.

Do 30 czerwca można zgłaszać innowacyjne pomysły w obszarze zatrudnienia

dodano: 
24.06.2021
komentarzy: 
0

Jeszcze do 30 czerwca 2021 roku można zgłaszać projekty odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia do inkubatora innowacji społecznych TransferHUB. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedłużyły terminu naboru.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych odpowiadających na wyzwania w obszarze zatrudnienia. Jak informują organizatorzy, poszukiwane są rozwiązania i usprawnienia, które odpowiadają na wyzwania związane z pracą przyszłości i dotyczą kwestii takich jak praca kobiet, sytuacja osób 50+ czy społeczne konsekwencje automatyzacji i robotyzacji pracy.

Projekty mogą zyskać dofinansowania w kwocie średnio 38 tys. zł.

Poszukiwane są rozwiązania i usprawnienia, które są nowatorskie, nie były wcześniej stosowane na terenie Polski, można przetestować je w ciągu pół roku, inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (FISE i FOB pomogą wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie), będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł, może być osoba fizyczna (pełnoletnia), grupa nieformalna (2-5 osób) lub osoba prawna. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania.

„Wybraliśmy do TransferHub te tematy, które są nie tylko naglące społecznie, ale też niosą z sobą duży potencjał innowacyjności. Mamy za sobą dobre doświadczenia pierwszego inkubatora w obszarze zatrudnienia. Wiemy, że rozwijanie pomysłu innowacyjnego to okazja do zmiany nie tylko dla organizacji, ale też rozwoju osobistego osób uczestniczących w Inkubatorze. Jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania” – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca do północy przez formularz. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi pod koniec sierpnia 2021 roku. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin