Powiedziano, napisano...

dodano: 
07.04.2005
komentarzy: 
0

„Do pracowników komunikacji, a zwłaszcza do wierzących, którzy działają na tym ważnym polu społecznym, zwracam się z wezwaniem, które od początku mojej posługi Pasterza Kościoła powszechnego kieruję do całego świata: »Nie lękajcie się!«. Nie lękajcie się nowych technologii! One są »pośród podziwu godnych wynalazków« - inter mirifica - które Bóg oddał do naszej dyspozycji, aby odkrywać, używać, zapoznawać z prawdą, także z prawdą o naszej godności i o naszym przeznaczeniu Jego synów, dziedziców Jego wiecznego Królestwa”.

Jan Paweł II

Źródło:

List apostolski Papieża Jana Pawła II do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu Watykan, 24 stycznia 2005
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin