FOB o środowisku

dodano: 
24.10.2006
komentarzy: 
1

23 października odbyło się czwarte spotkanie z cyklu Rozmowy o Odpowiedzialnym Biznesie, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym razem tematem rozmów był „Odpowiedzialny biznes a ochrona środowiska”.
Początek spotkania stanowiło uroczyste przyjęcie nowego Partnera FOB-u - firmy STOEN. Po krótkim wprowadzeniu Mirelli Panek – Owsiańskiej, która była moderatorem spotkania, swoje prezentacje kolejno przedstawiali zaproszeni eksperci.
Pierwszy zabrał głos Leszek Wieciech, reprezentujący firmę BP. Powiedział on o stworzonym w zeszłym roku kodeksie etycznym firmy, a także przedstawił podstawowe inicjatywy realizowane w ramach odpowiedzialnego biznesu przez BP w ciągu ostatnich lat. Należą do nich m.in. takie przedsięwzięcia, jak:
- Zielone BP (logo firmy to Helios, w którym kolor zielony oznacza odpowiedzialność za środowisko, a żółty symbolizuje Słońce i energię słoneczną. Ma ono wskazywać na proekologiczną filozofię BP),
- „Zielone Biuro” - program stworzony i realizowany przez pracowników BP, mający na celu ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania biur i budynków firmy na środowisko naturalne;
- Zielone stacje BP - stacje BP są projektowane i eksploatowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a stosowane na nich rozwiązania techniczne przemyślane są tak, aby zabezpieczać środowisko: grunt, powietrze, wody gruntowe;
- Czystsze paliwa - ograniczają emisję związków siarki, powodujących kwaśne deszcze i ograniczają emisje benzenu, związku, który powoduje ocieplenie klimatu. Wszystkie stacje BP w Polsce oferują tylko bezołowiowe benzyny;
- Czysty Biznes - działania firm na rzecz ochrony środowiska nie powinny być traktowane jedynie jako koszty czy też dodatkowe obciążenia, ale jako normalny element dobrze zarządzanej firmy - jako dobry interes, czyli czysty biznes;
- Dzień Ziemi - lokalna wystawa, podczas której firma może zademonstrować swoje działania w zakresie ochrony środowiska podejmowane w Polsce i na całym świecie.

Monika Matak reprezentująca firmę Provident opowiedziała o projekcie „Zielony Provident”, w ramach którego pracownicy od około sześciu lat realizują strategię odpowiedzialnego biznesu. Do podejmowanych przez nich działań, mających wspierać ochronę środowiska należą m.in.:
- Stworzenie specjalnej strony w intranecie, na której umieszczane są ważne treści dotyczące programu ekologicznego: jego misji, celów i zadań;
- Umieszczanie haseł ekologicznych, takich jak „Gaś światło, świeć przykładem” w różnych miejscach w firmie, (toalety i kuchnie) po to by sprowokować pracowników do oszczędnego gospodarowania zasobami, takimi, jak papier, czy energia; 
- Podjęcie współpracy z WWF-em, które umożliwiło pracownikom firmy dostęp do bardzo wielu informacji na temat ochrony środowiska;
- Magazyn wewnętrzny, do którego często dołączane są różne ekologiczne gadżety, takie, jak torby na zakupy wielokrotnego użytku. Obecnie firma pracuje nad nowym projektem, którym jest stworzenie katalogu wartości pokazującego, na czym polega odpowiedzialny biznes.
Monika Matak zachęcała do podejmowania spontanicznych, nieplanowanych działań na rzecz ochrony środowiska.

Głównym tematem wypowiedzi Macieja Muskata z organizacji Greenpeace było zagadnienie zmian klimatycznych i zadanie odpowiedzialnego biznesu w tej kwestii na przykładzie firmy BP. Podkreślił, iż pomimo tego, że BP jest przedsiębiorstwem uznawanym za najbardziej „zielone” spośród wszystkich, zajmujących się produkcją paliw, wciąż można mu wiele zarzucić w kwestii odpowiedzialności społecznej. Mówił o BP w kontekście tzw. „Greenwash” – czyli wyzielenienia (dezinformacja rozpowszechniana przez organizacje w celu przedstawienia ekologicznie odpowiedzialnego wizerunku. Pochodzi od „zielony”, odwołując się do wzorca „wybielanie” – zgodnie z 10 edycją podręcznego Słownika Oksfordzkiego). Poprzez analizę poszczególnych wydatków firmy BP pokazał, iż przeznaczyła ona na inwestycje w odnawialne źródła energii jedynie 1% rocznych kosztów poniesionych na paliwa kopalne. Podkreślił również, iż mimo deklaracji o przestrzeganiu zasad ochrony środowiska, główne założenia firmy to przede wszystkim zwiększanie wydobycia ropy i gazu. Dodał też, iż roczna produkcja ropy i gazu samej firmy BP porównywalna jest z roczną ilością takiej produkcji w całej Wielkiej Brytanii.
Muskat podkreślił, iż oczekuje od firmy BP konkretnego planu, dotyczącego zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Kolejny gość, dr Andrzej Kassenberg z Instytut na Rzecz Ekorozwoju podkreślił, że najważniejsza w dyskusji na temat odpowiedzialnego biznesu jest świadomość tego, że jednak aby żyć, musimy korzystać z zasobów naturalnych, a także je przetwarzać. Instytut na Rzecz Ekorozwoju prowadzi szkolenia ekologiczne dla małych i średnich firm na temat ochrony środowiska. Wzrost odpowiedzialności dużego biznesu zamyka się jego zdaniem w granicach pozwalających mu dalej uzyskiwać zamierzone efekty rynkowe. Kassenberg zwrócił uwagę na potrzebę zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Podkreślił również, że cieszy się z rosnącej ilości zachowań proekologicznych.

Dariusz Szwed z Zielonych 2004 przedstawił główne postulaty reprezentowanej przez siebie organizacji. Jego zdaniem bardzo ważne jest stworzenie prawa, które regulowałoby kwestie ochrony środowiska. Wprowadzenie przepisów pozwoliłoby również na usunięcie nieuczciwej konkurencji i wspomogło rozwój zrównoważonego biznesu. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, iż powinna zwiększyć się przejrzystość działalności biznesowej w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka. Zanieczyszczający powinni ponosić kary finansowe.
Podczas dyskusji eksperci odpowiadali na pytanie dotyczące tego, czy rozwiązania ekologiczne powinny być dobrowolne, czy też przymusowe. Zdaniem przedstawiciela BP najlepsze są dobrowolne rozwiązania. Maciej Muskat uważa, że najbardziej skuteczne są rozwiązania przymusowe. Powinno się wprowadzić metodę stosowaną w prawie karnym w USA „Three strikes out” – zgodnie z którą analogicznie, po dopuszczeniu się trzech poważnych wykroczeń przeciwko środowisku firma powinna tracić status korporacji.
Dr Kassenberg zauważył, że każda firma powinna mieć czas na dostosowanie się do przepisów prawnych, po przekroczeniu którego automatycznie byłyby one jej narzucane. Dariusz Szwed podkreślił, że potrzebne są instytucje ponadnarodowe, które regulowałyby w sposób jednolity prawa i obowiązki przedsiębiorstw. Porozumienia dobrowolne jego zdaniem nie są skuteczne głównie dlatego, że nie mają one narzędzi egzekucyjnych. Zgodnie ze słowami przedstawicielki firmy Provident pewne regulacje powinny być narzucone. (jk)

komentarzy:
1

Komentarze

(1)
Dodaj komentarz
24.10.2006
11:50:00
emil
(24.10.2006 11:50:00)
to cudownie, że zgodnie z 10 edycją podręcznego Słownika Oksfordzkiego Instytutowi Ekorozwoju gratulujemy prowadzenie szkoleń dla film, które nie wiedzą, jak ważna jest ochrona środowiska - siła ich zmuszają czy co? przedziwnie napisana relacja
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin