Published run/printed run

Pytanie:

Proszę o wyłumaczenie znaczenia następujących zwrotów: "published run" oraz "printed run".

Odpowiedź:

Z obydwu podanych zwrotów w słownikach występuje jedynie hasło print run, które oznacza nakład - published run najprawdopodobniej jest jego synonimem.

Możemy wyróżnić low print run lub high print run. Zamiennie można używać form: print run; press run, printing albo impression. Wszystkie oznaczają nakład, a dokładnie liczbę kopii egzemplarzy, wydrukowanych podczas jednej ciągłej operacji.
 
Przykładowo: kolekcjonerzy książek mówią o pierwszym wydaniu książki, mając na myśli pierwszy nakład, pierwszej edycji.
Nakład może być mały (low print run) lub duży (high print run).

Emisja reklam

Pytanie:

Mam problem z przetłumaczeniem na język angielski słowa emisje, np. Agencja zamówiła 4 emisje reklam.

Odpowiedź:

Emisję reklamy można przetłumaczyć jako: commercial spot.
Zatem 4 emisje reklam w np. w telewizji przetłumaczylibyśmy jako: The agency ordered 4 commercial spots on TV.

zobacz także: Commercial spot promoting Slovakia

Społeczne czy społecznościowe

Pytanie:

Jak przetłumaczyć określenie social media? Czy są to media społeczne czy społecznościowe?

Odpowiedź:

Analogicznie do zwrotów typu social sciences (nauki społeczne), czy social security (ubezpieczenia społeczne), zwrot social media można przetłumaczyć jako media społeczne, natomiast w praktyce występują obie formy tłumaczenia, zarówno w wariancie media społeczne, jaki i media społecznościowe.
Zatem obie formy są poprawne.

definicjasocial media 
więcej o social media - tutaj

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin