Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula

dodano: 
01.06.2006

Autor recenzji:

Maria Matusiewicz
komentarzy: 
0

Lobbing jest wywieraniem wpływu przez informację (rzetelną) i edukację, to wyspecjalizowana forma public relations. W Polsce jednak wciąż ma negatywne konotacje kojarzące się z korupcją, kolesiostwem, nepotyzmem i czarnym PR-em. Autorzy książki „Lobbing” starają się udowodnić, że to normalna aktywność w sferze publicznej, która rządzi się swoimi prawami. Pracodawcy, związki zawodowe, stowarzyszenia, decydenci – wszystkie te grupy wpływają na siebie, a to oddziałuje na politykę państwa.

W książce nie zabrakło żadnego aspektu dotyczącego tematu. Socjologowie Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech i Urszula Kurczewska, oprócz definicji, modeli i strategii, omówili również regulacje prawne i etyczne w Polsce i na świecie oraz rolę lobbingu w procesach decyzyjnych w UE.

Bardzo ciekawe części książki to:
- „Lobbing a inne formy komunikowania” (w których zostały zestawione i porównane perswazja, manipulacja, PR, public affairs i government relations),
- „Lobbysta jako nowy zawód” (metody, charakterystyka) oraz
- „W poszukiwaniu polskiego modelu lobbingu”, który kumuluje obszerną, nową wiedzę, wiele materiałów i danych.

Autorzy prezentują szereg wyników badań (szczególnie w części dotyczącej Polski), przykładów i studiów przypadków. Potrzebne informacje klarownie przedstawione są w tabelach. Książka to nowoczesny poradnik, rzetelny, nowoczesny, potrzebny i ciekawy. Dostarcza praktycznych informacji przydatnych zarówno lobbystom jak i osobom, które nie do końca rozumieją zjawisko. Przedstawia techniki i instrumenty skutecznego lobbowania. Plus słowniczek lobbysty i niezbędny indeks rzeczowy.

Jasiecki, Molęda-Zdziech i Kurczewska osiągają cel obrany na początku książki – udowadniają, że rzecznictwo interesów to działalność jak każda inna, choć nie bez zagrożeń

„Istnieje powszechny, błędny pogląd, że wpływanie na ustawodawstwo we własnym interesie jest niegodnym. […] Najważniejsze jest raczej to, by działania lobbystyczne były prowadzone stosownie i skutecznie, a przede wszystkim by były zgodne z zasadami prawa i moralności.”

Maria Matusiewicz
majaguara@yahoo.com

Wydawnictwo:

Oficyna Ekonomiczna

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin