Marketing społeczny dla NGO - jak skutecznie budować relacje z biznesem i tworzyć kampanie społeczne

dodano: 
12.07.2006

Autor recenzji:

Beata Orpiszewska
komentarzy: 
0

Współdziałanie biznesu i sektora NGO zyskuje na popularności i staje się stałym elementem strategii CSR wielu firm. Tego rodzaju przedsięwzięcia zwykle wzbudzają wiele entuzjazmu i oparte są na jak najlepszych intencjach, często jednak ze względu na nieumiejętne budowanie współpracy, ich realizacja nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych stron. Książka pt. „Marketing społeczny dla NGO” pokazuje, w jaki sposób budować relacje, które będą owocowały skutecznymi działaniami społecznymi oraz satysfakcją zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia partnerów.

Autorami zawartych w niej artykułów są osoby, które przez wiele lat angażowały się w rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i sektorem pozarządowym: Tomasz Schimanek, koordynator programów prowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii, Paweł Prochenko, prezes Fundacji Komunikacji Społecznej, Małgorzata Baranowska, koordynatora programu „Vademecum Dobroczyńcy” oraz Mikołaj Lewicki, koordynator programu „Komunikowanie na rzecz CSR”.

Jak zaznaczają we wstępie autorzy publikacji, największym problemem, przed którym stają organizacje pozarządowe, jest brak środków na realizację zadań. Od ich sprawności w pozyskiwaniu i utrzymywaniu parterów biznesowych (fundraisngu) zależy sukces ich misji. „Doświadczenie poparte badaniami pokazują, że nie chodzi o połączenie dwóch obcych światów – biznesu i działalności społecznej, ale o znalezienie wspólnego języka, w którym obie strony – NGO i firmy, będą się porozumiewały” – czytamy.
 
Tomasz Schimanek w artykule pt. „Jak pozyskiwać partnerów biznesowych?” zauważa ponadto, że: „Fundraising opiera się na wzajemnej komunikacji biznesu i organizacji społecznej. Skuteczność w komunikowaniu o idei, o projektach, o organizacji, a z drugiej strony umiejętność słuchania komunikatów od partnera biznesowego, jest podstawą skuteczności działań”. Zaznacza on również, że ważne jest, aby misja i cele organizacji były jasne dla partnera biznesowego i aby organizacja pokazywała mu, jakie korzyści odniesie ze współpracy. Zauważa także, że równie ważne, a może jeszcze ważniejsze od pozyskania darczyńcy – jest jego utrzymanie. Dlatego warto zadbać o zbudowanie jak najbardziej trwałych relacji z przedsiębiorcą. Narzędziem ich budowania jest sprawna komunikacja.

Paweł Prochenko w artykule pt. „Marketing społeczny, funkcje i rola w zarządzaniu organizacją pozarządową” wyjaśnia, jakie kwestie należy rozważyć planując strategię komunikacyjną organizacji. Pod uwagę należy wziąć to, w jaki sposób organizacja jest postrzegana, w jaki sposób chciałaby zmienić swój wizerunek, z jakimi grupami i w jaki sposób będzie się komunikować. Kwestie te są kluczowe ze względu na wiarygodność organizacji.

Małgorzata Baranowska i Mikołaj Lewicki w artykule pt.: „Fundraising, współpraca i promocja, czyli jak działać lokalnie z biznesem” wymieniają wiarygodność jako najważniejszy czynnik udanej współpracy. Czynniki, które wymieniają jako sprzyjające współpracy firmy z NGO to: wspólne wartości oraz wyraźne określenie potrzeb i oczekiwań obu stron.

W książce znalazły się również przykłady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a firmami. Każdy z zaprezentowanych przykładów pokazuje, w jaki sposób została nawiązana współpraca, jakie czynniki skłoniły firmę do jej podjęcia, a także, w jaki sposób była ona prowadzona i promowana. Przedstawione są czynniki, które wpłynęły na sukces przedsięwzięcia oraz przyniosły korzyści obu stronom. Wśród przykładów znajdują się przedsięwzięcia prowadzone m.in. przez Fundację „Partnerstwo dla środowiska” i firmę Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Forum Oświatowe „Klucze” i koncern Kimberly-Clark.

W publikacji znajdują się również wyniki badań dotyczących współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem NGO, a także spis organizacji, które angażują się w rozwijanie tej idei. Mimo tego, że książka została przygotowana przede wszystkim na potrzeby organizacji pozarządowych, może stanowić ciekawe źródło informacji dla środowiska biznesu. Pozwala zrozumieć oczekiwania obu stron, a także pokazuje, na jakie czynniki zwracać szczególną uwagę przy współpracy.
 
Polecam.
Beata Orpiszewska,
b.orpiszewska@proto.pl

Wydawnictwo:

Akademia Rozwoju Filantropii

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin