Piotr Müller

Obecne stanowisko:

rzecznik prasowy

Od czerwca 2019 roku rzecznik prasowy rządu Mateusza Morawieckiego.Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 r. poseł na Sejm RP.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 r. doradca w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2017 r. powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za politykę komunikacyjną ministerstwa, realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację działań gremiów doradczych ministra.

Od 15 stycznia 2018 r. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w randze Podsekretarza Stanu, a od 7 stycznia 2019 r. w randze Sekretarza Stanu. W tym czasie członek Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów.

W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości również m.in.: członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję, jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin