.

 

Diagnoza social media 2010 - badanie

dodano: 
21.12.2010
komentarzy: 
0

„»Badanie« i »pomiar aktywności« to frazy współwystępujące w polskim Internecie w kontekście mediów społecznościowych. Działania w mediach społecznościowych, pomimo że stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia dialogu marki z konsumentem, nie doczekały się jednolitych reguł pomiaru efektywności. Brakuje wyraźnego standardu, który wyznaczałby z jednej strony kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), z drugiej zaś – narzędzia badawcze do pomiaru osiągnięty efektów” – powiedział Albert Hupa, prezes Interactive Research Center, współautor raportu Social Media Manual 2010.

Przy okazji raportu na stronie socialmediamanual.pl przeprowadzono badanie ankietowe. W październiku i listopadzie 2010 autorzy raportu pytali przedstawicieli rodzimego biznesu o strategie działania w mediach społecznościowych. W badaniu wzięło udział 239 osób. Ponad 90 proc. z nich twierdzi, że media społecznościowe są istotne w komunikacji pomiędzy firmami, klientami i konsumentami, a także sprzyjają realizacji celów marketingowych. Ponad 80 proc. respondentów pracuje w firmach, które zlecały lub realizowały działania komunikacyjne na tym kanale., jednak prawie nikt nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czym są media społecznościowe i jak mierzyć efektywność działań realizowanych za ich pośrednictwem.

„Chcieliśmy wykorzystać efekt zderzenia kilku perspektyw – praktyków zarządzających markami w mediach społecznościowych, osób planujących działania e-PR, instytucji zajmujących się monitorowaniem mediów elektronicznych oraz badaczy. Efektem dyskusji jest raport, który w założeniu ma stanowić próbę przybliżenia mediów społecznościowych osobom odpowiadającym za zarządzanie marką i projektowanie komunikacji online” – mówi Albert Hupa. Autorzy raportu przyznają, iż w obliczu rosnącej roli mediów społecznościowych w marketingowym mixie pojawia się potrzeba wypracowania standardów badawczych. Obecnie IAB Polska podejmuje co prawda pewne inicjatywy – grupy społeczności czy kodeks dobrych praktyk Word-of-Mouth – jednak na polskim rynku brakuje wytycznych, którymi marketerzy powinni się kierować podczas pomiaru obecności marki w mediach społecznościowych. „To jest kierunek, który wyznacza raport. Wspólna praca nad wypracowaniem standardów badania i mierzenia działań w mediach społecznościowych” – kontynuuje Hupa.

W pracę nad raportem zaangażowali się przedstawiciele domów mediowych (Starcom, ZenithOptimedia), agencji badającej media społecznościowe Interactive Research Center, firm monitorujących media elektroniczne i tradycyjne (NetSprint, Instytut Monitorowania Mediów), firm zajmujących się działaniami w społecznościach online (FaceAd, 121 PR), agencji interaktywnych (Red8 Digital, Ciszewski Internet) i agencji PR OnBoard Public Relations.

Raport Social Media Manual 2010 zostanie opublikowany w pierwszych tygodniach stycznia. Wszystkich zainteresowanych jego otrzymaniem zapraszamy do zapisania się do społeczności na portalu Facebook lub do śledzenia strony autorów badania.

PRoto.pl jest patronem medialnym badania.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin