Public relations, Sam Black

dodano: 
20.04.2006

Autor recenzji:

Maria Matusiewicz
komentarzy: 
0

„Od dawna twierdzę, że public relations jako takie jest bardzo proste, a trudność może sprawiać jedynie profesjonalne prowadzenie działań w tej dziedzinie.” Tak Sam Black otwiera przedmowę do swej książki „Public Relations”. Fachowe przeprowadzanie działań PR to sztuka, której uprawianie autor chce nam ułatwić. Według niego istotę public relations można zamknąć w kilku słowach-kluczach: reputacja, wiarygodność, zaufanie, harmonia oraz dobrze przekazana informacja.

Podręcznik jest zaskakujący i szalenie profesjonalny. Sam Black w bardzo indywidualny i specyficzny sposób podchodzi do każdej sprawy. Przede wszystkim podkreśla, że public relations jest elementem zarządzania i powinno zostać uwzględnione w planach strategicznych przedsiębiorstwa.

Porusza problematykę strategicznego PR (sprawy przedsiębiorstwa a sprawy publiczne), następnie uwypukla za pomocą czytelnej tabeli różnice między public relations a propagandą, reklamą i marketingiem, niezbędne dla każdego PR-owca pytanego wielokrotnie przez otoczenie „Czym różni się to czym się zajmujesz od propagandy?” S. Black dużo miejsca poświęca komunikowaniu się z odbiorcami. Omawia zasady, techniki i środki efektywnej komunikacji, szczególnie ciekawe są tzw. „antyprawa” prof. Wiio. Obszerna część książki to również metody działań public relations, które autor opisuje podpierając się przykładami. Bardzo interesująca część traktuje o tożsamości przedsiębiorstwa – Black analizuje szeregu przykładów ewolucji logotypów i korzysta przy tym z wiedzy Milner’a Gray’a, który osiągnął wiele sukcesów we wzornictwie na rzecz corporate identity.

Kolejne zagadnienia poruszane przez Black’a to media relations, sponsoring, lobbing, odpowiedzialność społeczna, badania PR, wewnętrzne PR, kryzys oraz organizowanie działań PR (zalecenia sprawnego i efektywnego funkcjonowania technik public relations). W tej części autor porusza nawet tak delikatne kwestie jak doskonałość i jakość w działalności PR. Korzystając z dorobku i przemyśleń uczonych amerykańskich, Black pisze o etyce. Na zakończenie – międzynarodowe PR (różnice językowe, komunikacja niewerbalna), rys historyczny dziedziny oraz miejsce public relations w edukacji. Na potrzeby tej ostatniej części dr W. Budzyński stworzył podrozdział dla polskiego czytelnika „Struktura nauczania public relations w Polsce.”.

Książka zawiera 24 case studies, które autor nazywa jednak „opisami przypadków” uzasadniając, że opisują one naturę, istotę problemu oraz sposób radzenia sobie z nim, zaś studia przypadków powinny zawierać wyczerpującą analizę. Opisy te to doświadczenia głównie brytyjskich firm, które ilustrują różnorodność wyzwań stojących przed PR-owcami.

Terminologia zresztą to rzecz, do której Black przywiązuje szczególną wagę. Piętnuje również zwyczaj określania dziedziny terminem „PR” – nazywa to lenistwem.

Przesłanie jakie przekazuje nam Black to podejście do PR jako do integralnej części filozofii zarządzania przedsiębiorstwem, a nie tylko jednym z podrzędnych działów. Public relations należy traktować jako niezbędną, samodzielną komórkę.

Publikacja różni się od większości traktujących o PR. Autor w specyficzny i surowy sposób ocenia zjawiska. Public relations jest dla niego nauką – jego tezy, badania, przykłady, a przede wszystkim metodologia pozwalają nam w podobny sposób patrzeć na PR. S. Black wykłada rzeczowo, jasno i profesjonalnie, podpierając się często wytłuszczaniem reguł generalnych, najważniejszych do zapamiętania aspektów czy też błędów, których należy unikać. Nie bez powodu jest to sztandarowa pozycja specjalistów PR. Polecam.

Maria Matusiewicz

majaguara@yahoo.com

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, ksiegarnia internetowa

 

Wydawnictwo:

Oficyna Ekonomiczna

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin