.

Święta dzieciom

dodano: 
26.02.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Instytut Monitorowania Mediów

Tytuł projektu:
Święta dzieciom

Podmiot realizujący:
Instytut Monitorowania Mediów

Idea
W okresie przedświątecznym Instytut Monitorowania Mediów chce pomagać dzieciom z warszawskich, państwowych i rodzinnych domów dziecka. Zachęca też swoich klientów do wspierania akcji kierowanych do dzieci najuboższych. Celem zeszłorocznej inicjatywy była aktywizacja i wspieranie organizacji pozarządowych wspierających dzieci przebywające w Domach Dziecka na terenie całego kraju. W polskich placówkach instytucjonalnych wychowuje się obecnie około 26 tys. dzieci. W dużej mierze zapewnienie im odpowiednich warunków jest możliwe dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców. Pozyskanie ich to główny cel fundacji i stowarzyszeń, z którymi IMM nawiązał współpracę przy świątecznym przedsięwzięciu.
Instytutowi Monitorowania Mediów zależało, aby jego pomaganie było mądre i efektywne. Nie chciał przekazać jedynie ubrań i słodyczy, ale skupił się na edukacji i kulturze wychowanków domów dziecka. Na ostateczny kształt programu wpłynęły więc takie założenia, jak: działania długofalowe, aktywizacja bezpośrednich i pośrednich odbiorców działań pomocowych oraz dotarcie do jak największej liczby potrzebujących dzieci. Ważnym czynnikiem programu była także edukacja pracowników Instytutu Monitorowania Mediów oraz jego klientów, co do istoty i skali problemu, jakim jest dla dziecka brak rodziny i konieczność przebywania w domu dziecka.

Cele i korzyści
Zaangażowanie Instytutu Monitorowania Mediów w projekt jest zarówno promocją działalności organizacji non-profit, nagłośnieniem potrzeby realizowania celów statutowych tych organizacji, jak i działaniem z zakresu employer team buildingu. Dzięki zaangażowaniu w projekt organizacji pożytku publicznego popularyzowane są ich działalności, a dzieci przebywające w domach dziecka uzyskują w czasie Świąt oczekiwane prezenty. Co więcej, dzięki powziętej inicjatywie, udało się wśród pracowników firmy zbudować społeczeństwo obywatelskie w skali mikro, poprzez ich integrację wokół idei pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los.

Opis
Projekt realizowany był dwutorowo. Komunikacja odbywała się w kierunku pracowników oraz w kierunku klientów. Do klientów od 8 do 12 grudnia 2008 roku wysłane zostały drogą e-mailową korporacyjne kartki świąteczne, w treści której zawarto wszystkie najważniejsze informacje mogące przysłużyć się do pomocy dzieciom z domów dziecka:

W tym szczególnym okresie przedświątecznym zachęcamy Państwa do wspierania akcji kierowanych do dzieci najuboższych, bo to właśnie one najbardziej czekają na przyjście Świętego Mikołaja. Na stronie www.imm.com.pl/pomoc znajduje się wykaz inicjatyw, dzięki którym można podarować pokrzywdzonym przez los dzieciom odrobinę radości. Pomoc może być realizowana poprzez darowizny pieniężne, rzeczowe lub zakup dla firm charytatywnych kartek świątecznych. Poza tym, na kartce pojawiły się również logotypy partnerów akcji, które linkowały do ich stron internetowych.

Dodatkowo, na stronie internetowej IMM stworzona została zakładka www.instytut.com.pl/pomoc, na której znalazły się informacje o akcji oraz krótka charakterystyka wszystkich organizacji, z którymi Instytut współpracował przy tym projekcie.

Drugi kanał komunikacji skierowany był do pracowników. Jako narzędzie w tym przypadku posłużył Intranet, gdzie na bieżąco zamieszczane były wszystkie informacje. Wybrany został warszawski dom dziecka, dla którego wśród pracowników zbierane były prezenty. Pod hasłem „Świąteczna adopcja” każdy z działów „zaadoptował”, czyli wybrał od jednego do trójki dzieci, dla których przygotował paczki. Wcześniej, współpracujący z Instytutem dom dziecka przygotował listę wychowanków wraz z zaznaczonym ich wiekiem oraz wzrostem, dzięki czemu łatwiej było skompletować dla nich ubrania, kosmetyki i wiele innych upominków. Na terenie firmy rozmieszczone zostały plakaty informujące o zbiórce prezentów oraz zamieszczona została szczegółowa informacja na Intranecie. W widocznych miejscach firmy ustawiono specjalne kosze, w których pracownicy zostawiali przyniesione upominki. Większość prezentów była podpisana imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka, dla którego była przeznaczona.

Harmonogram akcji
Informacja o powziętej przez IMM inicjatywie, widoczna była dla klientów na stronie firmy od 6 do 31 grudnia 2008 r., zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Specjalnie przygotowane kartki świąteczne wysyłane były w ciągu tygodnia poprzedzającego Wigilię 8 -12 grudnia 2008 r.

Akcja „Świąteczna adopcja” rozpoczęła się wśród pracowników IMM 9 grudnia 2008 r. Pracownicy mogli przynosić dary przez tydzień. Po zebraniu wszystkich świątecznych paczek nastąpiło ostateczne segregowanie i pakowanie prezentów. Po zakończeniu zbiórki – 17 grudnia - specjalista ds. PR w IMM osobiście dostarczył prezenty do Domu Dziecka.

Nagrody:

Projekt zakwalifikowano do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2008

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin