Dobre praktyki CSR w 2020 roku. Rusza nabór do 19. edycji Raportu FOB

dodano: 
19.11.2020
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczyna nabór do 19. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do 11 stycznia 2021 roku firmy mogą zgłaszać działania obejmujące zakres społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju zrealizowane w 2020 roku. Bezpłatne zapisy odbywają się przez formularz dostępny na stronie.

„Rok 2020 można uznać za wyjątkowo trudny sprawdzian ze społecznej odpowiedzialności biznesu” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna FOB. „ Z jednej strony wiele firm bardzo boleśnie odczuło skutki finansowe panującej pandemii, a z drugiej strony biznes podejmował szereg działań, aby wesprzeć służbę zdrowia poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu, środków ochrony osobistej czy też w inny sposób wspierając personel medyczny” – dodaje. Strzelczak tłumaczy też, że przedsiębiorstwa chętnie brały udział w działaniach na rzecz „grup szczególnie zagrożonych”, jak np. seniorów, osób bezdomnych, a także działy na rzecz „specjalnych potrzeb”, np. tych związanych ze zdalnym nauczaniem. „W tym roku takich działań realizowanych przez biznes było dużo, co zaobserwowaliśmy, realizując akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Dlatego spodziewamy się wielu zgłoszeń do raportu związanych z działaniami na rzecz walki z COVID-19. Natomiast należy pamiętać również o aktywności firm w innych obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak np. kwestii środowiskowych i pracowniczych, ładu organizacyjnego, edukacji konsumentów, praw człowieka, współpracy z dostawcami” – informuje dalej.

Na podstawie zgłoszeń powstanie największy w Polsce przegląd CSR – raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu i stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR-u. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw realizowanych w danym regionie bądź w całym kraju.

Do raportu można zgłaszać praktyki zarówno nowe (przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów FOB, a realizowane przez firmy w 2020 roku), jak i długoletnie (działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku).

Dodatkowo każda firma może zarejestrować maksymalnie dziesięć premierowych inicjatyw. Organizatorzy zaznaczają natomiast, że praktyki długoletnie nie są limitowane, jednak warunkiem ich zakwalifikowania jest publikacja w jednej z poprzednich edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Dotychczas zgłoszone działania są dostępne tutaj.

Inicjatywy oraz projekty CSR w raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną podzielone na siedem obszarów normy ISO 26000:
– ład organizacyjny
– praktyki z zakresu pracy
– prawa człowieka
– środowisko
– uczciwe praktyki operacyjne
– zagadnienia konsumenckie
– zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Oprócz tego zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Organizatorzy informują, że w 18. edycji Raportu znalazło się ponad 1,5 tys. praktyk zgłoszonych przez ponad 200 firm.

Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok zostanie ogłoszone w kwietniu 2021 roku. (kd)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin