. Autorka ta pisze o efektywnym i empatycznym słuchaniu i retoryce, w bardzo ciekawym rozdziale o tym samym tytule. Wykład ten doskonale uzupełniają zagadnienia poruszane przez Lilianę Nowak – pisanie (dokumenty, wystąpienia, korespondencja, press release’y), trudności z komunikacją oraz czytanie. Nie chodzi jednak o czytanie prezentacji, ale efektywne czytanie dla siebie. To cenny rozdział, który zawiera również kilka technik szybkiego czytania.

Ewa Jerzyk pisze wyłącznie o komunikacji indywidualnej - autoprezentacji, wizerunku osoby, komunikacji werbalnej i mowie ciała. To części również bardzo bliskie obszarowi etykiety. Piotr Kwiatek wraz z Grzegorzem Leszczyńskim skupili się na internetowych i wirtualnych technikach komunikacji pisząc o budowie witryny internetowej w cz. I oraz listach dyskusyjnych w komunikacji grupowej.

Nowością, rzadko spotykaną w rodzimych publikacjach są techniki BTL oraz informatyczne (i technologiczne w ogóle) narzędzia komunikowania (ERM i CRM). Aleksandra Kaniowska-Sępa w rozdziale o promocji below the line przybliża też zagadnienia programu lojalnościowego, marketingu bezpośredniego oraz proponuje pomysły na niestandardowe nośniki reklamy. Ireneusz Rutkowski uważa, że technologia jest kluczem do budowania marketingu partnerskiego. Wizualizacja (tożsamość firmy) jest wzbogacona przez Magdalenę Stefańską o zagadnienia dotyczące powstawania nazwy firmy. Pewną innowacją są także tajniki zarządzania przestrzenią, przybliżone nam przez Zygmunta Waśkowskiego, sprzyjające komunikacji pozytywnej z personelem i gośćmi.

Większość problemów zobrazowana jest świeżymi przykładami, badaniami oraz studiami przypadków. To obszerna publikacja poruszająca zagadnienia nowe i wciąż zmieniające swoje instrumenty. Książka to podręcznik, zarówno dla studentów jak i praktyków, ponieważ zawiera podpowiedzi jak wdrożyć poszczególne techniki w życie naszej firmy. Autorzy do tego stopnia zatroszczyli się o czytelnika, że zamieścili również ilustracje obrazujące jak krok po kroku obsługiwać program MS Outlook, w celu efektywnego wykorzystania jego narzędzi oraz obrazy pokazujące sposoby na wydajne czytanie z ekranu komputera.

Wielu zagadnień nie znajdziemy w żadnych publikacjach, zaś tematy sztandarowe (sponsoring, lobbing, kryzys) omawiane są tak klarownie, by ci którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy, mogli bez problemów je wykorzystać w swej strategii PR. Autorzy to profesjonaliści branży znający zagadnienia, o których piszą. Fakt, że każdy rozdział przygotowany jest przez innego specjalistę, czyni książkę bogatszą, bardziej wszechstronną, wieloaspektową i po prostu ciekawszą. Publikacja jest nowoczesna, wciągająca i potrzebna.

Maria Matusiewicz
majaguara@yahoo.com

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
księgarnia internetowa

Wydawnictwo:

PWE

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin