Recenzje

30.12.2004

„Potęga mediów sprawuje nad współczesnym światem władzę absolutną. Nie istnieją dla niej różnice kultur, stref czasowych i języków. Public relations zaś, jako narzędzie komunikacji, bez mediów istnieć nie może.” Bohaterem książki jest środek, za pomocą którego komunikujemy się – słowo.

Książka rozpoczyna się niezmiernie interesująco – fenomen księżnej Diany autorka wzięła na tapetę jako case study, a następnie podejmuje próbę obalenia mitów dotyczących public relations, takich jak zarzut, że PR opiera się na manipulacji czy też, że język PR jest przesłodzony. To wszystko tylko we wstępie. Anna...

03.12.2004

„Wyobraź sobie parking pełny niebieskich, błękitnych, morskich i granatowych Fiatów. Pośród nich jeden czerwony Opel. Po parkingu chodzi grupa zwiedzających. Gdy opuszczają teren, pytasz ich: który samochód zapamiętaliście? Jaka będzie odpowiedź?” Tak autorzy książki „Nietypowe przypadki Public Relations” rozpoczynają swoją monografię, by udowodnić, że w budowaniu wizerunku najważniejsza jest oryginalność. I tak jak ma ona znaczenie w kreowaniu naszego obrazu wśród odbiorców, równie wielkie znaczenie oryginalność ma w działaniach specjalisty PR. O tym właśnie jest ta książka – jak organizowa...

19.11.2004

„PR to niezliczone możliwości działania: kontakty z mediami, zwracanie uwagi prasy, pokazy handlowe, kreowanie nowej marki, komunikacja marketingowa, cykle autorskich artykułów pisanych na zamówienie, zapewnienie wymiany informacji wewnątrz firmy.” To definicja Richard’a Laermer’a i Michael’a Prichinello, autorów książki „Public Relations” wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Właściwie jej tytuł polski nie oddaje dosłownie jej charakteru. Tytuł oryginału brzmi bowiem „Full Frontal PR” a najwięcej uwagi autorzy poświęcają szumowi – produktowi publicity, cechującemu naszą epok...

05.11.2004

„Wiek XIX niektórzy określają wiekiem pary i …historii, wiek XX – mediów, a XXI wiek? Zdaje się, że można go nazwać wiekiem informacji i komunikacji społecznej. Od umiejętności komunikowania się z różnorodnymi grupami społecznymi będzie zależał osobisty i zawodowy sukces osób odgrywających wiodącą rolę w miejscach pracy, grupach społecznych, politycznych, a nawet w nauce. Spotkanie się ze światem informacji to współcześnie spotkanie się ze światem mediów. Zwłaszcza nowych generacji. Kluczem do rozumienia porozumiewania społecznego staje się słowo komunikowanie.”
Pośrednikami w dostępie do...

29.10.2004

Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed którą nie można uciec.
(słowo wstępne)

„Rosnące oczekiwania pracowników, inwestorów, społecznego otoczenia firmy, czyli interesariuszy, coraz częściej wymuszają podjęcie i praktyczne stosowanie przez przedsiębiorców idei społecznej odpowiedzialności. Hasło „odpowiedzialny biznes” stało się tak popularne, że przekroczyło granice kręgów biznesowych budząc żywe zainteresowanie również środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. Coraz chętniej też wypowiadają się na ten temat konsumenci.
Ta rosnąca popularność idei odpowiedzialności...

22.10.2004

„Public Relations w teorii i praktyce” pod redakcją Beaty Ociepki, wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, to podręcznik akademicki, będący zbiorem sześciu obszernych artykułów napisanych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. We wstępie redaktorka publikacji przedstawia przegląd definicji i podejść do pojęcia Public Relations, prezentuje modele, schematy, kluczowe słowa, charakterystyczne zwroty. Teksty są z pogranicza teorii i praktyki public relations, a każdy z nich porusza inną sferę tej dziedziny.

Artykuł pierwszy „Wizerunek (image) polityka – teoria i...

16.09.2004

Pierwsza w Polsce książka poświęcona biuletynom firmowym – „Biuletyn firmowy. Praktyczny poradnik redaktora” – to publikacja, która powstała między innymi na podstawie doświadczeń konsultantów Agape w przygotowywaniu biuletynów firmowych.
Iwona Handschuh i Tomasz Kościelny opisują miejsce, rolę i narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz pomagają zastosować biuletyn firmowy w praktyce. Korzystając ze sprawdzonych praktycznych rozwiązań, autorzy przedstawiają zasady aktywnej pracy nad jakością biuletynu, motywacji zespołu redakcyjnego, rekrutacji nowych osób oraz dzielą si...

09.09.2004

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla menadżerów, właścicieli i pracowników małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Jego autorzy stawiają sobie za cel przedstawienie programów zaangażowania społecznego, które prowadzone były w Polsce, przynosząc wymierne korzyści zarówno biznesowi, jak i społeczności. Ponieważ często działania te wspomagają takie dziedziny funkcjonowania firmy, jak budowanie wizerunku, pozycjonowanie produktu czy zwiększenie jakości usługi, zalicza się je nieraz do przedsięwzięć z dziedziny marketingu zaangażowanego społecznie (ang. cause related marketing – CRM) lub...

03.09.2004

Public relations, jak każda inna dziedzina zarządzania musi mieć swoje techniki i narzędzia badawcze, pozwalające m.in. na ocenę efektywności działań prowadzonych przez jej praktyków. Jeśli chodzi o marketing, finanse, czy choćby zarządzanie kapitałem ludzkim, to w miarę szybko i w miarę w szerokim zakresie polski rynek wchłonął doświadczenia i standardy zagraniczne – w dużej mierze za sprawą potrzeb kreowanych przez duże zagraniczne firmy, zwłaszcza te świadomie budujące swą silną przewagę konkurencyjną na polskim rynku.

Jeśli PR na polskim rynku dopiero teraz, ze znacznym opóźnieniem w...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin