.

„Pasaż Tesco. Poznaj bliskiego sąsiada”

dodano: 
24.03.2016

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Tesco Polska, agencja Garden of Words

Czas trwania kampanii kwiecień 2014 - luty 2016
 

Punkt wyjścia

W kwietniu 2014 roku przeprowadzono badanie „Czy znamy swojego sąsiada?”, którego celem było sprawdzenie współczesnego stosunku Polaków do ich sąsiadów oraz społecznych oczekiwań co do zmian tych relacji. Wyniki pokazały, że blisko 80 proc. Polaków wita się i rozmawia z sąsiadami w momencie przypadkowego spotkania. Jedynie połowa ankietowanych znała imiona swoich sąsiadów, a tylko 4 proc. z nich utrzymuje relacje z więcej niż kilkoma osobami ze swojego sąsiedztwa. Okazało się, że Polakom bardzo brakuje bliższych, bardziej pozytywnych relacji oraz zgrania jako grupa (tak wskazywała co druga badana osoba).

O projekcie

Tesco Polska jest właścicielem blisko 450 obiektów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce. Przy 144 prowadzi pasaże handlowe. 52 z nich to kluczowe lokalizacje, w których prowadzone są działania marketingowe i prospołeczne. Program „Poznaj bliskiego sąsiada” stanowi odpowiedź na potrzeby Polaków zadeklarowane w przeprowadzonym badaniu. Zakładał on integrację środowisk lokalnych, wsparcie ciekawych inicjatyw społecznych, a także budowanie trwałych relacji sąsiedzkich. W tym celu przestrzeń 23 Pasaży Tesco z 19 polskich miast została otwarta na lokalne organizacje takie jak stowarzyszenie, fundacje, domy kultury, kluby seniora czy placówki edukacyjne. Każda zainteresowana jednostka mogła zaprezentować swoją działalność dzięki udostępnieniu przestrzeni oraz środków finansowych przez Pasaże Tesco. W trakcie trwania programu swoją działalność zaprezentowało ponad 450 różnych organizacji.

Cel projektu

Pasaże Tesco poprzez realizację programu „Poznaj bliskiego sąsiada” postawiły sobie za cel wzmocnienie relacji w społecznościach lokalnych w odpowiedzi na realne potrzeby Polaków, zachęcenie i inspirowanie do kreatywności oraz współdziałania na gruncie lokalnym, zainspirowanie mieszkańców do zaangażowania w losy lokalnej społeczności, a także wsparcie organizacyjne i finansowe lokalnych NGO’s.

Strategia
Pozyskanie Patronatów Honorowych władz lokalnych, które nadadzą akcji „Poznaj bliskiego sąsiada” wiarygodności.
Budowanie emocjonalnej więzi poprzez konsekwentnie realizowane działania będące odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnych.
Nawiązanie dialogu z lokalnymi społecznościami i ich integracja wokół wspólnych spraw, pod egidą Pasaży Tesco.
Wykreowanie galerii i pasaży handlowych Tesco na miejsca otwarte na działania lokalnych społeczności i organizacji pożytku publicznego.
Zbudowanie relacji z mediami regionalnymi, które informowały o realizowanych wydarzeniach i akcjach.
Prowadzenie regularnych działań, trwających niemal blisko 2 lata.

Grupy docelowe
Mieszkańcy 19 polskich miast objętych programem.
Lokalne organizacje społecznie działające na terenie miast objętych programem.
Władze lokalne i regionalne – Prezydenci i Burmistrzowie miast, Wojewodowie oraz Marszałkowie Województw.
Media ogólnopolskie i regionalne.

Zrealizowane działania
Eventy inaugurujące akcję „Poznaj bliskiego sąsiada” - W maju i czerwcu 2014 nastąpiło oficjalne otwarcie przestrzeni Pasaży Tesco dla lokalnych społeczności. W ciągu 5 tygodni odbyły się aż 23 eventy. Na 5 eventów zostały zaproszone gwiazdy - Maja Sablewska, Joanna Jabłczyńska, Karolina Malinowska, Katarzyna Cichopek, Paulina Biernat i Jan Kliment. Działanie to pozwoliło na pozyskanie wiernych ambasadorów akcji, którzy wspierali ją przez cały rok. Eventy inauguracyjne rozpoczęły regularne wydarzenia w Pasażach Tesco.

Akcje społeczności lokalnych – kolejnym elementem programu była realizacja wydarzeń, podczas których mieszkańcy 19 miast mieli możliwość poznania swoich „bliskich sąsiadów” działających na rzecz lokalnej społeczności. Swoją działalność mogły prezentować: fundacje, stowarzyszenia, placówki edukacyjne, schroniska dla zwierząt, kluby seniora, domy kultury czy lokalni artyści.

Program grantowy Plebiscyt Sąsiedzki wspierał realizację najciekawszych projektów, które pozwalają na rozwój społeczności lokalnych i służą ich dobru. Do dwóch edycji zgłosiło się ponad 200 organizacji, a nagrodzonych zostało 38 najlepszych projektów. Zostali oni wybierani w otwartych głosowaniach w 19 Pasażach Tesco. Działanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, którzy chętnie oddawali głosy na finalistów – w ciągu dwóch edycji klienci oddali blisko 50 000 głosów.

Eko-Święta z Dorotą Gardias - w grudniu 2014 r. odbyły się wydarzenia świąteczne z udziałem gościa specjalnego. Tematem przewodnim eventów były „Eko-Święta” – koncepcja nawiązująca do strategii Tesco Polska, która ma na celu rozwój świadomości ekologicznej w trosce o środowisko naturalne. W trakcie eventów wykorzystano światowy trend na eko-choinki oraz zostały przeprowadzone warsztaty recyklingowe. Wydarzeniom towarzyszyła charytatywna akcja opłatkowa.

Wielka Świąteczna Akcja Charytatywna z Gwiazdami – w grudniu 2015 r. Centrum Handlowe Gocław w Warszawie odwiedziły: Magda Gessler, Dorota Gardias, Paulina Krupińska i Maja Sablewska. W ramach spotkania gwiazdy oraz klienci ozdobili pierniczki, a za każdy ozdobiony wypiek Pasaże Tesco przekazały 1 zł na rzecz Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Dofinansowanie pozwoliło na odwiedziny psich terapeutów w wybranych szpitalach dziecięcych.

Wielkanocna Akcja Charytatywna z Gwiazdami – w związku z ogromnym sukcesem świątecznej akcji, została ona powtórzona przed Świętami Wielkiej Nocy. Centrum Handlowe Gocław ponownie odwiedziły gwiazdy. Tym razem byli to: Mateusz Gessler, Agnieszka Kaczorowska, Katarzyna Cichopek i Paulina Krupińska. Celebryci oraz klienci ozdabiali mazurki by wesprzeć Fundację Tesco Dzieciom, która przekazała dofinansowanie na rzecz doposażenia nowej sali rehabilitacyjnej w ośrodku TPD w Helenowie.

Eventy specjalne – w Pasażach Tesco odbyło się również kilkadziesiąt wydarzeń specjalnych. Wśród nich znalazły się: Kreatywny Dzień Dziecka, Objazdowe Kino Letnie, koncert Donatana i Cleo oraz świąteczne spotkania z Mikołajem

Wyznaczniki sukcesu
Stworzenie i realizacja spójnej strategii komunikacji dla 52 Pasaży Tesco zlokalizowanych w całej Polsce.
Realizacja blisko 600 eventów w ciągu blisko dwóch lat.
Zaangażowanie ponad 450 fundacji, stowarzyszeń itp. w tworzenie inicjatyw, projektów oraz wydarzeń dla lokalnych społeczności.
Zaangażowanie ponad 200 organizacji, które zgłosiły się do dwóch edycji programu grantowego „Plebiscyt Sąsiedzki” i ubiegały się o dofinansowanie projektów dla mieszkańców wybranych 19 miast.
Organizacja 500 wydarzeń prezentujących działalność organizacji społecznych w ciągu.
20 miesięcy trwania programu „Pasaż Tesco. Poznaj bliskiego sąsiada”.
Poparcie przez władze lokalne w formie 30 Patronatów Honorowych.

Efekty medialne

1600 publikacji o programie

 

Alicja Mroczkowska, Garden of Words
 

 

Nagrody:

Złoty Spinacz 2015 w kat. Sektor spożywczy, MP Power Awards 2015 w kat. CSR w branży eventowej, wyróżnienie w konkursie Corporate Social Responsibility Awards w kat. CSR events.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin