Strategia public relations, Sandra Oliver

dodano: 
08.07.2005

Autor recenzji:

Maria Matusiewicz
komentarzy: 
0

„Globalny rozwój przemysłu i handlu nie tylko wzmógł zainteresowanie public relations, lecz także doprowadził do sprecyzowania pozycji PR oraz jego zależności od innych istotnych obszarów działania organizacji.” Książka jest swoistą refleksją nad trwającą od lat dyskusją o naturze public relations i jego roli w strategii zarządzania firmy. Efektywne zarządzanie relacjami między przedsiębiorstwem a otoczeniem ma dla niego strategiczne znaczenie.

W rozdziale pierwszym autorka wyjaśnia czym jest strategia PR, w drugim zaś omawia miejsce public relations w ujęciu strategicznym. Sandra Oliver wizerunkowi i tożsamości poświęca część trzecią i omawia strategiczne, z punktu widzenia PR, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dwa ostatnie rozdziały to strategia PR w kontekście marketingu (narzędzia, techniki, kontrola) oraz strategia PR w kontekście multimedialnym (komunikacja masowa, media a społeczeństwo, e-commerce).

Jest tu wszystko, co dziś powinniśmy wiedzieć o public relations, o wdrażaniu jego w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Definiowanie pojęć u Sandry Oliver jest ściśle związane z praktyką zarządzania, dlatego książka okaże się bardzo przydatna dla menedżerów.

Elementem dodatkowo wzbogacającym publikację są case study kończące każdy rozdział. Centrais de Aporio aos Transportas (ilustrujący tezy zawarte w rozdziale pierwszym), Suncrop-Metway Fontance Company (obrazująca działanie agencji PR wobec kampanii inwestycyjnej), Kraft Jacobs Suchard (dbałość o wizerunek i sponsoring jako droga do osiągnięcia wysokich wyników firmy), Railtrack (strategia komunikacyjna w okresie zmian jako jeden z kluczowych elementów strategii korporacyjnej), The Body Shop (otwarta i etyczna strategia PR jako sposób na wyjście z kryzysu wizerunku i reputacji) oraz Gestener (wpływ kampanii PR w telewizji i Internecie na wizerunek firmy).

Jest to publikacja kierowana do doświadczonych praktyków i specjalistów public relations. Książka jest bardzo przejrzyście skonstruowana, zawiera liczne modele i ryciny pozwalające zobrazować opisane tezy jak i połączyć język teorii z działaniami praktyki.

Książka porusza nowe problemy, a te zdefiniowane dawno temu, opisuje w obliczu zmieniającego się otoczenia, na nowo. Fakt, że publikacja powstawała we współpracy z IPRA, a redaktorką wydania jest profesor Anne Gregory, świadczy o profesjonalnym podejściu do omawianych zagadnień. „Autorka stara się przedstawić zarządzanie public relations na poziomie strategicznym. W książce założono, że podstawowe funkcjonalne i operacyjne mechanizmy strategii są znane, połączono w niej teorię i praktykę.” Public relations wciąż jest na etapie rozwoju i wciąż pojawiają się wątpliwości co do jego granic z zakresu. Autorka przedstawia zarządzanie public relations na poziomie strategicznym.

Kierowana do tych, którzy pragną przestudiować strategiczne teorie i modele w zarządzaniu komunikacją firmy, ale również do tych, którzy, zapoznani z taktykami profesji (media relations, event PR) mają wątpliwości co do ogólnego kształtu strategii.

Jasna, nowoczesna i profesjonalna – z pewnością nie było dotąd na polskim rynku publikacji, która tak dogłębnie analizowałaby public relations w kontekście strategii zarządzania.

Maria Matusiewicz
majaguara@yahoo.com

Wydawnictwo:

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin