„Odpowiedzialny biznes w Polsce”. Trwa nabór do 19. edycji Raportu FOB

dodano: 
04.01.2021
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do udziału w 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jeszcze do 11 stycznia 2021 roku można zgłaszać inicjatywy podjęte w 2020 roku. Rejestracja odbywa się przez formularz dostępny na stronie.

Dowiadujemy się, że pandemia koronawirusa spowodowała, że coraz większą wagę przykładamy do tego, jakie działania wobec zatrudnionych realizują pracodawcy. Dodatkowo czytamy, że do zeszłorocznej edycji w obszarze miejsca pracy zakwalifikowano 185 nowych i 288 długoletnich (opublikowanych już w jednym z poprzednich raportów) działań CSR, podejmowanych przez 121 firm w Polsce.

Działania firm w obszarze miejsce pracy mogą dotyczyć m.in.:
– bezpieczeństwa w miejscu pracy,
– dialogu z pracownikami,
– firm przyjaznych rodzinie,
– integracji pracowników,
– przeciwdziałań nadużyciom w miejscu pracy,
– rekrutacji i adaptacji,
– wolontariatu pracowniczego,
– wsparcia pracowników,
– zdrowia pracowników.

Do raportu można zgłaszać praktyki zarówno nowe (przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów FOB, a realizowane przez firmy w 2020 roku), jak i długoletnie (działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku).

Dodatkowo każda firma może zarejestrować maksymalnie dziesięć premierowych inicjatyw. Organizatorzy zaznaczają natomiast, że praktyki długoletnie nie są limitowane, jednak warunkiem ich zakwalifikowania jest publikacja w jednej z poprzednich edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Dotychczas zgłoszone działania są dostępne tutaj.

Dobre praktyki pogrupowane są według siedmiu obszarów normy ISO 26000, a oprócz praktyk z zakresu pracy w publikacji znajdują się obszary takie jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Następnie realizowane przez firmy działania są dzielone na kategorie. Liczba praktyk w kategorii oddaje zmiany zachodzące w aktywności firm, ich zaangażowaniu, ale też pokazuje stojące przed nimi wyzwania. Dobre praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku.

Oprócz tego zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok zostanie ogłoszone w kwietniu 2021 roku.

(kd)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin