Jak rozwija się wolontariat pracowniczy w Polsce?

dodano: 
27.11.2019
komentarzy: 
0

Ukazały się wstępne wyniki III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Wolontariatu. Celem tegorocznej edycji ankiety było opisanie działań w obszarze wolontariatu w przedsiębiorstwach w Polsce.

Okazuje się, że 79 proc. ankietowanych pracujących w dużych firmach zna pojęcie wolontariatu pracowniczego – jest to wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu do II edycji badania, która odbyła się w 2012 roku. O 10 punktów procentowych zwiększyła się również liczba dużych miejsc pracy, w których programy wolontariatu pracowniczego są realizowane. Z kolei 26 proc. dużych firm, w których tego typu programów nie ma, jest zainteresowana ich wprowadzeniem.

świadomość

Następnie ankietowani odpowiedzieli, co najbardziej utrudnia wprowadzenie programów wolontariatu pracowniczego w ich miejscach pracy. W większości – 46 proc. – wskazywano brak czasu. Kolejnymi trudnościami dla badanych były m.in. zachęcenie współpracowników do pomocy w tego typu działaniach (28 proc.), prawne i organizacyjne kwestie formalne (27 proc.) czy planowanie i organizowanie akcji wolontariackich (23 proc.).

wyzwania

Organizatorzy zapytali również o korzyści, jakie przynosi posiadanie programu wolontariatu pracowniczego. 88 proc. ankietowanych wolontariuszy przyznało, że wpływa to na ich postrzeganie swojego miejsca pracy. Ich zdaniem daje to także m.in. zadowolenie z pomocy innym, możliwość poznania samego siebie, samorealizację i rozwijanie nowych kompetencji.

korzyści

Pełny raport z badania zostanie zaprezentowany 5 grudnia 2019 roku z okazji przypadającego wtedy Dnia Wolontariusza.

III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego przeprowadzono wśród 198 decydentów w dużych i średnich firmach, 578 pracownikach dużych i średnich firm oraz 41 organizacjach i podmiotach, które są beneficjentami działań wolontariatu pracowniczego. Wywiady telefoniczne (CATI) z decydentami trwały około 35 minut. Kwestionariusze internetowe (CAWI) z wywiadem przeprowadzone wśród pracowników i organizacji trwały około 10 minut.

PRoto.pl jest patronem medialnym badania. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin