Finał konkursu „Teraz Polska Promocja”

dodano: 
06.12.2013
komentarzy: 
0

Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora UW, przyznała 3 nagrody główne ufundowane przez PAIiIZ, PARP i POT, 8 nagród specjalnych ufundowanych przez ministerstwa oraz IAM i Fundację PZU, a także przyznała 5 wyróżnień. Pula nagród wyniosła 50 tys. zł.

Tematyka prac dotyczyła głównie kwestii promocji turystycznej Polski, jej regionów, miast i produktów turystycznych, wizerunku Polski w świecie i instrumentów jego poprawy, dobrych praktyk w promocji Polski, atrakcyjności inwestycyjnej miejsc, innowacyjności gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej oraz niekonwencjonalnych sposobów finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP.

„Młodzi patrzą na szansę budowy atrakcyjnego, nowoczesnego wizerunku Polski o wiele bardziej pozytywnie niż pokolenie, które już jako dorosłe wchodziło w epokę wolnego rynku. Klucz do sukcesów w promocji Polski i jej dorobku to dobra edukacja. Inwestowanie w naukę to dosłownie inwestowanie w rozwój kraju” – w podsumowaniu VII edycji konkursu powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. Wśród partnerów byli: Fundacja PZU, NASK, Deutsche Bank SA oraz Europol GAZ SA, zaś partnerami honorowymi zostały warszawskie uczelnie: UW, PW, SGGW, SGH oraz WZ UW, WNE UW i INE PAN.

PRoto.pl jest patronem medialnym konkursu.

Wyniki VII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”

Nagroda główna I stopnia

Agata Krzemień  Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej

Promotor: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nagroda główna II stopnia

Piotr Szczepaniak

Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej

Promotor: prof. dr hab. Roman Sobiecki

Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda główna III stopnia

Katarzyna Groblewska

Innowacyjność gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Gospodarki

Joanna Halik

Instrumenty dyplomacji gospodarczej wykorzystywane w promocji polskiej gospodarki za granicą na przykładzie działań podejmowanych na rynku Konfederacji Szwajcarskiej

Promotor: dr Bożena Pera

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych

Agata Ranachowska

Branding narodowy jako sposób budowania pozycji międzynarodowej państwa. Analiza skuteczności na przykładzie Polski

Promotor: dr Justyna Nakonieczna

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki

Olena Kulykovets

Parki tematyczne i parki rozrywki – pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej

Promotor: dr inż. Katarzyna Gralak

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Nowak

Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej

Promotor: dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego

Judyta Lubacha-Sember

Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego

Promotor: dr Rafał Wisła

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Łukasz Maźnica

Kulturowe uwarunkowania rozwoju miast kreatywnych oraz rozwoju lokalnego

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza

Krzysztof Biliński

Program promocyjny Polska! Year zrealizowany przez Instytut Adama Mickiewicza jako działanie w obszarze brandingu narodowego

Promotor: prof. dr hab. Janina Fras

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Artur Kowalczyk

Niekonwencjonalne sposoby finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Puławski

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego

 

Wyróżnienia

 

Paulina Pietkiewicz

Multimedialny serwis turystyczny Odcinka Centralnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Promotor: dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Marcel Lange

Warsaw City Brand-developing a brand positioning for Warsaw to increase its appeal as a city break destination for international students

Promotor: prof. Lise Lyck

Economics and Business Administration, Copenhagen Business School

 

Magdalena Jabłońska

Osobowość i afekt w kształtowaniu wizerunku marki Warszawa u mieszkańców stolicy i mieszkańców innych dużych miast

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Falkowski

Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

Anna Niwińska

Kształtowanie wizerunku instytucji na przykładzie miasta Szczecin

Promotor: dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

 

Olga Sawicka

Możliwości rozwoju slow turism na Warmii.

Promotor: dr Maciej Stawicki

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin